Vilt þú verða hluti af góðu ferðalagi?

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims og leggur því grunn að öflugum flugsamgöngum á Íslandi. Hjá Isavia og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.200 manns, að því að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra 30 milljón farþega sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði. Stefna okkar er að bjóða upp á gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi, öfluga fræðslu og þjálfun og við leggjum áherslu á jákvæðan starfsanda innan fyrirtækisins.

Framtíðarsýn okkar er að Ísland verði miðstöð flugs milli þriggja heimsálfa; Norður-Ameríku, Evrópu og Asíu. Þannig stuðlum við að því að Ísland sé áhugaverður áfangastaður. 
 
Leiðarljós okkar eru samvinna, öryggi og þjónusta. Íslendingar eru þekktir fyrir gestrisni og hlýlegar móttökur og við leggjum metnað okkar í að veita þjónustu í hæsta gæðaflokki þegar við tökum á móti okkar gestum.
 
 

Auglýst störf:

Sumarstörf í farþegaþjónustu á Keflavíkurflugvelli

Við leitum að glaðlyndum og sérstaklega þjónustulunduðum einstaklingum með góða samskiptahæfileika til starfa í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Farþegaþjónustan veitir farþegum bestu þjónustu sem mögulegt er með því að vera þeim innan handar, veita upplýsingar og greiða fyrir för þeirra með réttum úrræðum. Unnið er á dag- og næturvöktum.

 

Helstu verkefni

Þjónusta við farþega

Umsjón og eftirlit með þjónustuborðum

Eftirlit með búnaði sem farþegar nota

Flæðisstýring farþega

Önnur tilfallandi verkefni sem snúa að aðstoð við farþega.

 

Hæfniskröfur

Aldurstakmark 18 ár

Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð í samskiptum

Framúrskarandi þjónustulund og jákvæðni

Góð kunnátta í ensku og íslensku – þriðja tungumál er kostur 

 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst.

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

 

 

Sumarstörf í farþegaakstri á Keflavíkurflugvelli

Isavia leitar að þjónustulunduðum,  og snyrtilegum einstaklingum til að sinna rútuakstri farþega á flughlaði Keflavíkurflugvallar. Um er að ræða vaktavinnu.

 

Helstu verkefni

Rútuakstur með flugfarþega til og frá flugstæðum við Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Umhirða rútu og bíla

Önnur tilfallandi verkefni í samráði við hópstjóra

Hæfniskröfur

Próf á hópferðabifreið.

Fullnaðarskírteini fyrir B réttindaflokk í ökuskírteini.

Góð íslensku og enskukunnátta bæð í töluðu og rituðu máli

 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst.

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

 

 

Sumarstörf í bílastæðaþjónustu á Keflavíkurflugvelli

Isavia leitar að þjónustulunduðum, kraftmiklum og hraustum einstaklingum í sumarstörf í bílastæðaþjónustu á Keflavíkurflugvelli. Unnið verður á dag- og næturvöktum

 

Helstu verkefni

Umsjón með farangurskerrum í og við Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Almenn þjónusta og aðstoð við viðskiptavini á bílastæðum flugstöðvarinnar

 

Hæfniskröfur

Aldurstakmark 18 ár

Góð kunnátta í íslensku og ensku

 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst.

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

 

 

Sumarstörf í flugverndardeild Keflavíkurflugvallar

Spennandi sumarstörf í flugverndardeild Keflavíkurflugvallar

Við leitum að einstaklega þjónustulunduðum, glaðlyndum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, lipra og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi. Óskað er eftir starfsfólki bæði í hluta- og heilsdagsstörf en um er að ræða vaktavinnu.

Helstu verkefni:

 • Starfið felst m.a. í vopna- og öryggisleit og við eftirlit í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og á flughlöðum á Keflavíkurflugvelli.

