Skip to main content

Recykling i wywóz śmieci

Isavia będzie dążyć do zminimalizowania negatywnego wpływu swoich działań na środowisko. Do celów polityki ochrony środowiska należą między innymi: nacisk na wydajne korzystanie z zasobów, minimalizacja produkcji odpadów i zwiększenie recyklingu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz stosowanie się do proekologicznych zasad składania zamówień. Celem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, istotne jest ograniczenie produkcji odpadów oraz prawidłowy recykling.