Vilt þú verða hluti af góðu ferðalagi?

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims og leggur því grunn að öflugum flugsamgöngum á Íslandi. Hjá Isavia og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.200 manns, að því að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra 30 milljón farþega sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði. Stefna okkar er að bjóða upp á gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi, öfluga fræðslu og þjálfun og við leggjum áherslu á jákvæðan starfsanda innan fyrirtækisins.

Framtíðarsýn okkar er að Ísland verði miðstöð flugs milli þriggja heimsálfa; Norður-Ameríku, Evrópu og Asíu. Þannig stuðlum við að því að Ísland sé áhugaverður áfangastaður. 
 
Leiðarljós okkar eru samvinna, öryggi og þjónusta. Íslendingar eru þekktir fyrir gestrisni og hlýlegar móttökur og við leggjum metnað okkar í að veita þjónustu í hæsta gæðaflokki þegar við tökum á móti okkar gestum.
 
 

Auglýst störf:

Almenn umsókn Isavia

Meðferð umsókna

 

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega, en ef reynsla og hæfni umsækjenda nýtist í þau störf sem verið er að ráða í, verður haft samband við viðkomandi. Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði frá því að þær berast og biðjum við þig um að tilkynna ef þú vilt að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.

 

 

Framtíðarstörf í bílastæðaþjónustu - Airport Parking

Spennandi framtíðarstörf í Airport Parking

 

Við leitum að einstaklega þjónustulunduðum, og jákvæðum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, lipra og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi. Óskað er eftir starfsmönnum í fullt starf, um er að ræða vakta vinna

 

Helstu verkefni:

 

 • Almenn þjónusta og aðstoð við viðskiptavini á bílastæðum flugstöðvarinnar
 • Umsjón með farangurskerrum í og við Flugstöð Leifs Eiríkssonar

 

Hæfniskröfur:

 

 • Aldurstakmark 18 ár
 • Hafa gott vald á íslenskri og enskri tungu bæði rituðu og mæltu máli


Upplýsingar um starfið veitir Gunnar Ingi Hafsteinsson, þjónustustjóri bílastæðaþjónustu, gunnar.hafsteinsson@isavia.is

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð

 

Umsóknarfrestur er til og með 30. september

 

 

 

 

Framtíðarstörf í flugverndardeild Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar

Spennandi framtíðarstörf í flugverndardeild Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar

Við leitum að einstaklega þjónustulunduðum, glaðlyndum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, lipra og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi. Um er að ræða framtíðarstörf. Óskað er eftir starfsfólki heilsdagsstörf en um er að ræða vaktavinnu.

 

Helstu verkefni:

 • Starfið felst m.a. í vopna- og öryggisleit
 • Eftirlit í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og á flughlöðum á Keflavíkurflugvelli.

 

Hæfniskröfur:

 • Aldurstakmark 20 ár.
 • Hafa gott vald á íslenskri og enskri tungu bæði rituðu og mæltu máli.
 • Hafa rétta litaskynjun.
 • 2 ára framhaldsnám eða sambærilegt nám æskilegt.
 • Þjónustulyndi.

 

Allir umsækjendur þurfa að geta sótt og staðist undirbúningsnámskeið áður en þeir hefja störf.

Umsóknarfrestur til og með 2. október. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

Vaktstjóri bílastæðaþjónustu

Isavia leitar eftir þjónustulunduðum, sveigjanlegum og jákvæðum einstaklingi  sem hefur góða samskiptahæfileika, lipra og þægilega framkomu og getu til að starfa undir álagi. Um er að ræða vaktstjórastöðu í vaktavinnu.

 

Helstu verkefni:

 • Dagleg stjórnun starfsmanna í bílastæðaþjónustu
 • Ábyrgð á innheimtu og uppgjöri vaktarinnar
 • Almenn þjónusta og aðstoð við viðskiptavini á bílastæðum flugstöðvarinnar
 • Ábyrgð og umsjón með farangurskerrum í og við Flugstöð Leifs Eiríkssonar
 • Áfyllingar og minniháttar viðgerðir á búnaði
 • Önnur verkefni í samráði við þjónustustjóra

 

Hæfnis- og menntunarkröfur:

 • Stúdentspróf eða sambærileg menntun
 • Reynsla af stjórnun æskileg
 • Aldurstakmark 20 ára
 • Gott líkamlegt og andlegt hreysti
 • Gott vald á íslenskri og enskri tungu bæði rituðu og mæltu máli

 

Upplýsingar um starfið veitir Gunnar Ingi Hafsteinsson, þjónustustjóri bílastæðaþjónustu, gunnar.hafsteinsson@isavia.is

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð

 

Umsóknarfrestur er til og með 6. október.

