Skip to main content

Work at Isavia

WANT TO BE PART OF A PLEASENT JOURNEY?

With its extensive network of airports in Iceland and air navigation services for one of the world’s largest air traffic control areas, Isavia serves as the backbone for air transport in and around Iceland. Together with its subsidiaries, Isavia employs a team of professionals committed to being part of a pleasant journey for the millions of passengers passing through our airports and control area every year. Our policy is to provide a humane and family-friendly workplace, with positive staff morale and effective training for our employees.

Our future vision is to be an aviation hub between three continents: North America, Europe and Asia.

OUR RECRUITMENT PROCESS

All job applications with Isavia must go through our recruitment website. All applications and queries regarding jobs are treated as confidential.

All applications for job openings are answered when the position has been filled. The recruitment process normally takes 4-8 weeks from the time that the vacancy is advertised. General applications are not answered.

Applications are kept on file for 6 months. Applicants wishing to have their information deleted before that time must let us know.

Applicants for jobs requiring access to security-restricted areas of airports must pass a background check by the National Commissioner of the Icelandic Police.

PROBLEMS WITH THE APPLICATION?

Did you have a problem with the application? If so, please e-mail us at radningar@isavia.is.


Auglýst störf

Meðferð umsókna

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega, en ef reynsla og hæfni umsækjenda nýtist í þau störf sem verið er að ráða í, verður haft samband við viðkomandi. Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði frá því að þær berast og biðjum við þig um að tilkynna ef þú vilt að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.

Sækja um

Isavia leitar að einstaklega þjónustulunduðum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi.

Starfið felst m.a. í öryggisleit og eftirliti í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og á flughlöðum. Óskað er eftir starfsfólki bæði í hluta- og heilsdagsstörf en um er að ræða vaktavinnu.

Hæfniskröfur:

 • Aldurstakmark 18 ár
 • Gott vald á íslenskri og enskri tungu, bæði rituðu og mæltu mál
 • Rétt litaskynjun
 • Lágmark tveggja ára framhaldsnám, eða sambærilegt nám

Allir umsækjendur þurfa að geta sótt undirbúningsnámskeið áður en þeir hefja störf og standast próf í lok námskeiðs.

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst.

Starfsstöð: Keflavík

Sækja um

Isavia leitar að einstaklega þjónustulunduðum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi.

Helstu verkefni eru flæðisstýring, þjónusta við farþega, umsjón og eftirlit með upplýsingaborðum, eftirlit með búnaði sem farþegar nota og önnur tilfallandi verkefni. Um vaktavinnu er að ræða.

Hæfniskröfur:

 • Aldurstakmark 18 ár
 • Gott vald á íslenskri og enskri tungu, þriðja tungumál er kostur
 • Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð í samskiptum

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst.

Umsóknarfrestur er til og með 3. mars

Starfsstöð: Keflavík

Sækja um

Isavia leitar að einstaklega þjónustulunduðum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi.

Helstu verkefni eru umsjón með farangurskerrum í og við flugstöðina, almenn þjónusta og aðstoð við viðskiptavini á bílastæðum flugstöðvarinnar, tilfærslur á ökutækjum og  sótthreinsun á veiðibúnaði. Um vaktavinnu er að ræða.

Hæfniskröfur:

 • Aldurstakmark 18 ár
 • Gott vald á íslenskri og enskri tungu
 • Bílpróf æskilegt

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst.

Starfsstöð: Keflavík

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða starfsmann í 25% stöðu við flugvallarþjónustu Bíldudalsflugvallar. Gott er að umsækjandi geti hafið fornám um miðjan mars. Helstu verkefni eru AFIS/flugradíóog veðurathuganir, björgunar- og slökkviþjónusta ásamt daglegu eftirliti flugvallarins.

Hæfniskröfur:

 • Stúdentspróf eða sambærilegt nám er nauðsynlegt
 • Vinnuvéla- og meiraprófsréttindi
 • Reynsla af slökkvi- og björgunarstörfum er kostur
 • Góð heilsa

Nánari upplýsingar veitir Hermann Jón Halldórsson, þjónustustjóri í netfangið: hermann.halldorsson@isavia.is

Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar nk.

Starfsstöð: Bíldudalur

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða sumarstarfsmann til að þróa sjálfvirkar prófanir í Python rannsóknarkóða. Prófanirnar standa að mestu leyti saman af einingarprófunum (e. unit testing).  Unnið verður undir leiðsögn rannsóknarteymis þróunardeildar.  Rannsóknir eru byggðar á gögnum í gagnavöruhúsi og skilaafurðir eru ýmist skýrslu, keyrsluskrár eða innri vefsíður.

Hæfniskröfur:

 • Nám í verk-, tölvunarfræði- eða raunvísindamenntun er skilyrði
 • Forritunarkunnátta (t.d. í Python) er skilyrði
 • Reynsla af gerð einingarprófana er kostur

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur J. Kristjánsson. Netfang: gudmundur.kristjansson@isavia.is

Staðsetning: Reykjavík

Umsóknarfrestur er til og með 1. mars

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða sumarstarfsmann í bókhald. Helstu verkefni felast í skráningu, merkingu og bókun reikninga, afstemmingu lánadrottna og öðrum tilfallandi verkefnum.