 

Hæfniskröfur:

 • Aldurstakmark 18 ár
 • Hafa gott vald á íslenskri og enskri tungu bæði rituðu og mæltu máli
 • Hafa rétta litaskynjun
 • Lágmark 2 ára framhaldsnám eða sambærilegt nám í menntaskóla
 • Þjónustulyndi

 

Allir umsækjendur þurfa að geta sótt undirbúningsnámskeið áður en þeir hefja störf og standast próf í lok námskeiðs.

 

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

 

 

Framtíðarstörf í farþegaakstri á Keflavíkurflugvelli

Við leitum að einstaklega þjónustulunduðum, glaðlyndum, snyrtilegum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, lipra og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir og geta unnið undur álagi. Um framtíðarstarf er að ræða í vaktavinnu.

 

Helstu verkefni

 • Rútuakstur með flugfarþega til og frá flugstæðum að Flugstöð Leifs Eiríkssonar
 • Umhirða rútu og bíla

 

Hæfniskröfur

 • Próf á hópferðabifreið er skilyrði
 • Fullnaðarskírteini fyrir B réttindaflokk í ökuskírteini
 • Vandvirkni og skipulag nauðsynlegt
 • Góða færni í íslensku og ensku

 

 

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

 

Framtíðarstörf í bílastæðaþjónustu

Isavia leitar að þjónustulunduðum, kraftmiklum og hraustum einstaklingum í sumarstörf í bílastæðaþjónustu á Keflavíkurflugvelli. uUm er að ræða framtíðarstörf og unnið verður á dag- og næturvöktum

 

Helstu verkefni

Umsjón með farangurskerrum í og við Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Almenn þjónusta og aðstoð við viðskiptavini á bílastæðum flugstöðvarinnar

 

Hæfniskröfur

Aldurstakmark 18 ár

Góð kunnátta í íslensku og ensku

 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst

Umsóknarfrestur er til og með 28.febrúar

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

 

Framtíðar- og sumarstörf í rekstrarstjórnstöð Keflavíkurflugvallar

Isavia leitar að ábyrgum, skipulögðum og úrræðagóðum einstaklingum með sjálfstæð vinnubrögð til að sinna úthlutun á flugvélastæðum og eftirliti á kerfum rekstrarstjórnstöðvar Keflavíkurflugvallar. Um er að ræða framtíðar- og sumarstörf í krefjandi umhverfi,  unnið er á dag- og næturvöktum.

 

Helstu verkefni

 • Vöktun kerfa í flugstöðinni
 • Samskipti við viðskiptavini og starfsmenn
 • Úthlutun á flugvélastæðum og brottfararhliðum
 • Eftirlit og stýring umferðar í farangurssal flugstöðvarinnar
 • Önnur tilfallandi verkefni í samráði við stjórnendur

 

Hæfniskröfur

 • Stúdentspróf eða sambærileg menntun
 • Aldurstakmark 20 ár
 • Góð kunnátta í ensku og íslensku
 • Góð tölvukunnátta skilyrði
 • Reynsla í upplýsingakerfum er kostur
 • Þekking og reynsla á starfsemi flugvalla er kostur

 

Umsóknarfrestur til og með 26. febrúar 2017. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í apríl eða maí, sumarstarfsmenn þurfa að geta unnið út ágúst

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Freyr Borgarson, hópstjóri rekstrarstjórnstöðvar, bjarni.borgarsson@isavia.is

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð

 

 

 

Sumarafleysing við flugvallarþjónustu Egilsstaðaflugvallar

Isavia leitar að starfsfólki til sumarafleysinga við flugvallarþjónustu Egilsstaðaflugvallar.

 

Umsækjendur þurfa að vera heilsuhraustir og kröfur eru gerðar til líkamlegs atgervis.

