End-User License Agreement

Last updated 1.6.2017
 
Please read the End-User License Agreement (“Agreement”) carefully before clicking the “I Agree” button, downloading or using AIP Iceland (“Application”).
 
By clicking the “I Agree” button, downloading or using the Application, you are agreeing to be bound by the terms and conditions of this Agreement.
 
If you do not agree to the terms in this Agreement, do not click the “I Agree” button and do not download or use the Application.
 

Application purpose

This Application is published by Isavia Ltd. (“Isavia”) in order to facilitate access to the Icelandic Aeronautical Information Publication (AIP Iceland).  AIP Iceland is published on http://eaip.icetra.is/. In case of any discrepancies between the version online and the application, the online version at http://eaip.icetra.is/ shall prevail. 
 
 

Updates

Following an update of AIP Iceland the Application will inform or try to inform the user that a new version has been published. If the application is used on a password protected Wi-Fi it may result in information about updates not reaching the user. The user is responsible for updating the Application in order to always have access to the most recent version. 
 
NOTAM notifications are updated every 30 minutes, given that the device is connected to the internet. If updating of NOTAM notifications has not been possible for 4 hours the Application will inform or try to inform the user thereof. If the Application is used on a password protected Wi-Fi it may result in neither the NOTAM notifications nor the information about them reaching the user.
 
The user can see in the Application when the last NOTAM update took place and thereby know at what point in time the data was up to date and is responsible for the update of the Application before it is used. 
 

License

Isavia grants you a revocable, non-exclusive, non-transferable, limited license to download, install and use the Application strictly in accordance with the terms of this Agreement.
 

Intellectual Property Rights and Restrictions

The Application, and all intellectual property rights related to it, is the property of Isavia. You agree not to, and you will not permit others to license, sell, rent, lease, assign, distribute, transmit, host, outsource, disclose or otherwise commercially exploit the Application.
 

Modifications to Application

Isavia reserves the right to modify, suspend or discontinue, temporarily or permanently, the Application or any service to which it connects, with or without notice and without liability to you.
 

Term and termination

This Agreement shall remain in effect until terminated by you or Isavia.
 
Isavia may, at its sole discretion, at any time and for any or no reason, suspend or terminate the Agreement without prior notice.
This Agreement will terminate immediately, without prior notice from Isavia, in the event that you fail to comply with any provisions of the Agreement. You may also terminate this Agreement by deleting the Application and all copies thereof from your mobile device or from your desktop.
 

Disclaimers/Limitations of Liability

Isavia and our affiliates, agents or representatives make no representations about the Application, such as its suitability, reliability, availability, timeliness, security or accuracy nor its fitness for a particular purpose. The Application may not be available at all times and to the extent permitted by law, the service is provided "as is" without warranty or condition of any kind. 
 
To the extent permitted by law, in no event shall either Isavia or you be liable for any indirect, punitive, or consequential damages, including lost profits or business opportunities.
 
We disclaim all liability with respect to third-party products that you use.
You understand and agree that the Application is made available to you solely on the basis that you understand and agree to these limitations of liability.
 

Law and Jurisdiction

This Agreement is governed by Icelandic law. Therefore any claims or disputes arising out of or in connection to the Agreement shall be governed by and construed in accordance with Icelandic law and shall be settled by the Reykjavik District Court (Héraðsdómur Reykjavíkur).
 

Severability

If any provision of this Agreement is held to be unenforceable or invalid by a court of competent jurisdiction the remaining provisions will continue in full force and effect.
 

Amendments to this Agreement

Isavia reserves the right, at its sole discretion, to modify or replace this Agreement at any time. 
 

Contact information

If you have any questions about this Agreement please contact us (ais@isavia.is). 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Samningur milli framleiðanda og notanda smáforrits (EULA - End-User License Agreement)

Síðast uppfært 1.6.2017

Vinsamlegast lestu eftirfarandi EULA-samning (hér eftir samningurinn) vandlega áður en þú samþykkir skilmála hans með því að ýta á “ég samþykki” hnappinn, hleður niður eða notar smáforritið AIP Iceland (hér eftir smáforritið).

Með því að ýta á „ég samþykki“ hnappinn, hlaða niður eða nota smáforritið, samþykkir þú skilmála þessa samnings.

Ef þú ekki samþykkir skilmála samningsins skaltu ekki ýta á „ég samþykki“ hnappinn né hlaða niður eða nota smáforritið.

Tilgangur smáforritsins

Smáforritið er gefið út af Isavia ohf, (hér eftir Isavia) í þeim tilgangi að auðvelda aðgang að Flugmálahandbók Íslands (AIP Iceland). Flugmálahandbók Íslands er gefin út rafrænt á netinu, sjá http://eaip.samgongustofa.is/. Ef misræmi er milli smáforritsins og vefútgáfu, þá gildir vefútgáfan. 

