Hoppa yfir valmynd

Umhverfi

UMHVERFISSTEFNA

 • Tilgangur og umfang: Umhverfisstefnan tekur til allrar starfsemi félagsins og starfsfólk jafnt sem stjórn skal virða hana í öllum störfum sínum fyrir félagið.
 • Stefna: Isavia mun lágmarka áhrif neikvæðra umhverfisþátta í starfsemi sinni og hefur umhverfismál ávallt til hliðsjónar í ákvarðanatöku fyrirtækisins.
 • Markmið: Isavia vinnur með virkum og skipulögðum hætti að eftirfarandi:
  • Haga störfum okkar þannig að neikvæðum umhverfisáhrifum sé haldið í lágmarki og unnið sé í samræmi við alþjóðlega staðalinn ISO14001 um umhverfisstjórnun og fara í ACA vottun um kolefnislosun flugvalla.
  • Uppfylla kröfur sem gerðar eru í lögum og reglugerðum er varða umhverfismál starfseminnar og ganga lengra eins og kostur er.
  • Leggja sérstaka áherslu á, góða nýtingu auðlinda, lágmörkun úrgangs og aukna endurvinnslu, leiðir til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og vistvæn innkaup.
  • Vinna að framþróun umhverfismála með stöðugri vöktun og stýringu þeirra þátta sem valda neikvæðum umhverfisáhrifum.
  • Efla umhverfisvitund starfsmanna, hvetja til framsækni og umhverfisvænna úrlausna.
  • Birta opinberlega upplýsingar um árangur í umhverfismálum og hvetja til samráðs við starfsmenn, rekstraraðila, nágranna og aðra hagaðila um málaflokkinn.
 • Annað: Stefna skal kynnt fyrir starfsfólki og vera aðgengileg á innri og ytri vef félagsins. Stefna þessi er í gildi og bera framkvæmdastjórar ábyrgð á framfylgd hennar.