Hoppa yfir valmynd

Umsóknir um aðgang að Keflavíkurflugvelli
/ APPLICATIONS FOR ACCESS PERMITS

Aðgangsheimild fyrir einstaklinga

Access permit for individuals

Opna umsókn

Glatað / skemmt aðgangskort eða breyting

Lost/damaged access card or change of access permit

Opna umsókn

Gestaleyfi fyrir einstaklinga að KEF

Visitors Pass for Individuals

Opna umsókn

Gestaleyfi fyrir ökutæki

Temporary Vehicle Permit

Opna umsókn

Aðgangsheimild fyrir ökutæki

Vehicle Access Permit

Opna umsókn

Skráning fyrirtækis og aðgangskortastjórnenda

Company registration and new access card permit

Opna umsókn

Aðgangsheimild fyrir einstaklinga með erlenda kennitölu

individual access permit for individuals with foreign SSN / no Icelandic electronic ID

Opna umsókn

Forathugun vinnuveitanda tengt umsóknarferli einstaklings, fyrir bakgrunnsathugun.

Bakgrunnsathugun sem samþykkt er á Íslandi getur einnig gilt í öðrum Evrópuríkjum og skiptir miklu að rétt sé að þeim staðið. Forathugun vinnuveitanda er mikilvægur liður í umsóknarferlinu sem þarf að vera lokið og viðeigandi gagna aflað áður en sótt er um aðgangsheimild og bakgrunnsathugun.

Með forathugun vinnuveitanda, áður en umsókn um aðgangsheimild fyrir einstakling er stofnuð, skal tryggt að:

 • gilt persónuskilríki sé til staðar. 
 • náms- og starfsferill síðustu 5 ár liggi fyrir og gögn því til staðfestingar. 
 • ef a.m.k. 28 daga samfellt rof er á ferli, tryggja að fullnægjandi skýringar liggi fyrir ásamt gögnum sem staðfesta þær.
  • Í þeim tilfellum þar sem gögn eru óskýr og ekki fullnægjandi getur vinnuveitandi með viðtali metið hvort framlögð gögn séu trúverðug eða ekki.
  • Ef vinnuveitandi metur þau trúverðug skal hann samt taka fram ef slíkt átti við.
  • Ef vinnuveitandi metur skýringar ekki fullnægjandi skal ekki sækja um aðgangsheimild /
 • erlent sakavottorð fylgi með umsókn, ef einstaklingur var búsettur eða dvaldi erlendis í samfleytt 6 mánuði a.m.k. á síðastliðnum 5 árum. Stimpill og/eða rafrænn stimpill skal vera á erlenda sakavottorðinu og ekki liðið lengra en 3 mánuðir frá útgáfu þess.
 • ef gögn eru ekki á íslensku eða ensku, að þau séu þýdd yfir á íslensku eða ensku af löggiltum skjalaþýðanda.

Það er á ábyrgð aðgangskortastjórnanda að yfirfara gögnin. Ef umsókn er undirrituð án þess að áðurnefnd atriði séu fullnægjandi mun lögregla endursenda/hafna umsókn um bakgrunnsathugun. Í öllum tilfellum er þá nauðsynlegt að senda inn nýja umsókn.

Umsóknir um aðgangsheimild fyrir einstaklinga að Keflavíkurflugvelli og bakgrunnsathuganir lögreglu eru að fullu rafrænt ferli (að undanskildum umsóknum fyrir einstaklinga með erlenda kennitölu og þau sem ekki hafa rafræn skilríki). Hægt er að sækja um á íslensku eða ensku og er mikilvægt að velja enskt viðmót fyrir alla einstaklinga sem ekki hafa gott vald á íslensku.

Sé sótt um fyrir ólögráða einstakling þarf forsjáraðili einnig að samþykkja umsókn með rafrænni undirritun.

Undirritunarbeiðnir eru virkar í 30 daga og þurfa allir aðilar að hafa undirritað umsókn innan þess tíma. Umsóknum sem ekki eru fullundirritaðar eftir 30 daga verður eytt.

