Hoppa yfir valmynd

ENDURVINNSLA

Sorpflokkun Isavia er mismunandi eftir starfsstöðvum. Algengast er að um fjögurra flokka flokkun sé að ræða, pappír, skilagjaldsskyldar umbúðir, plast og almennt sorp. Þó eru nokkrar starfsstöðvar sem eru komnar lengra á veg og flokka einnig lífrænan úrgang. Spilliefni eru flokkuð sér á öllum starfsstöðvum, lögum samkvæmt. Á síðasta ári varð mikil aukning í magni úrgangs og þá aukningu má rekja beint til aukins farþegafjölda.

Hluti af loftslagsmarkmiðum Isavia  er að minnka magn óflokkaðs úrgangs í starfseminni.

2017

Kg

Flokkað per farþega

0,04

Óflokkað per farþega

0,16

Samtals per farþega

0,20

2017

Kg

Flokkað í endurvinnslu

420,794

Óflokkað í urðun

1,235,229

Samtals 

1,701,880

Til stendur að stórauka flokkun úrgangs á Keflavíkurflugvelli og hækka hlutfall þess úrgangs sem fer í endurvinnslu eða endurnýtingu. Byrjað var að safna lífrænum úrgangi frá rekstaraðilum í innritunarsal Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar í desember 2017. Gert er ráð fyrir að aukin flokkun á veitingasvæði flugstöðvarinnar verði komin í gangið 2018.

GRÆN SKREF

Isavia er þátttakandi í verkefninu Græn skref í ríkisrekstri. Verkefnið snýst meðal annars um að gera starfsemi umhverfisvænni, auka vellíðan starfsmanna og bæta starfsumhverfi þeirra, draga úr rekstrarkostnaði og innleiða áherslur í umhverfismálum sem hafa verið samþykktar.

Sett var á laggirnar keppni milli starfsstöðva til að uppfylla fyrstu fjögur Grænu skrefin Nú er búið að úthluta öllum verðlaununum og nokkrar starfsstöðvar hafa lokið við fyrsta skrefið, ein við annað skrefið og starfsstöð Flugfjarskipta í Gufunesi hefur lokið við fjögur skref og er langt komin með að ljúka fimmta og síðasta skrefinu.  

Á lager Keflavíkurflugvallar við Grænás er tekið við húsbúnaði og nýtilegu byggingaefni sem verður til við breytingar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og öðrum byggingum sem tilheyra flugvellinum. Búnaður er endurnýttur ef þörf er á varahlutum eða sendur á aðra staði á landinu. Hluti af Grænu skrefunum sem Isavia er að innleiða er að vera vakandi yfir möguleikum á endurnýtingu húsbúnaðar og annars efnis innan fyrirtækisins.