Hoppa yfir valmynd

Markmið

MARKMIÐ

Isavia hefur sett átta markmið í samfélagslegri ábyrgð  og gert aðgerðaráætlanir fyrir hvert og eitt.  Við val á markmiðum og úrbótaverkefnum var horft sérstaklega til eðlis starfsemi fyrirtækisins og stefnu og hvað brýnast væri að vinna að. Fyrir utan að horfa til GRI þáttanna við val á markmiðum, voru þau tengd við skuldbindingu félagsins við meginreglur UN Global Compact,  við hvatningaverkefnið „Ábyrg ferðaþjónusta“, sem  Festa - miðstöð um samfélagsábyrgð og Íslenski ferðaklasinn stóðu að, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og stefnu félagsins. Air Transport Action Group (ATAG), sem eru samtök innan fluggeirans með það að markmiði að stuðla að sjálfbærum vexti, tengir heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna við hugmyndir að úrbótaverkefnum fyrir fyrirtæki í flugtengdri starfsemi. Félagið horfði einnig til áhersluþátta í þeirra vinnu. Markmiðin tengjast sex af heimsmarkmiðunum sautján. Ítarlegri upplýsingar um val á markmiðum og úrbótaverkefnum þeim tengdum eru birtar í árs- og samfélagsskýrslu Isavia.


HEIMSMARKMIÐ 3: HEILSA OG VELLÍÐAN

Félagið setti sér markmið um að fækka slysum á starfsmönnum sem leiða til fjarveru árið 2018. Markmiðið tengist heimsmarkmiði 3 óbeint og þá helst markmiði 3.6 sem gerir ráð fyrir að „helminga fjölda dauðsfalla og slysa vegna umferðarslysa“ fyrir árið 2020. Í skýrslu Air Transport Action Group (ATAG) var þetta heimsmarkmið tengt síþjálfun í öryggisvitund í samhengi við fluggeirann og notar Isavia það viðmið. 

HEIMSMARKMIÐ 5: JAFNRÉTTI KYNJANNA

Isavia setti sér annars vegar markmið um sömu laun fyrir jafn verðmæt störf og hins vegar að fjölga kvenkyns stjórnendum í þriðja stjórnendaþrepi fyrirtækisins, þ.e. millistjórnendum. Undir þessu heimsmarkmiði bættist einnig við markmið um þjálfun starfsfólks, sem er í beinni snertingu við farþega, til að taka eftir mansali.

Aðgerðir Isavia tengdust heimsmarkmiði 5.1 þar sem gert er ráð fyrir að „útrýma allri mismunun gagnvart konum og stúlkum alls staðar“ og einnig markmiði 5.5 þar sem gert er ráð fyrir að „tryggja fulla og skilvirka þátttöku kvenna og jöfn tækifæri til forystu á öllum stigum ákvarðanatöku í pólitík, efnahagslegu- og opinberu lífi“. Unnið var sérstaklega með undirmælikvarðann 5.5.2 sem mælir hlutfall kvenna í stjórnendastöðum. 

HEIMSMARKMIÐ 12: ÁBYRG NEYSLA OG FRAMLEIÐSLA 

Isavia setti sér það markmið árið 2018 að auka hlutfall flokkaðs úrgangs í starfseminni. Þetta tengist heimsmarkmið 12 um ábyrga neyslu og þá sérstaklega markmiði 12.6 sem tilgreinir að dregið verði „verulega úr úrgangi með forvörnum, minnkun, endurvinnslu og endurnotkun“ fyrir árið 2030. 

Félagið setti sér einnig markmið um að gera innkaup félagsins sýnilegri, rekjanlegri og aðgengilegri og innleiða í tengslum við það siðareglur birgja sem voru samþykktar af yfirstjórn á síðasta ári. Siðareglurnar eru settar í samræmi við tíu meginþætti alþjóðasamnings Sameinuðu þjóðanna (UN Global Compact) og ná yfir vinnumál, mannréttindi, umhverfismál og aðgerðir gegn spillingu. Þetta tengist markmiði 12.6 hjá Sameinuðu þjóðunum sem m.a. „hvetur fyrirtæki til að samþykkja sjálfbæra starfshætti“ og 12.7 sem gerir ráð fyrir að „stuðla að opinberum innkaupum sem eru sjálfbær, í samræmi við innlendar stefnur og forgangsröðun“. 


HEIMSMARKMIÐ 13: AÐGERÐIR Í LOFTSLAGSMÁLUM

Félagið setti sér það markmið að minnka notkun jarðefnaeldsneytis á hvern farþega sem fer um flugvelli þess. Það tengist markmiði 13.2 undir heimsmarkmiði 13, að „samtvinna mælikvarða á loftslagsbreytingar inn í stefnumótun og áætlanagerð“. Þá er Isavia þátttakandi í svonefndu Airport Carbon Accreditation kerfi á vegum Alþjóðasamtaka flugvalla. Kerfið veitir flugvöllum sameiginlegan ramma til að vinna markvisst að minnkun kolefnisspors í starfseminni. Lokamarkmiðið er að ná kolefnisjöfnun. Keflavíkurflugvöllur hefur verið þátttakandi í verkefninu síðan 2016. Sett hafa verið markmið til ársins 2030 um minnkun kolefnislosunar og unnið að ítarlegri aðgerðaráætlun til að styðja við það markmið. 

HEIMSMARKMIÐ 17: SAMVINNA UM HEIMSMARKMIÐIN

Isavia hefur frá stofnun unnið að því að fá flugfélög og farþega til landsins. Kallað hefur verið eftir nánar samstarfi í þeim efnum með hagaðilum í nágrenni flugvalla landsins.

Aðgerðir tengdar samvinnu snúa að því að efla enn frekar samvinnu við ytri hagaðila félagsins með markvissum og samræmdum samskiptum. Það tengist markmiði 17.17 hjá Sameinuðu þjóðunum sem gerir m.a. ráð fyrir að félagið “hvetji til og efli skilvirkt samstarf almennings, opinberra- og einkaaðila“.