Þegar allir aðilar hafa undirritað umsókn er hún send í bakgrunnsathugun til lögreglu. Sjá nánar um næstu skref við afgreiðslu umsókna í kaflanum um stöður umsókna. Aðgangskortastjórnendur geta fylgst með stöðu umsókna sem þeir hafa sent inn í rauntíma á slóðinni requests.isavia.is

Aðgangskortastjórnandi getur bætt við fleiri einstaklingum í einni og sömu umsókninni.

Aðgangskortastjórnendur geta fylgst með stöðum umsókna sem þeir hafa sent inn á requests.isavia.is. Nánari skilgreiningar á hverri stöðu fyrir má sjá hér að neðan:

PENDING SIGNATURE – Beiðið eftir undirritun frá öllum aðilum áður en umsókn heldur áfram.

APPLICATION STOPPED – Umsókn hefur verið stoppuð vegna þess að önnur virk umsókn er í gangi í ferli eða hún fallin á tíma.

APPLICATION SIGNED – Umsókn er full undirrituð.

IN BACKGROUND CHECK – Umsókn í bakgrunnsathugun hjá lögreglu.

DECLINED FROM BACKGROUND CHECK - Umsókn hefur annaðhvort verið endursend vegna ófullnægjandi upplýsinga/gagna eða henni hafnað í bakgrunnsathugun hjá lögreglu. Nánari upplýsingar um hvort endursendingu eða höfnun er að ræða og frekari útskýringu getur aðgangskortastjórnandi nálgast á request.isavia.is. Ef þarf að uppfæra upplýsingar þarf í öllum tilfellum að senda inn nýja umsókn.

APPROVED FOR PROCESSING - Umsókn samþykkt í bakgrunnsathugun hjá lögreglu og hún komin til vinnslu hjá Passaútgáfu Isavia.

WAITING FOR COURSE COMPLETION – Beiðið eftir að einstaklingur klári námskeið áður en vinnsla heldur áfram hjá Passaútgáfu.

ACCESS CARD READY – Aðgangskort er tilbúið og verður afhent með þeim máta sem óskað var eftir í umsókn.

APPLICATION CANCELED – Hætt hefur verið við umsókn.

Aðeins gildir aðgangskortastjórnendur fyrirtækja hafa heimild til þess að sækja um nýjar aðgangsheimildir að Keflavíkurflugvelli eða gera breytingar á þeim. Fyrir skráningu nýrra aðgangskortastjórnenda þarf að fylla inn umsókn með því að smella hér.

Bakgrunnsathuganir lögreglu vegna flugverndar eru framkvæmdar á grundvelli 158. og 159. gr. laga um loftferðir nr. 80/2022 og sbr. reglugerð um flugvernd nr. 750/2016.

Hlutverk og ábyrgðaskipting tengt bakgrunnsathugunum:

Samgöngustofa: Hefur eftirlit með uppfyllingu krafna á sviði flugverndar.

Ríkislögreglustjóri: Ber ábyrgð á bakgrunnsathugunum.

Lögreglustjórinn á Suðurnesjum: Annast framkvæmd bakgrunnsathugana.

Isavia: ber ábyrgð á aðgangsheimildum flugvalla og hefur milligöngu vegna beiðni um bakgrunnsathuganir.

Vinnuveitandi: Sinnir forathugun einstaklings í aðdraganda ráðningar og bakgrunnsathugunar, ásamt því að sækja um aðgangsheimild.

Einstaklingur: Leggur fram persónulegar upplýsingar, feril (nám & störf), búsetu og gögn til staðfestingar. Veitir heimild fyrir bakgrunnsathugun.

Sjá nánar um bakgrunnsathuganir lögreglu á vefsvæði lögreglunnar hér.

Aðeins gildir aðgangskortastjórnendur geta skráð sig inn í umsóknarformið og sótt um nýjar aðgangsheimildir að Keflavíkurflugvelli eða gert breytingar á þeim. Ef upp koma vandræði við innskráningu skal hafa samband við Passaútgáfu Isavia með því að smella hér.