Hoppa yfir valmynd

FLUGFJARSKIPTI

Fjarskipti við flugvélar á ferð yfir Norður-Atlantshaf er mikilvægur hluti af þjónustu Isavia við alþjóðaflugið. Þjónustusvæðið er aðallega flugstjórnarsvæði Reykjavíkur. Fyrirtækið tryggir örugg og skilvirk samskipti milli flugvéla, flugstjórnarmiðstöðva, flugrekenda, veðurstofa og annarra aðila sem koma að flugsamgöngum.

Fjarskiptastöðin í Gufunesi heldur uppi talfjarskiptum á stuttbylgju og á metrabylgju í náinni samvinnu við fjarskiptastöðina í Ballygirreen á Írlandi. Fjarskiptin fara fram á ensku og felast í móttöku og sendingu á skeytum er varða öryggi flugsins svo sem staðarákvarðanir, margvíslegar flughæða-, hraða- og flugleiðabreytingar, veðurskeyti, upplýsingar um lendingarskilyrði á flugvöllum og því um líkt. Skeytum frá flugvélum er dreift eftir atvikum til flugstjórnarmiðstöðva, veðurstofu og flugrekenda.

Í mjög stórum dráttum má skipta starfsemi fjarskiptastöðvarinnar í Gufunesi í tvö megin svið. Þau eru annars vegar talviðskipti við flugvélar (AMS) og hins vegar rekstur á AFTN/CIDIN skeytarofa (AFS).  

Sá hluti starfsemi fjarskiptastöðvarinnar sem snýr að talviðskiptum við flug er miklu stærri og krefst meiri mannafla. Í úthafsflugumferðarstjórn sjá fjarskiptastöðvarnar um talviðskipti við flugmenn nema þegar flugvélin er undir ratsjár flugumferðarstjórn. Fjarskiptamaðurinn tekur við skeytum frá flugumferðarstjóra og kemur þeim til skila til viðkomandi flugvélar og öfugt.

Algengustu þjónustur eru eftirfarandi:

  • Tilkynningar um stöðumið frá flugvélum
  • Óskir um breytingar á flughæðum eða flugleiðum frá flugmönnum
  • Afgreiðsla flugheimilda frá flugstjórnarmiðstöðinni
  • Veðurupplýsingar til og frá flugmönnum
  • Upplýsingar til aðgerðastjórnstöðva flugrekenda

Frá fjarskiptastöðinni í Gufunesi er veitt þjónusta allan sólarhringinn á HF og VHF GP tíðnum. Í stöðinni eru alls átta fjarskiptaborð til að sinna flugfjarskiptum.

HF þjónustan er veitt á þremur tíðnifjölskyldum:

Tíðnifjölskylda B
kHz

Tíðnifjölskylda C
kHz

Tíðnifjölskylda D
kHz

2899

2872

2971

5616

5649

4675

8864

8879

8891

13291

13306

11279

17946

17946

17946

Í samvinnu við bandaríska fjarskiptafyrirtækið ARINC er rekinn frá Gufunesi búnaður til gagnafjarskipta við flugvélar bæði á HF og VHF tíðnum. Í Grindavík eru HF sendar til þessarar notkunar og viðtæki í Þverholtum. Búnaður til gagnafjarskipta á VHF tíðnum er staðsettur á Háfelli og Þorbirni á Íslandi, á Spáafelli í Færeyjum og á þremur stöðum í Grænlandi, DYE One, DYE Four og TOP775. Með þessum staðsetningum næst belti með samfelldu þjónustusvæði yfir Norður-Atlantshaf á VHF tíðnum en utan þess er HF þjónusta. Gagnafjarskipti við flugvélar eru stöðugt að aukast, bæði þar sem flugfélög nálgast gögn frá eigin flugvélum og einnig eru samskipti milli flugvéla og flugstjórnarmiðstöðva að færast yfir á gagnaviðskipti í auknum mæli.

Í fjarskiptastöðinni starfa um 40 fjarskiptamenn sem vinna á fimmskiptum vöktum.