Work at Isavia

WANT TO BE PART OF A PLEASANT JOURNEY?

With its extensive network of airports in Iceland and air navigation services for one of the world’s largest air traffic control areas, Isavia serves as the backbone for air transport in and around Iceland. Together with its subsidiaries, Isavia employs a team of professionals committed to being part of a pleasant journey for the millions of passengers passing through our airports and control area every year. Our policy is to provide a humane and family-friendly workplace, with positive staff morale and effective training for our employees.

Our future vision is to be an aviation hub between three continents: North America, Europe and Asia.

All our application forms are in icelandic. Feel free to email us at radningar@isavia.is.

Jobs

Meðferð umsókna

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega, en ef reynsla og hæfni umsækjenda nýtist í þau störf sem verið er að ráða í, verður haft samband við viðkomandi. Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði frá því að þær berast og biðjum við þig um að tilkynna ef þú vilt að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.

Sækja um

Isavia óskar eftir sérfræðingi með brennandi áhuga á gögnum og gagnagreiningu til starfa í hagdeild fyrirtækisins. Í starfinu felst m.a. greiningarvinna með fjárfestingartengd gögn og áætlanagerð, ásamt vinnu við gjaldskrárgrunna, mælikvarða og skýrslugerðar. Starfsstöð getur bæði verið á Keflavíkurflugvelli og Reykjavíkurflugvelli.

Hæfniskröfur

  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi (fjármál, verkfræði, tölvunarfræði)
  • Reynsla og/eða haldbær þekking á úrvinnslu gagna
  • Brennandi áhugi á gögnum og gagnagreiningu
  • Reynsla á sviði flugtengdrar starfsemi er kostur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðfinnur Jóhannsson deildarstjóri Hagdeildar, gudfinnur.johannsson@isavia.is.

Umsóknarfrestur er til og með 1.júlí 2018.

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

Sækja um

Við óskum eftir öflugum og áhugasömum einstakling í starf sérfræðings öryggismála á Keflavíkurflugvelli. Starfið felur í sér orsakagreiningu, úrbótavinnu og eftirfylgni ásamt því að sinna eftirliti og úttektum á starfsemi tengt öryggi flugafgreiðsluaðila. Mikil samvinna og samskipti við notendur og hagsmunaaðila flugvallarins, sem og virk þátttaka í öryggis og gæðastarfi.

Hæfniskröfur

  • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
  • Menntuna eða reynsla á sviði flugtengdrar starfsemi kostur
  • Þekking og reynsla á öryggis- og gæðastjórnunarkerfum
  • Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
  • Mjög góð íslensku og enskukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið veitir Fjóla Guðjónsdóttir, fjola.gudjonsdottir@isavia.is.

Umsóknarfrestur er til og með 8.júlí 2018.

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

Sækja um

OUR RECRUITMENT PROCESS

All job applications with Isavia must go through our recruitment website. All applications and queries regarding jobs are treated as confidential.

All applications for job openings are answered when the position has been filled. The recruitment process normally takes 4-8 weeks from the time that the vacancy is advertised. General applications are not answered.

Applications are kept on file for 6 months. Applicants wishing to have their information deleted before that time must let us know.

Applicants for jobs requiring access to security-restricted areas of airports must pass a background check by the National Commissioner of the Icelandic Police.

PROBLEMS WITH THE APPLICATION?

Did you have a problem with the application? If so, please e-mail us at radningar@isavia.is.