Hoppa yfir valmynd

Uppbygging á Keflavíkurflugvelli

Framundan er nýtt uppbyggingarskeið í sögu Keflavíkurflugvallar. Fyrri áætlanir töfðust vegna Covid-19-faraldursins en tíminn var nýttur til að endurmeta stöðu mála og horfur til framtíðar. Keflavíkurflugvöllur er auðvitað meðal mikilvægustu innviða landsins. Flugvöllurinn gegnir stóru hagrænu hlutverki og um leið er hann forsenda fyrir víðtækum menningarlegum tengslum þjóðarinnar við umheiminn. Lega Íslands skapar mikla möguleika í alþjóðaflugi og er það markmið Isavia að Keflavíkurflugvöllur verði áfram ein helsta miðstöð flugs um Norður-Atlantshaf. Mikil fjölgun farþega á síðustu árum hefur reynt á innviði Keflavíkurflugvallar og því var fyrirséð áður en heimsfaraldurinn skall á að stíga þyrfti stór skref á næstu árum og áratugum til völlurinn héldi samkeppnisstöðu sinni. Stjórn Isavia samþykkti árið 2021 nýja uppbyggingaráætlun og 1. júní síðastliðinn tók Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, fyrstu skóflustungu að nýrri viðbyggingu Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar, sem á eftir að stórbæta þjónustu við farþega.

Margir áfangar

Flugstöð Leifs Eiríkssonar markaði tímamót í samgöngusögu Íslands þegar hún var tekin í notkun 1986. Síðan hefur hefur verið ráðist í stækkun og nýbyggingar í mörgum áföngum jafnhliða stóraukinni flugumferð og fjölgun ferðafólks. Í heild hefur Flugstöð Leifs Eiríkssonar stækkað meira en þrefalt frá árinu 1987, munaði þar mest um suðurbygginguna sem tengd er aðalbyggingunni með landgangi. Nú verður hafist handa við að stækka flugstöðina til austurs og tengja síðan saman aðalbyggingu og suðurbyggingu með stærri landgangi og rúmbetra þjónustusvæði. Þessu fylgir fjölgun landgöngubrúa fyrir og endurbætur verða á akstursbrautum og stæðum.

Austurbygging

Framkvæmdir hófust í sumarbyrjun við nýja 20 þúsund fermetra viðbyggingu flugstöðvarinnar, sem felur í sér nærri 30% stækkun til austurs. Jarðvinnu á að ljúka í haust. Þessi nýja bygging verður á þremur hæðum, auk kjallara. Hún verður að fullu tekin í notkun árið 2024. Austurbyggingin er mikilvægur liður í uppbyggingaráætlun Keflavíkurflugvallar. Þjónusta við farþega batnar verulega og umbætur verða á starfsumhverfi. Fyrsti áfangi þessarar nýju austurbyggingar felur í sér uppsetningu nýs og afkastamikils farangursmóttökukerfis á jarðhæð sem tilbúið verður árið 2022. Komusalur farþega verður mun rýmri og fríhöfnin stækkar. Á annarri hæð verður til nýtt verslunar- og þjónusturými og biðsvæði farþega stækkar umtalsvert.

Stækkun suðurbyggingar

Viðbygging á tveimur hæðum án kjallara verður byggð við suðurbyggingu flugstöðvarinnar (Stæði 10). Þar verður bætt aðstaða farþega við brottfararhlið í austurenda suðurbyggingarinnar. Hluti af verkefninu er gerð nýrrar landgöngubrúar. Breyta þarf akstursleiðum flugvéla með aðgerðum á vellinum.

Breytingar á afgreiðslu farþega utan schengen - svæðisins

Vegna innleiðingar Evrópureglugerðar vorið 2022 þarf að gera breytingar á komu- og brottfararkerfi íflugstöðinni. Einnar hæðar viðbygging verður reist við suðurenda flugstöðvarinnar til að uppfylla þessar kröfur (Stæði 6).

Skrá þarf með nýjum hætti ferðir farþega til og frá landinu, halda utan um upplýsingar um synjanir um komu ríkisborgara frá löndum utan Schengen-svæðisins og ákveða skilyrði fyrir afgreiðslu í gegnum komu- og brottfararkerfið út frá sjónarmiðum löggæslu. Þetta miðlæga kerfi heldur utan um komur, brottfarir og dvalartíma íbúa utan Schengen-svæðisins og þarf ekki lengur að stimpla vegabréf. Öllum skráningum þarf að fylgja fingaför og mynd.

Markmiðið er að auka gæði og bæta landamæraeftirlit. Þessi viðbygging, sem reist verður næsta vetur, er þó aðeins til bráðabirgða. Hún verður síðar tekin niður og nýtt annars staðar þegar núverandi aðalbygging flugstöðvarinnar verður stækkuð í næsta áfanga.

Flugbrautir og akvegir

Á þessu ári verða boðnar út framkvæmdir við tvær akbrautir á Keflavíkurflugvelli og á framkvæmdum að ljúka á þessu ári. Annars vegar er það ný 1200 metra akbraut (Parallel Echo) fyrir flugvélar sem tengir saman flughlað flugstöðvarinnar við flugbraut. Hluti af framkvæmdinni er uppsetning ljósabúnaðar. Markmiðið með framkvæmdinni er að bæta flæði og auka öryggi flugbrautakerfisins. Hinsvegar er um að ræða viðhald á einni af stóru akbrautunum á flugvellinum (Kilo)og endurnýjun ljósabúnaðar.

Þjónustuvegir

Áformað er að bjóða út tvo nýja vegi á flugvallarsvæðinu og ljúka framkvæmdum við þá á þessu ári. Annar vegurinn er 1500 metra langur þjónustuvegur sem liggur að framkvæmdasvæði en nýtist til framtíðar fyrir flutning á vörum til og frá flugvallarsvæði og flugstöðinni. Hinn er 500 metra hringtenging sem tengir núverandi umferðarkerfi í forgarði flugstöðvar við núverandi vegstæði Reykjanesbrautar. Það eykur umferðaröryggi til muna og léttir á flöskuhálsum við flugstöðina.

Stækkun norðurbyggingar og tenging við suðurbyggingu (SLN 18 phase 2)

Annar fyrirhugaður stóráfangi í uppbyggingu Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar verður stækkun tengingar milli norður- og suðurbyggingar. Núverandi landgangur verður breikkaður og með nýju og björtu miðjurými skapast betri tenging milli álma flugstöðvarinnar, aðstaða komufarþega batnar með vegabréfaskoðun, nýrri fríhöfn og meira þjónusturými. Forhönnun hefst árið 2021 og fyrirhugað er að hefja framkvæmdir 2023.

Fréttir og tilkynningar