Skip to main content

Work at Isavia

WANT TO BE PART OF A PLEASANT JOURNEY?

With its extensive network of airports in Iceland and air navigation services for one of the world’s largest air traffic control areas, Isavia serves as the backbone for air transport in and around Iceland. Together with its subsidiaries, Isavia employs a team of professionals committed to being part of a pleasant journey for the millions of passengers passing through our airports and control area every year. Our policy is to provide a humane and family-friendly workplace, with positive staff morale and effective training for our employees.

Our future vision is to be an aviation hub between three continents: North America, Europe and Asia.

All our application forms are in icelandic. Feel free to email us at radningar@isavia.is.

Jobs

Meðferð umsókna

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega, en ef reynsla og hæfni umsækjenda nýtist í þau störf sem verið er að ráða í, verður haft samband við viðkomandi. Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði frá því að þær berast og biðjum við þig um að tilkynna ef þú vilt að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.

Sækja um

Starfið felur í sér daglega verkstjórn á starfssemi flugvallarþjónustu. Eftirlit og viðhald á flugvallarmannvirkjum og tækjum. Sinna flugverndar, björgunar og slökkviþjónustu. Umsjón og framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna. Umsækjandi þarf að vera heilsuhraustur og kröfur eru gerðar til líkamlegs atgervis.

Hæfniskröfur:

 • Reynsla af stjórnun er kostur
 • Meirapróf skilyrði og vinnuvélapróf kostur
 • Iðnmenntun sem nýtist í starfi er kostur
 • Góð tölvukunnátta og gott vald á íslenskri og enskri tungu
 • Þekking á björgunar- og slökkviþjónustu æskileg

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson flugvallarstjóri, ingolfur.gissurarson@isavia.is

Umsóknarfrestur er til og með 16. desember nk.

Starfsstöð: Reykjavík

Sækja um

Isavia leitar að einstaklega þjónustulunduðum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi.

Starfið felst m.a. í öryggisleit og eftirliti í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og á flughlöðum. Óskað er eftir starfsfólki bæði í hluta- og heilsdagsstörf en um er að ræða vaktavinnu.

Hæfniskröfur:

 • Aldurstakmark 18 ár
 • Gott vald á íslenskri og enskri tungu, bæði rituðu og mæltu mál
 • Rétt litaskynjun
 • Lágmark tveggja ára framhaldsnám, eða sambærilegt nám

Allir umsækjendur þurfa að geta sótt undirbúningsnámskeið áður en þeir hefja störf og standast próf í lok námskeiðs.

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst.

Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar

Starfsstöð: Keflavík

Sækja um

Starfið felur í sér eftirlit og viðhald á flugvallarmannvirkjum og tækjum sem og önnur störf tengd rekstri flugvallarins. Sinna björgunar og slökkviþjónustu. Umsjón og framkvæmd snjóruðnings, hálkuvarna og flugleiðsöguþjónustu á flugvellinum. Viðkomandi er staðgengill þjónustustjóra. Umsækjandi þarf að vera heilsuhraustur og kröfur eru gerðar til líkamlegs atgervis.

Hæfniskröfur:

 • Reynsla af stjórnun er kostur
 • Meirapróf skilyrði og vinnuvélapróf kostur
 • Iðnmenntun sem nýtist í starfi er kostur
 • Góð tölvukunnátta og gott vald á íslenskri og enskri tungu
 • Þekking á björgunar- og slökkviþjónustu æskileg

Nánari upplýsingar eru að finna hjá Ingólfi Gissurarsyni umdæmisstjóra, ingolfur.gissurarson@isavia.is

Umsóknarfrestur er til og með 16. desember

Starfsstöð: Vestmannaeyjar

Sækja um

Isavia auglýsir eftir lögfræðingi til starfa á skrifstofu félagsins í Reykjavík

Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi umhverfi.  Leitað er að einstaklingi með meistarapróf í lögfræði auk þess sem æskilegt er að viðkomandi hafi viðbótarnám eða starfsreynslu sem nýtist.  

Helstu verkefni:

 • Yfirlestur og ráðgjöf vegna samninga og útboðsgagna.  
 • Ráðgjöf vegna innleiðingar EES gerða sem og innlendra reglna.
 • Ýmis önnur og margvísleg lögfræðileg verkefni.  
 • Lögð er áhersla á að umsækjendur geti unnið sjálfstætt að greiningu og úrlausn lögfræðilegra álitaefna.  

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Umsækjendur skulu hafa lokið embættisprófi og/eða meistaraprófi í lögfræði.
 • Þekking og reynsla í Evrópurétti, útboðsrétti, samningarétti,  umhverfisrétti, skipulagsmálum og persónuvernd er kostur.
 • Mjög góð tök á íslenskri og enskri tungu, ásamt rituðu máli.  
 • Gerð er krafa um góða almenna tölvukunnáttu.
 • Viðkomandi þarf að geta sýnt af sér sjálfstæði og frumkvæði í starfi

Upplýsingar um starfið veitir Karl Alvarsson lögfræðingur, karl.alvarsson@isavia.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. desember  nk.

Starfsstöð: Reykjavík

Sækja um

OUR RECRUITMENT PROCESS

All job applications with Isavia must go through our recruitment website. All applications and queries regarding jobs are treated as confidential.

All applications for job openings are answered when the position has been filled. The recruitment process normally takes 4-8 weeks from the time that the vacancy is advertised. General applications are not answered.

Applications are kept on file for 6 months. Applicants wishing to have their information deleted before that time must let us know.

Applicants for jobs requiring access to security-restricted areas of airports must pass a background check by the National Commissioner of the Icelandic Police.

PROBLEMS WITH THE APPLICATION?

Did you have a problem with the application? If so, please e-mail us at radningar@isavia.is.