Vilt þú verða hluti af góðu ferðalagi?

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims og leggur því grunn að öflugum flugsamgöngum á Íslandi. Hjá Isavia og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.200 manns, að því að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra 30 milljón farþega sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði. Stefna okkar er að bjóða upp á gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi, öfluga fræðslu og þjálfun og við leggjum áherslu á jákvæðan starfsanda innan fyrirtækisins.

Framtíðarsýn okkar er að Ísland verði miðstöð flugs milli þriggja heimsálfa; Norður-Ameríku, Evrópu og Asíu. Þannig stuðlum við að því að Ísland sé áhugaverður áfangastaður. 
 
Leiðarljós okkar eru samvinna, öryggi og þjónusta. Íslendingar eru þekktir fyrir gestrisni og hlýlegar móttökur og við leggjum metnað okkar í að veita þjónustu í hæsta gæðaflokki þegar við tökum á móti okkar gestum.
 
 

Auglýst störf:

Kerfisstjóri á Reykjavíkurflugvelli

Kerfisstjóri á Reykjavíkurflugvelli

 

Isavia auglýsir eftir kerfisstjóra við tölvukerfi Isavia á Reykjavíkurflugvelli með áherslu á rekstur miðlægra kerfa.
Kerfisþjónustan sér um rekstur á tölvu- og netkerfi Isavia og dótturfyrirtækja. Um er að ræða framtíðarstarf.

 
Helstu verkefni tengjast rekstri neðangreindra kerfa:

 • Microsoft Active Directory
 • Microsoft Exchange
 • Vmware
 • Miðlægar gagnageymslur og netþjónar
 • Vírusvörn
 • Microsoft SCCM og miðlægar uppfærslur

 

 

Hæfniskröfur og kostir:

 • Kostur að hafa lokið Microsoft prófgráðu eins og MCSA eða MCITP.
 • Þekking á Vmware.
 • Þekking á miðlægum gagnageymslum og netþjónum.
 • Þekking á Linux kostur.
 • Grunnþekking á IP og netkerfum.
 • Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli.
 • Reynsla af samskonar starfi er mikill kostur.

 

Nánari upplýsingar veitir Axel Einarsson, deildarstjóri Kerfisþjónustu í síma 424-4531 eða í tölvupósti á axel.einarsson@isavia.is.

Umsóknarfrestur er til og með 28.ágúst.

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

 

Framtíðarstörf í farþegaþjónustu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Spennandi og fjölbreytt framtíðarstarf í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Isavia leitar að glaðlyndum, snyrtilegum og sérstaklega þjónustulunduðum  einstaklingum í farþegaþjónustu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og veita farþegum þá bestu þjónustu sem mögulegt er.

 

Helstu verkefni

 • Þjónusta við farþega í Flugstöð Leifs Eiríkssonar
 • Umsjón og eftirlit á þjónustuborðum
 • Eftirlit með búnaði sem farþegar nota
 • Önnur tilfallandi verkefni í samráði við vaktstjóra
 • Unnið verður á dag- og næturvöktum

 
Hæfniskröfur

 • Aldurstakmark 20 ára
 • Góð kunnátta í ensku og íslensku, bæði í rituðu og mæltu máli. Þriðja tungumál er kostur.

 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst og er umsóknarfrestur til og með 28.ágúst.Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Þórarinsdóttir, verkefnastjóri farþegaþjónustu, kristin.thorarinsdottir@isavia.is

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

Ritari á skrifstofu flugumferðarþjónustu flugvalla

Isavia leitar eftir ritara á skrifstofu flugumferðaþjónustu flugvalla í flugturninum á Keflavíkurflugvelli, um er að ræða 80% starf. Umsækjendur þurfa að geta unnið undir álagi, eiga auðvelt með samskipti og vera áhugasamur um störf sín.

