Skip to main content

Work at Isavia

WANT TO BE PART OF A PLEASENT JOURNEY?

With its extensive network of airports in Iceland and air navigation services for one of the world’s largest air traffic control areas, Isavia serves as the backbone for air transport in and around Iceland. Together with its subsidiaries, Isavia employs a team of professionals committed to being part of a pleasant journey for the millions of passengers passing through our airports and control area every year. Our policy is to provide a humane and family-friendly workplace, with positive staff morale and effective training for our employees.

Our future vision is to be an aviation hub between three continents: North America, Europe and Asia.

OUR RECRUITMENT PROCESS

All job applications with Isavia must go through our recruitment website. All applications and queries regarding jobs are treated as confidential.

All applications for job openings are answered when the position has been filled. The recruitment process normally takes 4-8 weeks from the time that the vacancy is advertised. General applications are not answered.

Applications are kept on file for 6 months. Applicants wishing to have their information deleted before that time must let us know.

Applicants for jobs requiring access to security-restricted areas of airports must pass a background check by the National Commissioner of the Icelandic Police.

PROBLEMS WITH THE APPLICATION?

Did you have a problem with the application? If so, please e-mail us at radningar@isavia.is.


Auglýst störf

Meðferð umsókna

Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega, en ef reynsla og hæfni umsækjenda nýtist í þau störf sem verið er að ráða í, verður haft samband við viðkomandi. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Sækja um

Isavia leitar að leiðtoga til að taka við nýrri stöðu framkvæmdastjóra stafrænnar þróunar og upplýsingatækni. Viðkomandi þarf að hafa reynslu af stjórnun og góða þekkingu á rekstri og viðskiptum.

Framkvæmdastjóri stafrænnar þróunar og upplýsingatækni kemur til með að leiða þróun stafrænna lausna til að bæta þjónustu við viðskiptavini og auka skilvirkni í rekstri félagsins með hliðsjón af stefnu og markmiðum Isavia. Framkvæmdastjóri vinnur náið með öðrum sviðum Isavia við að greina stafræn tækifæri. Framkvæmdastjóri ber einnig ábyrgð á þróun og rekstri núverandi upplýsingakerfa Isavia.

Svið stafrænnar þróunar og upplýsingatækni er breytingarafl í stafrænni vegferð og upplýsingatæknimálum Isavia. Framkvæmdastjóri heyrir beint undir forstjóra, situr í framkvæmdastjórn félagsins og tekur þátt í stefnumótun þess og innleiðingu stefnu.

Um er að ræða einstakt tækifæri til að leiða umbyltingu í stafrænni þróun og upplýsingatæknimálum Isavia til framtíðar.

Helstu verkefni

Leiða stafræna þróun og umbyltingu Isavia

Þróa nýjar stafrænar lausnir og þjónustur

Taka þátt í stefnumótun og markmiðasetningu Isavia

Bera ábyrgð á rekstri tölvukerfa og stafrænna lausna

Hæfniskröfur

Afburða leiðtogahæfni og reynsla af stjórnun og rekstri nauðsynleg

Mikil samskiptahæfni og metnaður

Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og nýsköpun

Víðtæk reynsla og þekking á viðskiptum og stafrænni vöruþróun

Nánari upplýsingar veitir Katrín Óladóttir, framkvæmdastjóri Hagvangs, [email protected]

Umsóknarfrestur er til og með 15. desember nk.

Sækja um

Isavia leitar að einstaklega þjónustulunduðum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi. Starfið felst m.a. í öryggisleit og efirliti í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og á flughlöðum. Óskað er eftir starfsfólki bæði í hluta- og heilsdagsstörf en um er að ræða vaktavinnu. Allir umsækjendur þurfa að geta sótt undirbúningsnámskeið áður en þeir hefja störf og standast próf í lok námskeiðs. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst.

Hæfniskröfur:

• Aldurstakmark 18 ár

• Gott vald á íslenskri og enskri tungu bæði rituðu og mæltu máli

• Rétt litaskynjun

• Tveggja ára framhaldsnám eða sambærilegt nám æskilegt

Umsóknarfrestur er til og með 19. janúar nk.

Sækja um

Isavia leitar að ábyrgum, skipulögðum og úrræðagóðum einstakling með sjálfstæð vinnubrögð til að sinna úthlutun loftfarastæða, innritunarborða og annarra innviða. Eftirlit með farþegaflæði flugstöðvar, fasteignum og búnaði. Um er að ræða framtíðarstarf í krefjandi umhverfi þar sem unnið er á vöktum.

Hæfniskröfur:

 • Stúdentspróf eða sambærileg menntun
 • Aldurstakmark 20 ár
 • Góð kunnátta í ensku og íslensku
 • Góð tölvukunnátta skilyrði
 • Reynsla í upplýsingakerfum er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 22. desember

Starfsstöð: Keflavík

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Freyr Borgarsson, hópstjóri rekstrarstjórnstöðvar, [email protected]

Sækja um

Við leitum að ábyrgum og úrræðagóðum einstakling með sjálfstæð vinnubrögð til að sinna störfum húsvarðar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Um framtíðarstarf er að ræða í krefjandi umhverfi, unnið er á dag- og næturvöktum.

Hæfniskröfur:

 • Nám í iðnmenntun eða önnur sambærileg menntun/reynsla
 • Aldurstakmark 20 ár
 • Góð kunnátta í ensku og íslensku
 • Góð tölvukunnátta skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 22. desember

Starfsstöð: Keflavík

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Freyr Borgarsson, hópstjóri rekstrarstjórnstöðvar, [email protected]

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða flugvallarstarfsmenn á Keflavíkurflugvöll. Helstu verkefni eru björgunar- og slökkviþjónusta, eftirlit með flugbrautum og flugvallarmannvirkjum, umsjón og framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna ásamt ýmiskonar tækjavinnu sem og önnur störf tengd rekstri flugvallarins. Umsækjendur þurfa að standast læknisskoðun og þolpróf áður en til ráðninga kemur. Um er að ræða vaktavinnu.

Hæfniskröfur

• Aukin ökuréttindi er skilyrði og stóra vinnuvélaprófið er kostur

• Reynsla af slökkvistörfum er kostur

• Reynsla af snjóruðningi og hálkuvörnum er æskileg

• Góð tök á íslenskri og enskri tungu, standast þarf mat í ensku

Starfsstöð: Keflavík

Umsóknarfrestur er til og með 22. desember.

Nánari upplýsingar veitir Guðjón Arngrímsson þjónustustjóri, [email protected].

Sækja um

Við leitum af öflugum einstakling í starf sérhæfðs skrifstofustarfsmanns á Keflavíkurflugvelli. Starfið felur í sér umsjón með gerð vaktskrár og skráningum. Utanumhald með innkaupum og yfirferð reikninga. Umsjón með réttindaskrá, endurnýjun áritana og skírteina flugumferðarstjóra. Um er að ræða tímabundið starf til 12 mánaða.

Hæfniskröfur:

 • Stúdentspróf eða sambærileg menntun
 • Mjög góð íslensku- og ensku kunnátta nauðsynleg
 • Framúrskarandi skipulagshæfni
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð í samskiptum

Starfsstöð: Keflavík

Umsóknarfrestur er til og með 22. desember nk.

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Páll Tryggvason, [email protected]

Sækja um


Problems with the application?

Did you have a problem with the application? If so, please e-mail us at  radningar@isavia.is