Skip to main content

Składowiska odpadów na terenie Terminalu Leifur Eiríksson

Proszę nie wyrzucać śmieci takich jak: meble, krzesła, itp. do magazynu odpadów na lotnisku. Operator, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia takich odpadów bezpośrednio do Kalki.