 

Helstu verkefni:

 • Vaktskrá flugumferðarstjóra
 • Umjón með starfsmannaskrá
 • Tölfræði og skýrslur
 • Uppsetning og frágangur skjala
 • Umsjón með bókasafni (uppfærsla handbóka)
 • Önnur almenn skrifstofustörf

 

Hæfniskröfur:

 • Frumkvæði og sjálfstæði
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Gott vald á íslensku og ensku
 • Góð almenn tölvukunnátta er skilyrði
 • Stúdentspróf eða sambærileg menntun
 • Reynslu af skrifstofustörfum

 

Nánar upplýsingar um starfið veitir Haraldur Ólafsson, haraldur.olafsson@isavia.is

 

Umsóknarfrestur er til og með 28.ágúst.

 

Vegna kröfu reglurgerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

Verkefnastjóri í eignaumsýslu

Leitað er að öflugum verkefnastjóra í eignaumsýslu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar sem er með lipra og þægilega framkomu, er sveigjanlegur, getur unnið undir álagi og er úrræðagóður.

 

Eignaumsýsludeild Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar ber ábyrgð á daglegum rekstri á flugstöðinni og viðhaldi mannvirkja ásamt eignarhaldi sérhæfðra tæknikerfa með því markmiði að tryggja rekstraröryggi og virki flugstöðvarinnar.

 

Helstu verkefni

 • Verkefnastjórn á byggingatengdum verkefnum
 • Verkefnastýring verktaka sem vinna fyrir eignaumsýsludeild
 • Innleiðing á kerfum/búnaði
 • Gerð verk-, kostnaðar- og framkvæmdaáætlana
 • Skýrslugerð, gagnasöfnun og úrvinnsla
 • Umsjón með verkbókhaldi framkvæmda
 • Samskipti við verktaka, hönnuði og yfirvöld
 • Útboðslýsingar/útboðsgerð
 • Úttektir
 • Innkaup

 

Hæfniskröfur

 • Verk- eða tæknifræðingur eða önnur sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af verkefnastjórnun
 • Þekking á tæknikerfum er kostur
 • Reynsla við innleiðingu búnaðar er kostur
 • Reynsla af viðhaldi og rekstri fasteigna
 • Góð íslensku- og enskukunnátta bæði í töluðu og rituðu máli
 • Góð tækni- og  tölvukunnátta er skilyrði

 

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst 2016. Upplýsingar um starfið veitir Sævar Garðarsson deildarstjóri eignaumsýsludeildar Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar í netfangi saevar.gardarsson@isavia.is.

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

Húsverðir

Isavia leitar eftir umsækjendum um störf húsvarða í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Um er að ræða fullt starf í vaktavinnu.

 

Eignaumsýsludeild Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar ber ábyrgð á daglegum rekstri á flugstöðinni og viðhaldi mannvirkja ásamt eignarhaldi sérhæfðra tæknikerfa með því markmiði að tryggja rekstraröryggi og virki flugstöðvarinnar.

 

Helstu verkefni:

 • Umsjón og eftirlit með fasteignum, kerfum og búnaði í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og nærsvæðum
 • Minni viðhaldsverkefni
 • Eftirlit og prófanir:
  • Slökkvitæki
  • Lyftur
  • Sjúkrabúnaður
  • Landgöngubrýr
  • Farangurskerfi
 • Verklag þjálfun á landgöngubrýr
 • Eftirlit með ræstingu og framkvæmdum
 • Aðstoð við flæði farþega
 • Önnur tilfallandi verkefni

 

Hæfniskröfur:

 • Iðnmenntun eða önnur sambærileg menntun/reynsla sem nýtist í starfi
 • Góð tölvukunnátta
 • Góð íslensku og enskukunnátta

 

Umsóknarfrestur er til og með 28. ágúst 2016. Upplýsingar um starfið veitir Sævar Garðarsson deildarstjóri eignaumsýsludeildar Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar í netfangi saevar.gardarsson@isavia.is.

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

 

Smiður í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Isavia leitar að öflugum smið í viðhaldsdeild félagsins í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Viðkomandi þarf að vera lipur og þægilegur í framkomu, sveigjanlegur og úrræðagóður. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Eignaumsýsludeild Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar ber ábyrgð á daglegum rekstri á flugstöðinni og viðhaldi mannvirkja ásamt eignarhaldi sérhæfðra tæknikerfa með því markmiði að tryggja rekstraröryggi og virki flugstöðvarinnar.


