Hoppa yfir valmynd

LANGAR ÞIG AÐ LÆRA AÐ STJÓRNA FLUGUMFERÐ?

Isavia ANS annast rekstur íslensku flugleiðsöguþjónustunnar og er stærsti starfsvettvangur flugumferðastjóra á Íslandi. Flugumferðarstjórar stýra flugumferð á flugvöllum á Íslandi og í íslenska flugstjórnarsvæðinu sem er eitt það stærsta í heiminum. Isavia ANS hefur langa reynslu af þjálfun og menntun flugumferðastjóra og er áætlað að þjálfa þurfi 6-8 nýja flugumferðastjóra árlega.

Til þess að hefja nám í flugumferðarstjórn þurfa einstaklingar:

  • Að hafa lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi.
  • Æskilegast er að umsækjendur séu á aldrinum 18 – 35 ára.
  • Tala og rita mjög góða íslensku og ensku. Viðkomandi þarf að ná að lágmarki CEFRL stigi B2.
  • Að vera góðir í mannlegum samskiptum og starfa í hópi.
  • Að vera sjálfstæðir í vinnubrögðum og eiga gott með að taka ákvarðanir.
  • Að standast læknisskoðun og skimun fyrir geðvirk efni skv. reglugerðarkröfum um flugumferðarstjóra.

Með umsókn skal fylgja afrit af prófskírteini og einkunnum úr námi.
Hæfir umsækjendur verða boðaðir í inntökupróf. Vakin er athygli á því að reglum um inntökupróf hjá Isavia ANS hefur verið breytt. Eingöngu má sitja inntökupróf fyrir nám í flugumferðarstjórn þrisvar. Þeir sem hafa sótt um þrisvar eða oftar verður þó leyft að sækja um í ár.
Nemar greiða ekki skólagjöld og fá mánaðarlegan námsstyrk þegar seinni hluti námsins (starfsþjálfun) hefst.

BÚIÐ ER AÐ Loka FYRIR UMSÓKNIR

Nám hjá Isavia ANS í flugumferðarstjórn er frábrugðið flestu námi. Námið skiptist í þrjá hluta; grunnnám, áritunarnám og starfsþjálfun og stífar kröfur eru gerðar um námsárangur í hverjum hluta.

Grunnnám er kennt í staðnámi, byrjar haustið 2023 og lýkur í desember. Grunnnámið samanstendur af námskeiðum um flugleiðsögu, veðurfræði, flugleiðsögukerfi, flugvélar, mannþáttafræði, lög flugleiðsögu, vinnuumhverfi flugumferðarstjóra og fleira.

Áritunarnám hefst í janúar 2024. Áritunarnámið er kennt í dagskóla (8-16) þar sem að nemar eru í fyrirlestrum, æfingum og vinnu í flugstjórnarhermi. Einhver munur er á lengd námsins eftir því á hvaða starfsstöð viðkomandi er valinn á.

Starfsþjálfun getur verið mismunandi lengi eftir því hvernig nema gengur en áætlað er að nemar séu að ljúka náminu haust-vetur 2025. Í starfsþjálfun fer nemi inn á vaktir og starfar undir handleiðslu flugumferðarstjóra. Í starfsþjálfun þarf nemi að uppfylla ákveðin framfaramöt reglulega sem hluta af námi sínu. Á meðan nemi er í starfsþjálfun fær hann greiddan mánaðarlegan námsstyrk.

Isavia ANS innheimtir engin skólagjöld. 

Isavia ANS sér nemendum fyrir þeim námsgögnum sem þörf er á í náminu ásamt spjaldtölvu til afnota meðan á fjarnámi stendur. 

Kennsla fer fram hjá Isavia ANS á Nauthólsvegi. 

Fyrir námsárið 2022 erum við að velja inn nema sem munu fara í starfsþjálfun í flugstjórnarmiðstöðinni í Reykjavík og flugturnum í Keflavík og Reykjavík. Ekki er reiknað með að nemar verði sendir í starfsþjálfun í flugturni Akureyrarflugvallar. 

Umsækjendur þurfa að vera orðnir 18 ára þegar nám hefst. Æskilegast er að umsækjandi sé á bilinu 18 – 35.   

Hægt er að sækja um þó að viðkomandi sé ekki með stúdentspróf (eða sambærilega menntun) svo lengi sem áætluð námslok eru fyrir ágúst 2022. 

Upplýsingar um prófin eru send út þegar búið er að fara yfir umsóknirnar. Notast er við próf sem krefjast ekki sérstaks lesefnis og eru að skoða færni á ákveðnum sviðum (t.d. ensku, reikningi, þrautalausn, rýmisgreind og margt fleira). Valferlið er margþætt og inniheldur próf, verkefni, viðtöl og fleira. 

Valferlið tekur sinn tíma og þó að reynt sé að svara samviskusamlega á öllum stigum ferlisins þá getur það því miður dregist. Valferlinu er skipt í lotur og svarað er eftir hverja lotu um hverjir komast áfram. Reiknað er með að endanlegt val liggi fyrir um miðjan apríl-byrjun maí. 

Þær upplýsingar standa til boða þegar viðkomandi er boðaður í viðtöl í lok ferlisins.