Skip to main content

Work at Isavia

WANT TO BE PART OF A PLEASANT JOURNEY?

With its extensive network of airports in Iceland and air navigation services for one of the world’s largest air traffic control areas, Isavia serves as the backbone for air transport in and around Iceland. Together with its subsidiaries, Isavia employs a team of professionals committed to being part of a pleasant journey for the millions of passengers passing through our airports and control area every year. Our policy is to provide a humane and family-friendly workplace, with positive staff morale and effective training for our employees.

Our future vision is to be an aviation hub between three continents: North America, Europe and Asia.

All our application forms are in icelandic. Feel free to email us at radningar@isavia.is.

Jobs

Meðferð umsókna

Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega, en ef reynsla og hæfni umsækjenda nýtist í þau störf sem verið er að ráða í, verður haft samband við viðkomandi. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Sækja um

Hópstjóri óskast í viðhaldsþjónustu. Viðkomandi ber ábyrgð á verkstjórn, daglegri umsjón og skipulagningu viðhaldsþjónustu og hefur það hlutverk að stuðla að aukinni framþróun innan viðhaldsstjórnunar. Hópstjóri sér um rekstur varahlutalagers og tekur þátt í vali á búnaði, uppbyggingu á gæða- og öryggisstjórnun fyrir deildina og veitir tæknilega aðstoð.

Hæfniskröfur:

 • Sveinspróf í raf- eða vélvirkjun
 • Framhaldsmenntun innan vél-, iðn- eða tæknifræði er kostur
 • Reynsla af verkstýringu er skilyrði
 • Þekking á iðnstýringu er kostur
 • Góð tölvukunnátta sem og íslensku- og enskukunnátta er skilyrði

Starfsstöð: Keflavík

Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar næstkomandi

Frekari upplýsingar veitir Jón Haraldsson deildarstjóri, [email protected]

Sækja um

Við óskum eftir að ráða verkefnastjóra til að stýra, samræma og þróa verkefni tengd flugbrautum og flughlöðum, akbrautum og vegagerð. Verkefnastjóri ber ábyrgð á hönnun og innkaupum, ásamt afhendingu verkefna til framkvæmda og eftirfylgni þeirra. Auk þess ber hann ábyrgð á að hönnun sé í samræmi við kröfur hverju sinni.

Hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun í byggingarverkfræði eða byggingartæknifræði
 • Reynsla af verkefnastjórn er skilyrði
 • Reynsla og þekking á malbiki, steypu eða hönnun vega er kostur
 • Reynsla af flugvallahönnun eða af sambærilegu flækjustigi er kostur
 • Framsýni og sjálfstæð vinnubrögð

Starfsstöð: Keflavík

Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Jón Kolbeinn Guðjónsson deildarstjóri, [email protected]

Sækja um

Viðskiptainnsýn og bestun leitar að sérfræðingi í aðgerðagreiningu til starfa á Keflavíkurflugvelli. Viðskiptainnsýn og bestun er eining innan Viðskipta og Þróunarsviðs Isavia sem ber ábyrgð á greiningum og umbótavinnu sviðsins til að styðja við ákvörðunartöku í starfseminni. Viðskiptainnsýni og bestun er einnig tengiliður vegna gagnaöflunar og greininga ásamt því að leiða víðtækari viðskiptainnsýn með það að markmiði að auka skilning á hegðun farþega í flugstöðinni, verslunarþarfa og kauphegðunar þeirra og þannig búa til virði fyrir félagið. 

Lýsing á starfi:

Í boði er spennandi starf þar sem starfsmaður fær mjög vel að kynnast rekstri og ferlum flugvalla. Isavia leitar að starfsmanni sem hefur áhuga á flugi og er tilbúinn að takast á við fjölbreytt verkefni sem ganga út á að auka afköst núverandi flugstöðvar ásamt því að taka þátt í framkvæmdaverkefnum. Isavia vinnur markvisst af því að nýta gögn við ákvörðunartöku og er stór þáttur viðskiptainnsýnar að greina gögn og styðja þannig við ákvarðanatöku. Starfið felur einnig í sér stuðning við aðrar deildir og svið innan Isavia. Nauðsynlegt er að starfsmaður hafi gott vald á tölulegri greiningu, tölfræði og líkindafræði.