Helstu verkefni

 • Smíðavinna
 • Almennt viðhald
 • Aðstoð við viðburði í Flugstöð Leifs Eiríkssonar
 • Önnur tilfallandi verkefni viðhaldsteymis

Hæfniskröfur

 • Sveinspróf í smíðum
 • Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
 • Reynsla af tjónaviðgerðum er kostur
 • Vandvirkni og sjálfstæði í starfi
 • Geta unnið undir álagi
 • Þarf að geta unnið í teymi

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sævar Garðarsson deildarstjóri eignaumsýsludeildar, saevar.gardarsson@isavia.is.

Umsóknarfrestur er til og með 4.september.
Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

Málari í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Isavia leitar að öflugum málara í viðhaldsteymi eignaumsýsludeildar félagsins í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Viðkomandi þarf að vera lipur og þægilegur í framkomu, sveigjanlegur og úrræðagóður. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Eignaumsýsludeild Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar ber ábyrgð á daglegum rekstri á flugstöðinni og viðhaldi mannvirkja ásamt eignarhaldi sérhæfðra tæknikerfa með því markmiði að tryggja rekstraröryggi og virki flugstöðvarinnar.


Helstu verkefni

 • Almenn málaravinna bæði innan- og utanhúss
 • Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur

 • Sveinspróf í málun
 • Vandvirkni og sjálfstæði í starfi
 • Geta unnið undir álagi
 • Þarf að geta unnið í teymi

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sævar Garðarsson deildarstjóri eignaumsýsludeildar, saevar.gardarsson@isavia.is.

Umsóknarfrestur er til og með 4.september.

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

Umsjónarmaður fasteigna og búnaðar

Isavia leitar að umsjónarmanni fasteigna og búnaðar í eignaumsýsludeild félagsins. Viðkomandi þarf að vera lipur og þægilegur í framkomu, sveigjanlegur og úrræðagóður. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Eignaumsýsludeild Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar ber ábyrgð á daglegum rekstri á flugstöðinni og viðhaldi mannvirkja ásamt eignarhaldi sérhæfðra tæknikerfa með því markmiði að tryggja rekstraröryggi og virkni flugstöðvarinnar.


Helstu verkefni

 • Umsjón eigna í vöruhúsi eignaumsýsludeildar
 • Skráning og móttaka vöru og búnaðar sem geymdar eru í vöruhúsi
 • Eftirlit með fasteignum innan flugvallasvæðis sem eru í umsjón eignaumsýslu

Hæfniskröfur

 • Iðnmenntun eða önnur menntun/reynsla sem nýtist í starfi
 • Vandvirkni og sjálfstæði í starfi
 • Geta unnið undir álagi
 • Góðir samskiptahæfileikar

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sævar Garðarsson deildarstjóri eignaumsýsludeildar, saevar.gardarsson@isavia.is.

Umsóknarfrestur er til og með 4.september.

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

Framtíðarstörf í bílastæðaþjónustu - Airport Parking

Spennandi framtíðarstörf í Airport Parking

 

Við leitum að einstaklega þjónustulunduðum, og jákvæðum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, lipra og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi. Óskað er eftir starfsmönnum í fullt starf, um er að ræða vakta vinna


Helstu verkefni:

 

 • Almenn þjónusta og aðstoð við viðskiptavini á bílastæðum flugstöðvarinnar
 • Umsjón með farangurskerrum í og við Flugstöð Leifs Eiríkssonar

 

Hæfniskröfur:

 

 • Aldurstakmark 18 ár
 • Hafa gott vald á íslenskri og enskri tungu bæði rituðu og mæltu máli


Upplýsingar um starfið veitir Gunnar Ingi Hafsteinsson, þjónustustjóri bílastæðaþjónustu, gunnar.hafsteinsson@isavia.is

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð


Umsóknarfrestur er til og með 11. september

 

 

 

 

Innheimtufulltrúi

Innheimtufulltrúi

 

Isavia óskar eftir að ráða starfsmann í innheimtu. Meðal verkefna er innheimta, reikningagerð, bókanir og önnur innheimtutengd störf í fjárreiðudeild Isavia í Reykjavík. Um er að ræða skemmtilegt og krefjandi starf í fjölbreyttu umhverfi.

