Skip to main content

Work at Isavia

WANT TO BE PART OF A PLEASANT JOURNEY?

With its extensive network of airports in Iceland and air navigation services for one of the world’s largest air traffic control areas, Isavia serves as the backbone for air transport in and around Iceland. Together with its subsidiaries, Isavia employs a team of professionals committed to being part of a pleasant journey for the millions of passengers passing through our airports and control area every year. Our policy is to provide a humane and family-friendly workplace, with positive staff morale and effective training for our employees.

Our future vision is to be an aviation hub between three continents: North America, Europe and Asia.

All our application forms are in icelandic. Feel free to email us at radningar@isavia.is.

JOBS

Við leitum að þjónustulunduðum og glaðlyndum einstaklingum til að sinna þjónustu við flugfélög, farþega, starfsfólk og aðra viðskiptafélaga okkar á Keflavíkurflugvelli. Óskað er eftir snyrtilegum einstaklingum sem hafa áhuga á að vinna í fyrirtæki þar sem umhverfi, öryggi og framúrskarandi þjónusta eru höfð að leiðarljósi. Um er að ræða bæði hluta- og heilsdagsstörf næstkomandi sumar. 

Gestir okkar og viðskiptafélagar eru bæði íslenskir og erlendir og því gerum við kröfu um góða tungumálafærni í öllum störfum.

Sumarstörf á flugvallarsvæðinu eru bæði fjölbreytt og krefjandi en við kappkostum að veita starfsfólki gott vinnuumhverfi og góðan starfsanda. Við bjóðum upp á fyrsta flokks mötuneyti og allt starfsfólk fær aðgang að líkamsræktarstöðvum meðan það er í starfi hjá Isavia. 

Allir umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsathugun lögreglu og framvísa hreinu sakarvottorði í lokaskrefi umsóknarferilsins. Þá þurfa þeir sem fá boð um starf að geta sótt undirbúningsnámskeið áður en þeir hefja störf og standast próf í lok námskeiðsins. Tímalengd námskeiða fer eftir eðli starfa.

Eftirfarandi störf eru í boði og eru umsækjendur beðnir um að merkja við í umsóknarferlinu hvaða störfum þeir hafa áhuga á að sinna. Öll störfin eru unnin í vaktavinnu og þurfa umsækjendur að vera orðnir 18 ára. 

Öryggisleit: Í öryggisleit sinnum við öryggisleit farþega og handfarangurs. Unnið er á vöktum og hafa starfsmenn kost á því að velja sér vaktir.

Eftirlit: Eftirliti sinna starfsmenn á öllum svæðum Keflavíkurflugvallar, bæði innan og utan flugstöðvar. Auk þess felst hluti starfsins í fylgdum og viðbragðsáætlunum innan flugvallasvæðisins.

Gátstöðvar: Í gátstöðvum sinna starfsmenn öryggisleit birgða, ökutækja, starfsfólks og verktaka á Keflavíkurflugvelli auk fylgda og viðbragðsáætlunum innan flugvallasvæðis.

HCC: HCC er stjórnstöð Keflavíkurflugvallar, þar fer fram eftirlit og samhæfing daglegs rekstrar flugvallarins. Helstu verkefni eru úthlutun loftfararstæða og annarra innviða og eftirlit með daglegum rekstri, farþegaflæði, fasteignum og búnaði. 

Farþegaþjónusta: Í farþegaþjónustunni sinnum við þjónustu við einstaklinga með fötlun og/eða skerta hreyfigetu sem þarfnast aðstoðar við að komast um flugvöll og úr eða í flugvél. Þá sinnum við einnig alhliða upplýsingagjöf og þjónustu við farþega ásamt eftirliti með innritunarbúnaði.

Farþegaakstur: Í farþegaakstri sinnum við akstri með flugfarþega til og frá flugstæðum á Keflavíkurflugvelli ásamt söfnun farangurs- og innakaupakerra á flugstöðvarsvæðinu. Önnur verkefni eru umhirða rútu, bíla og kerra ásamt öðrum tilfallandi verkefnum. Gerð er krafa um að umsækjendur hafi lokið meiraprófi.

Bílastæðaþjónusta: Bílastæðaþjónusta sér um almenna þjónustu við viðskiptavini á bílastæðum ásamt öllum viðbótarþjónustum líkt og tilfærslur á ökutækjum í Lagningarþjónustu.  

Umsóknarfrestur er til og með 13. febrúar. Úrvinnsla umsókna mun hefjast um leið og þær berast og byrjað verður að ráða í störfin áður en umsóknarfrestur rennur út. Við hvetjum því áhugasama einstaklinga, án tillits til kyns og uppruna til að sækja um sem allra fyrst.

Nánari upplýsingar um Isavia má finna hér á heimasíðu okkar.

Frekari upplýsingar um störfin eða umsóknarferlið veita mannauðsráðgjafar Isavia á netfanginu [email protected].

Sækja um

Við erum reglulega að leita að nýjum ferðafélögum sem hafa brennandi áhuga á að starfa hjá Isavia og dótturfélögum. Isavia er þjónustufyrirtæki í rekstri flugvalla og flugleiðsögu og leggur grunn að öflugum flugsamgöngum á Íslandi.


