Vilt þú verða hluti af góðu ferðalagi?

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims og leggur því grunn að öflugum flugsamgöngum á Íslandi. Hjá Isavia og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.200 manns, að því að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra 30 milljón farþega sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði. Stefna okkar er að bjóða upp á gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi, öfluga fræðslu og þjálfun og við leggjum áherslu á jákvæðan starfsanda innan fyrirtækisins.

Framtíðarsýn okkar er að Ísland verði miðstöð flugs milli þriggja heimsálfa; Norður-Ameríku, Evrópu og Asíu. Þannig stuðlum við að því að Ísland sé áhugaverður áfangastaður. 
 
Leiðarljós okkar eru samvinna, öryggi og þjónusta. Íslendingar eru þekktir fyrir gestrisni og hlýlegar móttökur og við leggjum metnað okkar í að veita þjónustu í hæsta gæðaflokki þegar við tökum á móti okkar gestum.
 
 

Auglýst störf:

Almenn umsókn Isavia

Meðferð umsókna

 

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega, en ef reynsla og hæfni umsækjenda nýtist í þau störf sem verið er að ráða í, verður haft samband við viðkomandi. Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði frá því að þær berast og biðjum við þig um að tilkynna ef þú vilt að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.

 

 

Framtíðarstörf í farþegaakstri á Keflavíkurflugvelli

Við leitum að einstaklega þjónustulunduðum, glaðlyndum, snyrtilegum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, lipra og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir og geta unnið undur álagi. Um framtíðarstarf er að ræða í vaktavinnu.

 

Helstu verkefni

 • Rútuakstur með flugfarþega til og frá flugstæðum að Flugstöð Leifs Eiríkssonar
 • Umhirða rútu og bíla

 

Hæfniskröfur

 • Próf á hópferðabifreið er skilyrði
 • Fullnaðarskírteini fyrir B réttindaflokk í ökuskírteini
 • Vandvirkni og skipulag nauðsynlegt
 • Góða færni í íslensku og ensku

 

 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í byrjun janúar.   

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

Framtíðarstörf í farþegaþjónustu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Spennandi og fjölbreytt framtíðarstarf í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Isavia leitar að glaðlyndum, snyrtilegum og sérstaklega þjónustulunduðum  einstaklingum í farþegaþjónustu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og veita farþegum þá bestu þjónustu sem mögulegt er.

 

Helstu verkefni

 • Þjónusta við farþega í Flugstöð Leifs Eiríkssonar
 • Umsjón og eftirlit á þjónustuborðum
 • Eftirlit með búnaði sem farþegar nota
 • Önnur tilfallandi verkefni í samráði við vaktstjóra
 • Unnið verður á dag- og næturvöktum

 
Hæfniskröfur

 • Aldurstakmark 20 ára
 • Góð kunnátta í ensku og íslensku, bæði í rituðu og mæltu máli. Þriðja tungumál er kostur.

 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst. Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Þórarinsdóttir, verkefnastjóri farþegaþjónustu, kristin.thorarinsdottir@isavia.is

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

Kerfisstjóri ATM kerfa

Isavia óskar að ráða kerfisstjóra ATM kerfa

Um er að ræða starf Unix/Linux kerfisstjóra ATM kerfa við flugumferðarmiðstöðina í Reykjavík.

Í boði er áhugavert og krefjandi starf þar sem sjálfstæði og skipulagshæfileikar fá að njóta sín í öflugu teymi sem þróar og rekur hugbúnað fyrir flugumferðarstjórn.

Leitað er að einstaklingi með góða samskiptahæfni og örugga og þægilega framkomu.

Viðkomandi þarf að geta sýnt frumkvæði, sjálfstæði og fagmennsku í starfi, vera skipulagður og agaður í verkum sínum og geta unnið undir miklu álagi.

 

Unnið er að hluta til á dagvöktum og bakvöktum. Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.