 

Helstu verkefni:

 • Innheimta innlendra og erlendra krafna
 • Dagleg samskipti við viðskiptavini
 • Eftirfylgni með samningum við viðskiptavini
 • Reikningagerð
 • Bókanir, afstemmingar og gerð reikningsyfirlita
 • Önnur tilfallandi verkefni

 

Hæfniskröfur

 • Reynsla af innheimtu eða sambærilegum störfum er æskileg
 • Reynsla af bókhaldsstörfum og góð bókhaldskunnátta er æskileg
 • Mjög góð Excel kunnátta
 • Góð íslensku- og enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
 • Kunnátta af Navision bókhaldskerfi er kostur
 • Hæfni í að skilja og lesa samninga vegna reikningagerðar

 

Umsóknarfrestur er til og með 12. september. Upplýsingar um starfið veitir Ingi J. Erlingsson,  deildarstjóri fjárreiðudeildar, ingi.erlingsson@isavia.is

 

Sérfræðingur í áhættustýringu

Sérfræðingur í áhættustýringu

Fjárreiðudeild Isavia óskar eftir reyndum sérfræðingi í áhættustýringu til að vinna með fjármála- og rekstrartengda áhættu með sérstaka áherslu á rekstrartengda áhættu.

 

Helstu verkefni:

 • Að hafa yfirsýn yfir fjármála og rekstrartengdar áhættu
 • Að greina, meta og meðhöndla slíkar áhættu
 • Að veita skilvirka upplýsingagjöf
 • Að aðstoða við mótum og útfærslu áhættustefnu
 • Skýrslugerð
 • Úrvinnsla gagna

 

Hæfniskröfur:

 • Háskólapróf á sviði viðskiptafræða, hagfræði, verkfræði eða sambærilegt.
 • Starfsreynsla á sviði áhættustýringar er nauðsynleg. Æskilegt er að viðkomandi hafi unnið a.m.k. 5 ár við slík störf.
 • Gott vald á íslensku og ensku.  

 

Umsóknarfrestur er til og með 12. september. Upplýsingar um starfið veitir Ingi J. Erlingsson,  deildarstjóri fjárreiðudeildar, ingi.erlingsson@isavia.is

 

 

Sérfræðingur í viðskiptagreind

Sérfræðingur í viðskiptagreind

Isavia leitar að sérfræðingi í viðskiptagreind. Starfið felst í uppsetningu, þróun og rekstri á vöruhúsi gagna og þátttöku í þróun ferla tengdum áætlanagerð, árangursmælikvörðun, þarfagreiningum og skýrslugerð.

 

Helstu verkefni:

 • Rekstur og þróun á gagnavöruhúsi og árangursmælikvörðum
 • Þátttaka í þróun ferla tengdum áætlanagerð og eftirfylgni með þeim
 • Þarfagreining og skýrslugerð
 • Önnur verkefni á sviði viðskiptagreindar

 

Hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun í tölvunarfræði, upplýsingastjórnun eða sambærileg menntun/reynsla
 • Reynsla/þekking af gagnagrunnsfræðum æskileg
 • Reynsla af SSAS og þróun/uppsetningu OLAP teninga æskileg
 • Reynsla af úrvinnslu gagna æskileg
 • Þekking á Dynamics NAV kostur
 • Sjálfstæð, öguð og nákvæm vinnubrögð

 

Umsóknarfrestur er til og með 12. september. Frekari upplýsingar um starfið veitir Guðfinnur Jóhannsson deildarstjóri hagdeildar, gudfinnur.johannsson@isavia.is.

 

 

Flugvallarstarfsmaður á Reykjavíkurflugvelli

Flugvallarstarfsmaður á Reykjavíkurflugvelli

 

Isavia óskar eftir að ráða öflugan einstakling til starfa á Reykjavíkurflugvelli.