 

Helstu verkefni

· Björgunar- og slökkviþjónusta

· Viðhald flugvallar og umhverfis hans

· Viðhald á tækjum Egilsstaðaflugvallar

· Önnur störf tengd flugvallarrekstri

 

Hæfniskröfur

· Aukin ökuréttindi eru skilyrði

· Reynsla af slökkvistörfum er kostur

· Iðnmenntun (bifvélavirki, vélvirki eða svipað) sem nýtist í starfi sem og vinnuvélapróf eru einnig kostir

· Hafa gott vald á íslenskri og enskri tungu

 

Umsóknarfrestur er til og með 20. febrúar 2017.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jörundur Ragnarsson, jorundur.ragnarsson@isavia.is.

 

Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.

 

 

 

Bókari

Bókari

Við leitum að metnaðarfullum, drífandi og skipulögðum einstaklingi með lipra og þægilega framkomu til bókhaldsstarfa.

 

Starfssvið

Helstu verkefni felast í skráningu, merkingu og bókun reikninga. Afstemming lánadrottna og önnur tilfallandi verkefni.

 

Hæfniskröfur

 • Viðurkenndur bókari eða menntun sem nýtist í starfi er kostur.
 • Reynsla af bókhaldi skilyrði.
 • Þekking og reynsla af vinnu við Navision bókhaldskerfið er kostur.
 • Góð þekking á öllum helstu tölvuforritum.

 

 

Umsóknir:

Umsóknum skal skilað inn rafrænt: www.isavia.is/atvinna

Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar.

 

 

 

Starfsstöð Krossmói - Reykjanesbær

 

 

 

Verkefnastjóri á staðla- og gæðadeild

Isavia óskar eftir að ráða verkefnastjóra á staðla- og gæðadeild sem  mun taka þátt í þróun og innleiðingu á öryggis – og gæðastjórnunarkerfum fyrir flugleiðsöguþjónustu

 

Helstu verkefni

 • Umsjón með verkefnum á sviði öryggis- og gæðamála flugleiðsöguþjónustu, svo sem skjalaútgáfa, framkvæmd á áhættumötum og úttektum
 • Eftirlit með að gögn sem tengjast starfsleyfum og vottunum séu gild
 • Þátttaka í stefnumörkun og uppbyggingu gæða og öryggismála fyrirtækisins
 • Efla öryggis- og gæðavitund starfsmanna

 

Hæfniskröfur

 • Háskólamenntun í verkefnastjórnun eða önnur menntun sem nýtist í starfi
 • Haldgóð reynslu af gæða- og eða öryggisstjórnun, úttektum og vottunum
 • Skipulagshæfni og geta til að miðla upplýsingum, bæði í riti og ræðu
 • Þekking á starfsemi flugleiðsöguþjónustu og reglugerðum er kostur

 

Umsækjandi þarf að eiga auðvelt með að vinna undir álagi, eiga auðvelt með að umgangast fólk og vera áhugasamur um störf sín.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Helga R. Eyjólfsdóttir (helga.eyjolfsdottir@isavia.is).

 

Umsóknarfrestur er til og með 26. febrúar næstkomandi.

 

 

 

 

Sumarafleysing á Akureyrarflugvelli

Sumarafleysing á Akureyrarflugvelli

 

Helstu verkefni

 • Eftirliti með flugbrautum og flugvallarmannvirkjum
 • Björgunar- og slökkviþjónustu og flugverndargæsla.
 • Önnur störf tengd rekstri  flugvallarins.

 

Hæfniskröfur:

 • Meirapróf og stóra vinnuvélaprófið er kostur.
 • Reynsla af slökkvistörfum er kostur.
 • Þjónustulund og metnaður

 

Upplýsingar um störfin veitir Hjördís Þórhallsdóttir, umdæmisstjóri í síma: 424 4370 eða í netfanginu hjordis.thorhallsdottir@isavia.is

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

 

Hlutastörf í vopna- og öryggisgæslu á Akureyrarflugvelli

Hlutastörf í vopna- og öryggisgæslu

 

Helstu verkefni

 • Starfið felst vopna- og öryggisleit og við eftirlit á Akureyrarflugvelli

 

Hæfniskröfur

 • Hafa gott vald á íslenskri og enskri tungu
 • Hafa rétta litaskynjun

 

Umsækjendur þurfa að geta setið vikulangt námkeið sem haldið verður í maí á Akureyrarflugvelli.