Hæfniskröfur:

 •  Háskólanám í verkfræði eða sambærilegri grein.
 • Mjög góða þekkingu á tölfræði og úrvinnslu gagna
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
 • Öguð vinnubrögð
 •  Góð tölvukunnátta skilyrði
 •  Góð ensku kunnátta skilyrði
 •  Hæfni í Python/R er kostur
 • Þekking á Power-Bi eða sambærilegum BI lausnum er kostur
 • Reynsla af hermun er kostur

Starfsstöð: Keflavík

Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar næstkomandi

Frekari upplýsingar veitir Guðmundur Karl Gautason, forstöðumaður, [email protected]

Sækja um

Verkefnastjóri óskast í stýringu verkefna og samræmingu hönnuða og hagaðila verkefna. Viðkomandi ber ábyrgð á utanumhaldi fjárfestingaverkefna á hönnunarstigi, afhendingu þeirra til framkvæmda og að fylgja eftir samskiptum við hönnuði í gegnum líftíma verkefna samkvæmt ferlum Isavia um fjárfestingaverkefni.

Hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun á sviði verk- eða tæknifræði
 • Reynsla af verkefnastjórn er skilyrði
 • Reynsla af hönnunarstjórn, hönnun og BIM er kostur
 • Þekking á flugvallahönnun eða á sambærilegu flækjustigi er kostur
 • Framsýni og sjálfstæð vinnubrögð

Starfsstöð: Keflavík

Umsóknarfrestur er til og með 24. janúar næstkomandi

Nánari upplýsingar veitir Jón Kolbeinn Guðjónsson deildarstjóri, [email protected]

Sækja um

Við leitum að öflugum og reyndum stjórnanda til að taka við stöðu forstöðumanns stafrænnar þróunar.

Um nýtt starf er að ræða og mun viðkomandi taka virkan þátt í þróun þess. Forstöðumaður stafrænnar þróunar mun leiða þróun stafrænna lausna til að bæta þjónustu við viðskiptavini, styðja við tekjustrauma og auka skilvirkni í rekstri félagsins.  Viðkomandi ber ábyrgð á þarfagreiningu, forgangsröðun verkefna og innleiðingu í samstarfi við notendur. Auk þess ber hann ábyrgð á rekstri og þróun vöruhús gagna og vef Isavia. Starfið felur í sér náið samstarf við önnur svið Isavia við að greina tækifæri til umbóta.

Hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Leiðtogafærni og reynsla af stjórnun teymis sérfræðinga
 • Framsýni, umbóta og stefnumiðuð hugsun
 • Góð samskiptafærni og frumkvæði
 • Reynsla og hæfni í vali og innleiðing tæknilausna
 • Haldbær reynsla og skilningur á stafrænum umbreytinga verkefnum
 • Brennandi áhugi og þekking á stafrænni tækni, rekstri og þjónustu
 • Reynsla og hæfni í að greina og setja upp verkefnaáætlanir, tækifæri, áhættur og ávinning á einfaldan og skýran hátt kostur
 • Þekking á uppbygginu vöruhús gagna kostur

Starfsstöð: Hafnarfjörður

Umsóknarfrestur er til og með 24. Janúar næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Hauksdóttir, framkvæmdastjóri, á netfangið [email protected]

Sækja um

OUR RECRUITMENT PROCESS

All job applications with Isavia must go through our recruitment website. All applications and queries regarding jobs are treated as confidential.

All applications for job openings are answered when the position has been filled. The recruitment process normally takes 4-8 weeks from the time that the vacancy is advertised. General applications are not answered.

Applications are kept on file for 6 months. Applicants wishing to have their information deleted before that time must let us know.

Applicants for jobs requiring access to security-restricted areas of airports must pass a background check by the National Commissioner of the Icelandic Police.

PROBLEMS WITH THE APPLICATION?

Did you have a problem with the application? If so, please e-mail us at radningar@isavia.is.