Almenn umsókn kemur ekki í staðinn fyrir umsókn um auglýst störf. Almennar umsóknir gilda í 6 mánuði og er þeim ekki svarað sérstaklega. Ef þú hefur ekki heyrt frá okkur að þeim tíma liðnum og ert enn að leita þér að starfi hvetjum við þig til að endurnýja umsókn þína. 


Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Sækja um

Isavia leitar eftir áhugasömum sérfræðingi sem hefur umsjón með og ber ábyrgð á að samræma hönnun og framkvæmdir við lagnir og loftræsingu í verkefnum á Keflavíkurflugvelli. Mörg stór og spennandi verkefni eru í vinnslu hjá Isavia og mun sérfræðingur lagna sjá til þess að verið sé að vinna hönnun og framkvæmd samkvæmt þeim stöðlum og verklagi sem Isavia hefur þróað. Starfið felst einnig að einhverju leyti í verkefnastýringu eftir því sem við á. Sérfræðingur lagna og loftræsingu hefur það hlutverk að þróa verklag og kröfur til kerfa í samvinnu við deild mannvirkja og innviða Isavia og er því mikilvægt að hafa yfirborðsmikla þekkingu á lögnum og loftræsingu. 

Flugvallarþróun og uppbygging er eining sem tilheyrir Viðskipta-og Þróunarsviði Isavia og annast uppbyggingu á innviðum og tæknibúnaði á Keflavíkurflugvelli. Einingin skiptist í Flugvallaþróun (Airport development), Verkefnagát og -stoð (Program management office) og Framkvæmdir (Project delivery).

Helstu verkefni: 

 • Hefur umsjón með og ber ábyrgð á lögnum og loftræsingu í fjárfestingaverkefnum frá hönnun til reksturs  
 • Samræmir störf hönnuða þvert á verkefni og tryggja að hönnun uppfylli kröfur verkkaupa  
 • Stýrir reglubundnum hönnunar- og rýnifundum 
 • Samræmir vinnu verktaka í samvinnu við eftirlit 
 • Fylgir eftir úrbótum á frávikum og aðstoðar verkefnastjóra fjárfestinga í ákvörðunum sem snúa að lögnum og loftræsingu í verkefnum 
 • Tekur þátt í vinnu sem varðar framtíðaruppbyggingu innviða á flugvellinum 
 • Tekur þátt í þróun gæðamála og ferla  

Hæfniskröfur: 

 • Menntun og reynsla sem pípulagningarmaður er nauðsynleg 
 • Verk-, byggingarfræði eða tæknifræðimenntun með áherslu á lagnir og/eða loftræsingu er kostur  
 • Góð almenn tölvufærni skilyrði 
 • Þekking og reynsla af BIM hönnun er kostur 
 • Reynsla af framkvæmdum og hönnun er kostur 
 • Góð samskiptahæfni og öguð vinnubrögð  
 • Góð íslensku-og enskukunnátta í ræðu og riti 

Fríðindi í starfi:

 • Sveigjanlegur vinnutími
 • Heilsuræktarstyrkur
 • Mötuneyti
 • Rútuferðir milli Hafnarfjarðar og Keflavíkurflugvallar

Starfsstöð er á Keflavíkurflugvelli.

Umsóknarfrestur er til og með 24.janúar 2022.

Umsóknum skal fylgja ferilskrá ásamt kynningarbréfi með rökstuðningi um hæfni viðkomandi í starfið.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Jón Kolbeinn Guðjónsson deildarstjóri verkfræðideildar, í gegnum netfangið [email protected] Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.

Sækja um

Isavia ANS óskar eftir því að ráða tæknimann til starfa við uppsetningu og viðhald á búnaði, og kerfum. Starfið er fjölbreytt og áhugavert á góðum vinnustað. Við leitum eftir einstaklingi sem hefur samskiptahæfileika, örugga og þægilega framkomu. Viðkomandi verður að vera skipulagður í verkum sínum, geta unnið undir álagi, unnið sjálfstætt, sem og í hópi og eiga auðvelt með að tileinka sér nýja tækni.

Starfsstöð er í Hafnarfirði en starfið krefst oft ferðalaga út á land vegna uppsetninga og viðhalds verkefna. Viðkomandi þarf að hafa tök á að geta farið út á land með stuttum fyrirvara þegar þörf krefur. Unnið er með tæknibúnað bæði inni og úti, m.a. í möstrum. Um er að ræða dagvinnustarf með bakvaktakerfi.   

Helstu verkefni og ábyrgð  

 • Uppsetning og viðhald á fjarskiptabúnaði
 • Uppsetning og viðhald á veðurkerfum
 • Uppsetning og viðhald á flugleiðsögubúnaði á flugvöllum og fjarskiptastöðvum 

 Menntunar – og hæfniskröfur 

 • Rafeindavirkjun eða sambærilegt nám
 • Grunnþekking á uppbyggingu og rekstri almennra fjarskipta- og netkerfa
 • Góð tölvukunnátta er kostur
 • Reynsla af kapallögnum
 • Þarf að geta unnið í hæð
 • Góð kunnátta í ensku og íslensku

 

 Frekari upplýsingar um starfið veitir Sigmar Ásgrímsson í síma: 424-5258 eða í gegnum netfangið [email protected] 

Umsóknarfrestur er til 26. janúar. 