 

Starfssvið

 • Rekstur og eftirlit með Unix/Linux kerfum, netkerfum og geymslulausnum.
 • Uppsetning og viðhald tölvubúnaðar.
 • Skipulagning og vandamálagreining.
 • Þjónusta við notendur.
 • Önnur tilfallandi verkefni.

 

Hæfniskröfur

 • Menntun í kerfisfræði, tölvunarfræði eða sambærilegu.
 • Reynsla af Unix/Linux stýrikerfi er kostur.
 • Þekking á sjálfvirkum verkfærum s.s. Nagios, Chef og Puppet er kostur.
 • Reynsla af rekstri netkerfa og  geymslulausna er kostur.
 • Jákvætt viðmót og framúrskarandi samskiptahæfileikar.
 • Frumkvæði, sjálfstæði og öguð vinnubrögð.

 

Upplýsingar um starfið veitir Arnar Þórarinsson,  rekstrarstjóri  ATM deildar, netfang arnar.thorarinsson@isavia.is.

 

Starfsstöð: Flugumferðarmiðstöðin í Reykjavík

 

Umsóknarfrestur: 17. desember 2016

 

 

 

Kynningarmyndbönd

 

 

 

 

Vissir þú að;

 • Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1200 manns af samhentum hópi kraftmikils og metnaðarfulls starfsfólks 
 • Við leggjum mikla áherslu á að taka vel á móti nýjum starfsmönnum og veitum þeim tækifæri til aðlögunar og starfsþjálfunar. 
 • Isavia leggur áherslu á góða starfsanda sem er forsenda þess að líða vel í starfi og veita viðskiptavinum okkar fyrsta flokks þjónustu.
 • Aðstæður á vinnustað hafa áhrif á heilsu starfsmanna því viljum við búa þeim öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi. Isavia hvetur og styrkir starfsmenn sína til að stunda reglubundna líkamsrækt og lifa heilbrigðu lífi.
 • Isavia er með öflugan innri vef sem er upplýsingaveita starfsfólks á hverjum tíma. Við vitum hve mikilvægt er að starfsmenn séu vel upplýstir til að geta sinnt störfum sínum vel.
 • Isavia leggur mikla áherslu á þjálfun og fræðslu starfsmanna sinna til að efla þá í að ná meiri árangri í starfi.
 • Jafnréttisáætlun Isavia tryggir að konur og karlar hafa jafna möguleika og sömu réttindi í starfi en Isavia hefur hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC. Sjá jafnréttisáætlun Isavia.
 • Hjá Isavia er starfsrækt öflugt starfsmannafélag sem stendur fyrir ýmsum viðburðum fyrir félagsmenn og fjölskyldur þeirra í samstarfi við félagið. Þar má nefna viðburði eins og fjölskyldudag, árshátíð, gönguferðir, bíó og leikhúsferðir og m.fl.
 • Framtíðarsýn fyrirtækisins er sú að Ísland verði miðstöð flugs í norður Atlantshafi og hlutverk þess að vera þjónustufyrirtæki sem leggur grunn að flugsamgöngum á Íslandi. Þannig viljum við vera hluti af góðu ferðalagi. Leiðarljós okkar eru öryggi, samvinna og þjónusta. 

 

 

Lentirðu í vandræðum með umsóknina?

Ef vandræði komu upp þegar þú sóttir um vinsamlegast sendu okkur póst á radningar@isavia.is
 

Meðferð starfsumsókna hjá Isavia

 • Allar umsóknir um störf hjá Isavia skulu fara í gegnum ráðningarvef Isavia.
 • Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir um störf sem trúnaðarmál.
 • Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar búið er að ráða í starfið. Umsóknarferlið tekur að jafnaði 4-8 vikur frá því að laust starf er auglýst.
 • Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði. Vinsamlegast látið okkur vita ef þið viljið að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.
 • Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.  
Isavia gullmerki PWC Isavia gullmerki PWC Tern Systems Fríhöfnin