 

 

Verkefnastjóri á Akureyrarflugvelli

Isavia óskar eftir að ráða kraftmikinn og áhugasaman verkefnastjóra sem hefur hæfileika til að byggja upp og þróa starfssemi á Akureyrarflugvelli með því hæfa starfsfólki sem þar starfar. Um er að ræða skemmtilegt og spennandi starf í fjölbreytilegu og alþjóðlegu umhverfi.

 

Helstu verkefni:

 • Skipulagning þjálfunar á Akureyrarflugvelli
 • Skipulagning björgunar- og slökkviþjónustu á Akureyrarflugvelli
 • Aðstoða  flugvallarstjóra við daglegan rekstur flugvallarins
 • Öryggis- og gæðamál
 • Áætlanagerð
 • Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun er kostur og eða önnur menntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla og eða menntun af verkefnastjórnun og áætlanagerð
 • Reynsla við að vinna með hópa er kostur eins og t.d við kennslu eða þjálfun
 • Reynsla af björgunar- og slökkvistörfum kostur
 • Þekkingu á öryggis- og gæðastjórnunarkerfum
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti ásamt góðri íslensku- og enskukunnáttu

Umsóknarfrestur er til og með 9. október. Nánari upplýsingar veitir Hjördís Þórhallsdóttir, netfang hjordis.thorhallsdottir@isavia.is.

 

 

 

Kynningarmyndbönd

 

 

 

 

Vissir þú að;

 • Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1200 manns af samhentum hópi kraftmikils og metnaðarfulls starfsfólks 
 • Við leggjum mikla áherslu á að taka vel á móti nýjum starfsmönnum og veitum þeim tækifæri til aðlögunar og starfsþjálfunar. 
 • Isavia leggur áherslu á góða starfsanda sem er forsenda þess að líða vel í starfi og veita viðskiptavinum okkar fyrsta flokks þjónustu.
 • Aðstæður á vinnustað hafa áhrif á heilsu starfsmanna því viljum við búa þeim öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi. Isavia hvetur og styrkir starfsmenn sína til að stunda reglubundna líkamsrækt og lifa heilbrigðu lífi.
 • Isavia er með öflugan innri vef sem er upplýsingaveita starfsfólks á hverjum tíma. Við vitum hve mikilvægt er að starfsmenn séu vel upplýstir til að geta sinnt störfum sínum vel.
 • Isavia leggur mikla áherslu á þjálfun og fræðslu starfsmanna sinna til að efla þá í að ná meiri árangri í starfi.
 • Jafnréttisáætlun Isavia tryggir að konur og karlar hafa jafna möguleika og sömu réttindi í starfi en Isavia hefur hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC. Sjá jafnréttisáætlun Isavia.
 • Hjá Isavia er starfsrækt öflugt starfsmannafélag sem stendur fyrir ýmsum viðburðum fyrir félagsmenn og fjölskyldur þeirra í samstarfi við félagið. Þar má nefna viðburði eins og fjölskyldudag, árshátíð, gönguferðir, bíó og leikhúsferðir og m.fl.
 • Framtíðarsýn fyrirtækisins er sú að Ísland verði miðstöð flugs í norður Atlantshafi og hlutverk þess að vera þjónustufyrirtæki sem leggur grunn að flugsamgöngum á Íslandi. Þannig viljum við vera hluti af góðu ferðalagi. Leiðarljós okkar eru öryggi, samvinna og þjónusta. 

 

 

Lentirðu í vandræðum með umsóknina?

Ef vandræði komu upp þegar þú sóttir um vinsamlegast sendu okkur póst á radningar@isavia.is
 

Meðferð starfsumsókna hjá Isavia

 • Allar umsóknir um störf hjá Isavia skulu fara í gegnum ráðningarvef Isavia.
 • Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir um störf sem trúnaðarmál.
 • Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar búið er að ráða í starfið. Umsóknarferlið tekur að jafnaði 4-8 vikur frá því að laust starf er auglýst.
 • Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði. Vinsamlegast látið okkur vita ef þið viljið að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.
 • Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.  
Isavia gullmerki PWC Tern Systems Fríhöfnin