Hæfniskröfur:

 • Viðurkenndur bókari eða menntun sem nýtist í starfi er kostur
 • Reynsla af bókhaldi er skilyrði
 • Þekking og reynsla af vinnu við Navision bókhaldskerfið kostur
 • Kunnátta í öllum helstu tölvuforritum
 • Skipulögð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar veitir Helga Erla Albertsdóttir, deildarstjóri reikningshalds, helga.albertsdottir@isavia.is

Starfsstöð: Keflavík

Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar nk.

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða sumarstarfsmann í innheimtu og tekjuskráningu. Helstu verkefni eru m.a. reikningagerð, bókanir, afstemmingar og gerð reikningsyfirlita. Auk innheimtu innlendra og erlendra krafna.

Hæfniskröfur:

 • Viðurkenndur bókari eða menntun sem nýtist í starfi kostur
 • Reynsla af bókhaldi er skilyrði
 • Þekking og reynsla af vinnu við Navision kostur
 • Kunnátta í öllum helstu tölvuforritum
 • Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu jafnt sem riti

Nánari upplýsingar veitir Helga Erla Albertsdóttir, deildarstjóri reikningshalds, helga.albertsdottir@isavia.is

Starfsstöð: Reykjavík

Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar

Sækja um

Isavia leitar að ábyrgum og úrræðagóðum einstaklingi til að sinna starfi húsvarðar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á dag- og næturvöktum. Helstu verkefni eru eftirlit með fasteignum, kerfum og búnaði sem og eftirlit með daglegum rekstrarverkefnum og framkvæmdum. Móttaka og úrvinnsla erinda, viðbrögð vegna rekstrarfrávika og önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:

 • Iðnmenntun eða önnur sambærileg menntun/reynsla sem nýtist í starfi
 • Aldurstakmark 20 ár
 • Góð kunnátta í ensku og íslensku
 • Sjálfstæð vinnubrögð
 • Góð tölvukunnátta skilyrði

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Freyr Borgarsson, hópstjóri Rekstrarstjórnstöðvar, bjarni.borgarsson@isavia.is

Starfsstöð: Keflavík

Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar nk.

Sækja um

Um er að ræða sumarstarf í móttöku Isavia í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Leitað er að þjónustulunduðum, snyrtilegum einstakling sem hefur góða samskiptahæfileika og er með lipra og þægilega framkomu. Starfið felst í símsvörun og móttöku viðskiptavina auk almennra skrifstofustarfa og skráninga. Vinnutími er frá kl: 8-16 virka daga.

Hæfniskröfur:

Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

Góð tölvukunnátta er skilyrði

Gott vald á íslenskri og enskri tungu

Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sóley Ragnarsdóttir mannauðsstjóri í netfangi: soley.ragnarsdottir@isavia.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. mars

Starfsstöð: Keflavík

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða flugvallarstarfsmann á Akureyrarflugvöll. Starfið er fjölbreytt og krefjandi í spennandi starfsumhverfi. Helstu verkefni eru eftirlit með flugvallarmannvirkjum og flugbrautum, flugverndargæsla, björgunar og slökkviþjónusta, snjóruðningur og hálkuvarnir, eftirlit og viðhald vélbúnaðar og tækja og önnur störf tengd rekstri flugvallarins.

Hæfniskröfur:

 • Aukin ökuréttindi og vinnuvélaréttindi eru skilyrði
 • Iðnmenntun (bifvélavirki/vélvirki) sem nýtist í starfi er kostur
 • Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi og hálkuvörnum kostur
 • AFIS réttindi eru kostur
 • Gott vald á íslensku og ensku
 • Undirstöðukunnátta á tölvu er nauðsynleg

Nánari upplýsingar veitir Hjördís Þórhallsdóttir umdæmisstjóri, hjördis.thorhallsdottir@isavia.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. mars nk

Starfsstöð: Akureyri

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða sumarstarfsmenn á Akureyrarflugvöll. Starfið er fjölbreytt og krefjandi í spennandi og skemmtilegu starfsumhverfi flugvallarþjónustu Akureyrarflugvallar. Helstu verkefni eru eftirlit með flugvallarmannvirkjum og flugbrautum, flugverndargæsla og björgunar- og slökkviþjónusta, auk annarra starfa tengdum rekstri flugvallarins.

Hæfniskröfur:

 • Aukin ökuréttindi og vinnuvélaréttindi eru kostur
 • Iðnmenntun (bifvélavirki/vélvirki) sem nýtist í starfi er kostur
 • Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi og hálkuvörnum er kostur

Nánari upplýsingar veitir Hjördís Þórhallsdóttir umdæmisstjóri, hjördis.thorhallsdottir@isavia.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. mars nk.

Starfsstöð: Akureyri

Sækja um


Problems with the application?

Did you have a problem with the application? If so, please e-mail us at  radningar@isavia.is