Uppfærsla

Í kjölfar uppfærslu á Flugmálahandbókinni (AIP) mun smáforritið upplýsa notandann um að ný útgáfa hafi verið tekin í notkun. Ef að smáforritið er notað á þráðlausu neti sem varið er með lykilorði getur það valdið því að upplýsingar um uppfærslur skili sér ekki til notanda. Notandinn ber ábyrgð á því að uppfæra smáforritið til að tryggja að nýjasta útgáfan sé í notkun.

NOTAM skeyti eru uppfærð á 30 mínútna fresti, að því gefnu að tækið sé tengt internetinu. Ef uppfærsla NOTAM skeyta hefur ekki reynst möguleg í fjórar klukkustundir mun smáforritið upplýsa eða reyna að upplýsa notandann um það. Ef smáforritið er notað á þráðlausu neti sem varið er með lykilorði getur það valdið því að hvorki NOTAM skeyti né upplýsingar um þau skili sér til notanda. Notandinn getur séð í smáforritinu hvenær síðasta NOTAM-uppfærsla átti sé stað og þar með fengið upplýsingar um á hvaða tímapunkti skeytin voru uppfærð. Notandinn er ávallt ábyrgur fyrir því að uppfæra smáforritið áður en það er notað.

 

Leyfi

Isavia ohf. veitir þér afturkallanlegt leyfi til að hlaða niður, setja upp og nota smáforritið í eigin þágu í samræma við skilmála þessa.

Hugverkaréttindi – Takmarkanir á framsali

Smáforrit þetta, og öll hugverkaréttindi sem því tengjast, er eign Isavia. Óheimilt er að framselja smáforritið með nokkrum hætti í hagnaðarskyni, svo sem leigja, dreifa eða afhenda hana þriðja aðila gegn gjaldi.

Breytingar á smáforriti

Isavia áskilur sér einhliða rétt til að breyta, segja upp eða loka, smáforritinu eða þjónustu sem því tengist, tímabundið eða varanlega, án sérstaks fyrirvara og án ábyrgðar gagnvart þér.

Gildistími og slit samnings

Samningur þessi gildir þar til honum er sagt upp af þér eða Isavia.

Isavia getur án frekari útskýringa, hvenær sem er, sagt upp eða slitið samningnum tafarlaust án uppsagnarfrests.

Ef þú brýtur skilmála samningsins mun Isavia rifta samningnum tafarlaust án undanfarandi tilkynningar. Þér er einnig heimilt að segja upp samningnum hvenær sem er með því að eyða smáforritinu og öllum afritum þess úr tæki þínu.

Fyrirvarar/Ábyrgðartakmarkanir

Isavia og samstarfsaðilar, umboðsaðilar eða aðrir sem koma fram fyrir hönd félagsins ábyrgjast ekki eiginleika og innihald smáforritsins, s.s. hentugleika, áreiðanleika, framboð, öryggi eða nákvæmni þess né að það henti til tiltekinna nota. Það kann að vera að smáforritið sé ekki alltaf aðgengilegt og að svo miklu leyti sem lög leyfa, er þjónustan veitt eins og hún er án ábyrgðar eða skilyrða af nokkru tagi.

Að svo miklu leyti sem lög leyfa, skal Isavia ekki undir nokkrum kringumstæðum vera ábyrgt fyrir beinu, óbeinu eða afleiddu tjóni, þar með talið vegna hagnaðarmissis eða glataðra viðskiptatækifæra.

Engin ábyrgð er veitt í tengslum við vörur þriðja aðila sem þú notar.

Þú skilur og samþykkir að það sé forsenda fyrir því að þér sé veittur aðgangur að smáforritinu að þú skiljir og samþykkir þessar ábyrgðartakmarkanir

Lög og lögsaga

Um samning þennan fer samkvæmt íslenskum lögum. Rísi ágreiningur eða kröfur vegna samningsins eða í tengslum við hann fer um hann samkvæmt íslenskum lögum. Mál vegna samnings þessa verða rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Breytingar á samningnum

Isavia áskilur sér einhliða rétt til að breyta samningsskilmálum þessum að hluta eða öllu leyti hvenær sem er. Komi til þess að einhver  hluti þessa samnings verði dæmdur ógildur af þar til bærum dómstóli skulu önnur ákvæði hans halda gildi sínu.

Netfang

Ef þú hefur einhverjar spurningar fram að færa er varða samninginn vinsamlega sendu tölvupóst á  netfangið ais@isavia.is

 
Fyrirmyndarfyrirtæki í stjórnarháttum Isavia gullmerki PWC Tern Systems Fríhöfnin