 

Í boði eru fjölbreytt og krefjandi starf í spennandi og skemmtilegu starfsumhverfi flugvallarþjónustu á Reykjavíkurflugvelli. Umsækjendur þurfa að vera heilsuhraustir og kröfur eru gerðar til líkamlegs atgervis.

 

Helstu verkefni:

 • Starfið felst meðal annars í eftirliti með flugvallarmannvirkjum og flugbrautum
 • Eftirlit og viðhald á vélbúnaði og tækjum
 • Flugverndargæsla, björgunar-og slökkviþjónusta
 • Snjóruðningur, hálkuvarnir og hreinsun aðskotahluta á flugvallarsvæðinu
 • Viðhald flugvallar og umhverfis hans
 • Önnur störf tengd flugvallarrekstri

 

Hæfniskröfur:

 • Aukin ökuréttindi eru skilyrði
 • Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi og hálkuvörnum er kostur
 • Iðnmenntun (bifvélavirki, vélvirki eða svipað) sem nýtist í starfi sem og vinnuvélapróf eru einnig kostir
 • Gott vald á íslensku og ensku
 • Grunn tölvukunnátta er nauðsynleg

 

Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar. Einnig þarf umsækjandi að standast læknisskoðun.

 

Þjálfun:

Isavia mun sjá umsækjendum fyrir þeirri þjálfun sem nauðsynleg er vegna starfsins. Þeir sem ráðnir verða munu hefja störf í dagvinnu en fara síðar á vaktir eftir atvikum.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingólfur Gissurarson, flugvallastjóri Reykjavíkurflugvallar, ingolfur.gissurarson@isavia.is .

 

Umsóknarfrestur er til og með 12. september næstkomandi.

 

 

Vaktstjóri flugvallarþjónustu á Reykjavíkurflugvelli

Vaktstjóri flugvallarþjónustu á Reykjavíkurflugvelli

 

Isavia óskar eftir að ráða vaktstjóra flugvallarþjónustu á Reykjavíkurflugvelli.

 

Umsækjandi þarf að hafa lipra og þægilega framkomu, eiga auðvelt með að vinna undir álagi, sýna af sér frumkvæði í starfi, vera skipulagður í verkum sínum og áhugasamur. Um er að ræða vaktavinnu. Umsækjandi þarf að vera heilsuhraustur og kröfur eru gerðar til líkamlegs atgervis.

 

Helstu verkefni:

 • Starfið felst meðal annars í eftirliti og viðhaldi með flugvallarmannvirkjum og flugbrautum
 • Eftirlit og viðhald á vélbúnaði og tækjum
 • Flugverndargæsla, björgunar-og slökkviþjónusta
 • Umsjón og framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna sem og önnur störf tengd rekstri  flugvallarins
 • Dagleg verkstjórn

 

Hæfniskröfur:

 • Meirapróf og vinnuvélapróf eru skilyrði
 • Gott vald á íslenskri og enskri tungu er skilyrði
 • Reynsla af starfsmannastjórnun
 • Almenn tölvukunnáttu er skilyrði
 • Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi og hálkuvörnum er kostur
 • Iðnmenntun (bifvélavirki/vélvirki) sem nýtist í starfi sem eru einnig kostur

 

Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar. Einnig þarf umsækjandi að standast læknisskoðun.

 

Þjálfun:

Isavia mun sjá umsækjendum fyrir þeirri þjálfun sem nauðsynleg er vegna starfsins. Þeir sem ráðnir verða munu hefja störf í dagvinnu en fara síðar á vaktir eftir atvikum.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingólfur Gissurarson, flugvallastjóri Reykjavíkurflugvallar, ingolfur.gissurarson@isavia.is .

 

Umsóknarfrestur er til og með 12. september næstkomandi.

 

Verkstæðisformaður vélaverkstæðis á Reykjavíkurflugvelli

Verkstæðisformaður vélaverkstæðis á Reykjavíkurflugvelli

 

Isavia óskar eftir að ráða verkstæðisformann á vélaverkstæði á Reykjavíkurflugvelli.

 

Umsækjandi þarf að hafa lipra og þægilega framkomu, eiga auðvelt með að vinna undir álagi, sýna af sér frumkvæði í starfi, vera skipulagður í verkum sínum og áhugasamur.

