Alþjóðasamstarf

Þátttaka Isavia í alþjóðasamstarfi er mikil. Þetta stafar að hluta af því að meginhluti þess loftrýmis sem Isavia hefur verið falin umsjón með tilheyrir ýmist öðrum þjóðum (Grænlandi og Færeyjum) eða liggur yfir úthafi og er stjórnað í umboði ICAO. Einnig er nauðsynlegt að fylgjast grannt með straumum og stefnum því framfarir í flugleiðsögu eru örar. Oftar en ekki nýtist sérþekking okkar öðrum ekki síður en þeirra þekking nýtist okkur.

Skipta má alþjóðasamstarfi Isavia í nokkra flokka sem hér segir:

Alþjóðaflugmálastofnunin (ICAO)

Eins og ofar getur er meginhluti þess loftrýmis sem Isavia þjónar utan íslenskrar lofthelgi. Þetta kallar á náið samstarf við ICAO. Samstarf við Joint-Finance Committee, sem annast umsjón með alþjóðasamningum um þjónustuveitinguna, er sérstaklega mikið og eru nokkrir fundir haldnir á ári. Isavia hefur einnig verið Flugmálastjórn innan handar á fundum ICAO General Assembly.

Auk starfa á vettvangi ICAO í Montreal hefur Isavia veigamiklu hlutverki að gegna innan NAT/SPG en sá hópur sér um skipulag og eftirlit (Regional Planning) innan NAT svæðis ICAO. Undanfarin ár hefur starfi hópsins verið skipt í tvö svið, annars vegar innleiðingu endurbóta undir NAT Implementation Planning Group (NAT/IMG) og hins vegar eftirlit með rekstri flugleiðsögukerfisins undir NAT Safety Oversight Group (NAT/SOG). Isavia starfar innan fyrri hópsins en í nánu samstarfi við Flugmálastjórn sem starfar innan þess síðari. Báðir aðilar taka síðan þátt í starfi NAT/SPG.

Undir IMG starfa nokkrir hópar sérfræðinga. Þar má telja Air Traffic Management Group (ATMG), Communications, Navigation and Surveillance Group (CNSG), Safety Analysis and Reduced Separation Implementation Group (SARSIG) auk ýmissa starfshópa sem settir eru upp til að gegna ákveðnum tímabundnum verkefnum.

Norðurlönd og aðrir nágrannar

Isavia er aðili að víðtæku samstarfi Norðurlandanna og annarra innan vébanda NEAP (North European ANS Providers) og Noracon.

Borealis

Borealis er samstarf flugumferðarstjórna Norðurlanda, Eistlands, Lettlands, Írlands og Bretlands. Samstarfið er byggt á grunni NEAP (North European ANS Providers) samvinnunnar. Markmið Borealis er að auka samvinnu og styrk aðildarfyrirtækjanna í flugleiðsögu á alþjóðavettvangi og ná þannig fram hagræðingu og auknum áhrifum á framþróun í flugumferðarþjónustu.

NORACON

NORACON eru samtök flugumferðastjórna Norðurlanda, Eistlands, Írlands og Austurríkis. NORACON var sett á stofn til að taka þátt í útboði og framkvæmd á tæknilegum þætti Single European Sky eða SESAR. Isavia er með um 5,4% af verkefnahluta NORACON.

CANSO

Í tengslum við þá þróun mála á heimsvísu að skipta upp þjónustuveitingu og eftirliti með stofnun fyrirtækja í kringum fyrri þáttinn myndaðist þörf fyrir vettvang þar sem þjónustuaðilarnir gætu ráðið ráðum sínum. Þessi vettvangur er nefndur Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO). Isavia er meðlimur í samtökunum en hefur ekki haft sig þar mikið í frammi enda fyrirtækið lítið og verður að velja og hafna þegar kemur að samstarfsvettvangi. Í raun má segja að samstarfið innan NAT/SPG hafi gengið svo vel að ekki hafi verið þörf á nánari samvinnu innan vébanda CANSO.

Annað alþjóðasamstarf

Auk þess starfs innan ICAO sem nefnt er að ofan þá hafa starfsmenn Isavia tekið þátt í tæknivinnu ICAO að nokkru marki, bæði á vegum fyrirtækisins og einnig hefur einn starfsmanna Isavia setið sem fulltrúi alþjóðasamtaka flugumferðarstjóra í SASP (Separation and Airspace Safety Panel), einum af tæknihópum stofnunarinnar.

Fyrirtækið hefur einnig tekið þátt í fjöldamörgum tækniverkefnum sem unnin eru af öðrum alþjóðastofnunum. Meðal þeirra eru AIRE og CRISTAL. Þá hefur fyrirtækið tekið þátt í mótun næstu kynslóðar gagnasamskiptakerfa á vegum RTCA/EuroCAE.

Fyrirmyndarfyrirtæki í stjórnarháttum Isavia gullmerki PWC Tern Systems Fríhöfnin