 

Upplýsingar um störfin veitir Hjördís Þórhallsdóttir, umdæmisstjóri í síma: 424 4370 eða í netfanginu hjordis.thorhallsdottir@isavia.is

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

Sumarstarfsmaður á skrifstofu á Akureyrarflugvelli

Sumarstarfsmaður á skrifstofu

 

Helstu verkefni

 • Aðstoða við skrif á flugvallarhandbók og nýjum verklýsingum
 • Umbótarverkefni vegna innleiðingar á nýrri reglugerð
 • Almenn skrifstofustörf
 • Önnur tilfallandi verkefni

 

Hæfniskröfur

 • Stúdentspróf eða sambærileg menntun
 • Nám á háskólastigi er kostur

 

Upplýsingar um störfin veitir Hjördís Þórhallsdóttir, umdæmisstjóri í síma: 424 4370 eða í netfanginu hjordis.thorhallsdottir@isavia.is

Umsóknarfrestur er til og með 5. mars nk.  

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

 

 

 

Kynningarmyndbönd

 

 

 

 

Vissir þú að;

 • Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1200 manns af samhentum hópi kraftmikils og metnaðarfulls starfsfólks 
 • Við leggjum mikla áherslu á að taka vel á móti nýjum starfsmönnum og veitum þeim tækifæri til aðlögunar og starfsþjálfunar. 
 • Isavia leggur áherslu á góða starfsanda sem er forsenda þess að líða vel í starfi og veita viðskiptavinum okkar fyrsta flokks þjónustu.
 • Aðstæður á vinnustað hafa áhrif á heilsu starfsmanna því viljum við búa þeim öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi. Isavia hvetur og styrkir starfsmenn sína til að stunda reglubundna líkamsrækt og lifa heilbrigðu lífi.
 • Isavia er með öflugan innri vef sem er upplýsingaveita starfsfólks á hverjum tíma. Við vitum hve mikilvægt er að starfsmenn séu vel upplýstir til að geta sinnt störfum sínum vel.
 • Isavia leggur mikla áherslu á þjálfun og fræðslu starfsmanna sinna til að efla þá í að ná meiri árangri í starfi.
 • Jafnréttisáætlun Isavia tryggir að konur og karlar hafa jafna möguleika og sömu réttindi í starfi en Isavia hefur hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC. Sjá jafnréttisáætlun Isavia.
 • Hjá Isavia er starfsrækt öflugt starfsmannafélag sem stendur fyrir ýmsum viðburðum fyrir félagsmenn og fjölskyldur þeirra í samstarfi við félagið. Þar má nefna viðburði eins og fjölskyldudag, árshátíð, gönguferðir, bíó og leikhúsferðir og m.fl.
 • Framtíðarsýn fyrirtækisins er sú að Ísland verði miðstöð flugs í norður Atlantshafi og hlutverk þess að vera þjónustufyrirtæki sem leggur grunn að flugsamgöngum á Íslandi. Þannig viljum við vera hluti af góðu ferðalagi. Leiðarljós okkar eru öryggi, samvinna og þjónusta. 

 

 

Lentirðu í vandræðum með umsóknina?

Ef vandræði komu upp þegar þú sóttir um vinsamlegast sendu okkur póst á radningar@isavia.is
 

Meðferð starfsumsókna hjá Isavia

 • Allar umsóknir um störf hjá Isavia skulu fara í gegnum ráðningarvef Isavia.
 • Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir um störf sem trúnaðarmál.
 • Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar búið er að ráða í starfið. Umsóknarferlið tekur að jafnaði 4-8 vikur frá því að laust starf er auglýst.
 • Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði. Vinsamlegast látið okkur vita ef þið viljið að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.
 • Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.  
Isavia gullmerki PWC Isavia gullmerki PWC Tern Systems Fríhöfnin