Skip to main content

Work at Isavia

WANT TO BE PART OF A PLEASANT JOURNEY?

With its extensive network of airports in Iceland and air navigation services for one of the world’s largest air traffic control areas, Isavia serves as the backbone for air transport in and around Iceland. Together with its subsidiaries, Isavia employs a team of professionals committed to being part of a pleasant journey for the millions of passengers passing through our airports and control area every year. Our policy is to provide a humane and family-friendly workplace, with positive staff morale and effective training for our employees.

Our future vision is to be an aviation hub between three continents: North America, Europe and Asia.

All our application forms are in icelandic. Feel free to email us at radningar@isavia.is.

Jobs

Meðferð umsókna

Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega, en ef reynsla og hæfni umsækjenda nýtist í þau störf sem verið er að ráða í, verður haft samband við viðkomandi. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Sækja um

Við leitum að skipulögðum og ábyrgum einstakling með haldbæra reynslu af verkefnastýringu til að halda utan um stöðu verkefna þvert á öll verkefni verkfræðideildar Isavia. Starfið krefst mikillar samskiptafærni þar sem viðkomandi er í stöðugum samskiptum við hagaðila verkefna og verkefnastjóra.

Helstu verkefni:

 • Samræma utanumhald fjárfestingaverkefna á öllum stigum í samstarfi við verkefnastjóra og verkefnastjórn
 • Samræma útfærslur og upplýsingar sem koma fram í stöðuskýrslum verkefna
 • Samræma vinnu, verkefnagögn og skipulag í fjárfestingaverkefnum þvert á öll verkefni
 • Miðla reglulega almennum upplýsingum til aðila verkefna og annarra hagaðila
 • Samræma verkefni, að þau fylgi ferlum og að upplýsingar séu settar fram reglulega og skipulega í gegnum líftíma verkefna
 • Útbúa ferla og skilgreina hvernig vinna í verkefnum fer fram þvert á öll verkefni verkfræðideildar

Hæfniskröfur:

 • Háskólanám sem nýtist í starfi
 • Haldbær reynsla af verkefnastjórnun er skilyrði
 • Reynsla af fjárfestingaverkefnum og áætlanagerð
 • Reynsla af því að vinna með gögn og skýrslur í Power BI er kostur
 • Góð íslensku-og enskukunnátta í ræðu og riti 

Eiginleikar:

 • Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Samskiptahæfni og öguð vinnubrögð
 • Áhugi og geta til að starfa í teymi
 • Mikill drifkraftur

Verkfræðideild Isavia sér um flest stærri fjárfestingarverkefni á Keflavíkurflugvelli hvort sem verið er að stækka flugstöðina, bæta við nýjum akbrautum fyrir flugvélar eða bæta vegakerfið við flugstöðina. Framundan eru krefjandi verkefni tengd stækkun á bæði flugbrautum, vegakerfi og flugstöðinni á Keflavíkurflugvelli.

Starfsstöð: Hafnarfjörður og Keflavík 

Umsóknarfrestur er til og með 2. maí næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Jón Kolbeinn Guðjónsson deildarstjóri verkfræðideildar, [email protected]

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða sumarstarfsmann í Notendaþjónustu Isavia á Keflavíkurflugvelli. Helstu verkefni eru þjónusta við notendur, uppsetningar og viðhald á tölvum. Aðstoða kerfisstjóra við uppsetningu á vél- og hugbúnaði. Önnur tilfallandi verkefni í samráði við stjórnendur.

Hæfniskröfur:

 • Góð þekking á Microsoft lausnum
 • Þjónustulund og hæfni til að vinna sjálfstætt
 • Þekking á IP og netkerfum kostur
 • Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli
 • Kostur að hafa lokið CompTIA A+ gráðunni

Umsóknarfrestur er til og með 25. apríl

Starfsstöð: Keflavík

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Sigurðsson forstöðumaður, á netfangið [email protected]

Sækja um

OUR RECRUITMENT PROCESS

All job applications with Isavia must go through our recruitment website. All applications and queries regarding jobs are treated as confidential.

All applications for job openings are answered when the position has been filled. The recruitment process normally takes 4-8 weeks from the time that the vacancy is advertised. General applications are not answered.

Applications are kept on file for 6 months. Applicants wishing to have their information deleted before that time must let us know.

Applicants for jobs requiring access to security-restricted areas of airports must pass a background check by the National Commissioner of the Icelandic Police.

PROBLEMS WITH THE APPLICATION?

Did you have a problem with the application? If so, please e-mail us at radningar@isavia.is.