Hoppa yfir valmynd

HLJÓÐVIST

HLJÓÐMÆLINGAR

Isavia hefur unnið að nokkrum mótvægisaðgerðum vegna hávaða frá flugi um Keflavíkurflugvöll. Eitt af því var að setja upp hljóðmælingakerfi árið 2017 til að fylgjast með hvaða flug valda hávaða svo bregðast megi við.

Þrír fastir hljóðmælar og einn færanlegur eru í nærbyggð Keflavíkurflugvallar. Með þessum mælum var sett upp kerfi þar sem íbúar, hagsmunaaðilar og Isavia getur fylgst með flugi og hljóðmælingum einnig sem hægt er að tilkynna um ónæði vegna flughreyfinga. Á vef Isavia er að finna tengil á hljóðmælingakerfið.

Árið 2018 var unnið að gerð aðgerðaáætlunar gegn hávaða í samstarfi með Reykjanesbæ og Vegagerðinni. Sú vinna uppfyllir reglugerð 1000/2005 um kortlagningu og aðgerðaáætlanir. Áætlunin nær til ársins 2030 og fór í gegnum kynningu þar sem gefinn var kostur á athugasemdum. Áætlunina má meðal annars nálgast á á heimasíðu Reykjanesbæjar.
Á síðasta ári bárust 34 tilkynningar um hávaða og ónæði vegna flugumferðar á Keflavíkurflugvelli og tengdust þær aðallega farþegaflugi beint yfir íbúabyggð, snemma á morgnanna.

Stöðugt er verið að vakta hljóðmælingarnar og að reglum flugvallarins um brautarnotkun og flugferla yfir íbúabyggð, sé framfylgt. 

Myndirnar hér fyrir neðan sýna samanburð á flugferlum brottfara milli ára. Myndirnar eru unnar úr hitakortum og sýna vel breytinguna sem hefur orðið á flugumferð yfir íbúabyggð á Reykjanesi. Töluvert minni hluti íbúabyggðar er nú undir flugumferð og verður því síður fyrir ónæði vegna hennar.  

Stöðugt er verið að vakta hljóðmælingarnar og að reglum flugvallarins um brautarnotkun og flugferla yfir íbúabyggð, sé framfylgt. 

Árið 2017 fékk Isavia verkfræðistofuna Eflu til að vinna hljóðkort fyrir flugvöllinn sem kom út í byrjun árs 2018. Kortið sýnir útreiknaðan sólarhringshávaða í kringum Keflavíkurflugvöll. Samkvæmt kortlagningu Eflu er enginn íbúi sem verður fyrir hávaða af völdum flugumferðar sem fer yfir 65 dB en um 300 sem verða fyrir hávaða á bilinu 60-64 dB og 1300 sem verða fyrir hávaða á bilinu 55-59 dB.

Vorið 2018 voru innleiddir nýir flugferlar fyrir Keflavíkurflugvöll. Þessir flugferlar voru hannaðir með það að markmiði að lágmarka þann hávaða og ónæði sem skapast vegna flugumferðar um völlinn. Við skipulag flugumferðar um Keflavíkurflugvöll er einnig miðað við að notaðar séu þær flugbrautir sem valda sem minnstu ónæði fyrir íbúa í nærbyggð flugvallarins. Reynt er að framfylgja þessu eftir fremsta megni að teknu tilliti til öryggis og umhverfisþátta, t.d. vinds eða brautarskilyrða.

Tilkynningar vegna ónæðis vegna flughreyfinga á Reykjavíkurflugvelli voru 5 árið 2019, einkum vegna flugumferðar kennsluflugvéla.