 

Helstu verkefni:

 • Stýra daglegri starfsemi vélaverkstæðis
 • Stýra viðhaldi á tækjum flugvallarins
 • Annast viðgerðir tækja ásamt öðrum starsmönnum flugvallarins
 • Snjóruðningur, hálkuvarnir og hreinsun aðskotahluta á flugvallarsvæðinu
 • Önnur störf tengd flugvallarrekstri

 

 

Hæfniskröfur:

 • Meirapróf og vinnuvélapróf eru skilyrði
 • Iðnmenntun (bifvélavirki/vélvirki) sem nýtist í starfi er skilyrði
 • Reynsla af starfsmannastjórnun
 • Gott vald á íslenskri og enskri tungu er skilyrði
 • Almenn tölvukunnáttu er skilyrði
 • Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi og hálkuvörnum er kostur

 

Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar. Einnig þarf umsækjandi að standast læknisskoðun.

 

Þjálfun:

Isavia mun sjá umsækjendum fyrir þeirri þjálfun sem nauðsynleg er vegna starfsins.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingólfur Gissurarson, flugvallastjóri Reykjavíkurflugvallar, ingolfur.gissurarson@isavia.is.

 

Umsóknarfrestur er til og með 12. september næstkomandi.

 

 

 

Kynningarmyndbönd

 

 

 

 

Vissir þú að;

 • Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1200 manns af samhentum hópi kraftmikils og metnaðarfulls starfsfólks 
 • Við leggjum mikla áherslu á að taka vel á móti nýjum starfsmönnum og veitum þeim tækifæri til aðlögunar og starfsþjálfunar. 
 • Isavia leggur áherslu á góða starfsanda sem er forsenda þess að líða vel í starfi og veita viðskiptavinum okkar fyrsta flokks þjónustu.
 • Aðstæður á vinnustað hafa áhrif á heilsu starfsmanna því viljum við búa þeim öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi. Isavia hvetur og styrkir starfsmenn sína til að stunda reglubundna líkamsrækt og lifa heilbrigðu lífi.
 • Isavia er með öflugan innri vef sem er upplýsingaveita starfsfólks á hverjum tíma. Við vitum hve mikilvægt er að starfsmenn séu vel upplýstir til að geta sinnt störfum sínum vel.
 • Isavia leggur mikla áherslu á þjálfun og fræðslu starfsmanna sinna til að efla þá í að ná meiri árangri í starfi.
 • Jafnréttisáætlun Isavia tryggir að konur og karlar hafa jafna möguleika og sömu réttindi í starfi en Isavia hefur hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC. Sjá jafnréttisáætlun Isavia.
 • Hjá Isavia er starfsrækt öflugt starfsmannafélag sem stendur fyrir ýmsum viðburðum fyrir félagsmenn og fjölskyldur þeirra í samstarfi við félagið. Þar má nefna viðburði eins og fjölskyldudag, árshátíð, gönguferðir, bíó og leikhúsferðir og m.fl.
 • Framtíðarsýn fyrirtækisins er sú að Ísland verði miðstöð flugs í norður Atlantshafi og hlutverk þess að vera þjónustufyrirtæki sem leggur grunn að flugsamgöngum á Íslandi. Þannig viljum við vera hluti af góðu ferðalagi. Leiðarljós okkar eru öryggi, samvinna og þjónusta. 

 

 

Lentirðu í vandræðum með umsóknina?

Ef vandræði komu upp þegar þú sóttir um vinsamlegast sendu okkur póst á radningar@isavia.is
 

Meðferð starfsumsókna hjá Isavia

 • Allar umsóknir um störf hjá Isavia skulu fara í gegnum ráðningarvef Isavia.
 • Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir um störf sem trúnaðarmál.
 • Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar búið er að ráða í starfið. Umsóknarferlið tekur að jafnaði 4-8 vikur frá því að laust starf er auglýst.
 • Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði. Vinsamlegast látið okkur vita ef þið viljið að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.
 • Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.  
Isavia gullmerki PWC Tern Systems Fríhöfnin