Sækja um

Isavia ANS óskar eftir því að hugbúnaðarsérfræðing til starfa við rekstur, þróun og innleiðingu á bæði netkerfum og vefumhverfi. Starfið er fjölbreytt og áhugavert á góðum vinnustað. Við leitum eftir einstaklingi sem hefur samskiptahæfileika, örugga og þægilega framkomu. Viðkomandi verður að vera skipulagður í verkum sínum, geta unnið undir álagi, unnið sjálfstætt, sem og í hópi og eiga auðvelt með að tileinka sér nýja tækni. 

Helstu verkefni og ábyrgð 

 • Rekstur á netþjónum og umhverfi þeirra
 • Þróun, innleiðing, uppsetning á veflausnum og vefumhverfi
 • Rekstur og viðhald á almennum tölvu- og netkerfum 
 • Almenn vinna við rekstur, uppsetningu og viðhald á kerfum og búnaði deildarinnar   

Hæfniskröfur  

 • Menntun sem nýtist í starfi 
 • Reynslu af Linux stýrikerfum, veflausnum, SQL gagnagrunnum og REST þjónustum
 • Þekking á uppbyggingu og rekstri almennra tölvukerfa
 • Þekking á kerfum og lausnum t.d. ELK-stack, VMWare, Zabbix er kostur 
 • Grunnþekking á forritunarmálum og grunnvirkni netkerfa er kostur 
 • Góð ensku kunnátta   

Frekari upplýsingar um starfið gefur Óskar Egilsson í síma 424-4565 eða í gegnum netfangið [email protected]   

 Umsóknarfrestur er til 26. janúar. 

Sækja um

Isavia leitar að metnaðarfullum verkefnastjóra sem hefur gaman af hugmyndavinnu til að sinna þróunar- og uppbyggingarverkefnum þar sem mikil uppbygging er á komandi árum. Verkefnastjóri þarf að sýna frumkvæði og hafa áhuga á að greina mismunandi tækifæri fyrir Keflavíkurflugvöll og einnig að fylgjast með þróun og uppbyggingu annarra flugvalla á heimsvísu. Viðkomandi þarf að hafa góða samskiptahæfni og þekkingu af verkefnastýringu.

Flugvallarþróun og uppbygging er eining sem tilheyrir Viðskipta-og þróunarsviði Isavia og annast uppbyggingu á innviðum og tæknibúnaði á Keflavíkurflugvelli. Einingin skiptist í þróunardeild, verkfræðideild og framkvæmdadeild og er verkefnadrifin.   

Þróunardeild stýrir forhönnun allra stærri framkvæmdaverkefna á Keflavíkurflugvelli og er unnið með innlendum og erlendum ráðgjöfum og hönnuðum að frumhugmyndum og þróunarverkefnum flugvallarins. Þróunardeild ber ábyrgð á þróunar- og uppbyggingaráætlun þannig að þróun flugvallarins sé í samræmi við langtímamarkmið um að hámaka nýtingu og hagkvæmni þeirra innviða sem fyrir eru.

Helstu verkefni:

 • Halda utan um þróunar- og uppbyggingaráætlanir Keflavíkurflugvallar
 • Verkefnastýring á forhönnun framkvæmdaverkefna.
 • Framtíðarmótun innviða og upplifunar á Keflavíkurflugvelli.
 • Greiningar og forathugun á verkefnum í samræmi við langtímaáætlanir.   
 • Móta verklag, innleiða áætlanir og eiga samskipti við hagsmunaaðila flugvallarins.  
 • Verkefnastjóri tekur þátt í áætlanagerð og greiningu verkefna og öðrum tilfallandi verkefnum í samráði við yfirmann.
 •  Halda utan um þróunar- og uppbyggingaráætlanir Keflavíkurflugvallar.

Hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði eða arkitektúr.
 • Verkefnastjórnunarmenntun er kostur.
 • Reynsla og þekking á verkefnastjórnun og áætlanagerð.
 • Reynsla og þekking á hönnun bygginga er kostur.
 • Reynsla af samráði og samskiptum við hagsmunaaðila í stærri verkefnum er kostur.
 • Góð ensku kunnátta í ræðu og riti skilyrði.  
 • Góð íslensku kunnátta í ræðu og riti er kostur.

Við hlökkum til að fá umsókn frá þér og fá þig með okkur í að vera hluti af góðu ferðalagi.   

Starfsstöð: Keflavík og Hafnarfjörður.

Umsóknarfrestur er til og með 26. janúar næstkomandi.  

Nánari upplýsingar veitir Brynjar Vatnsdal deildarstjóri, [email protected]  

Isavia is looking for an ambitious project manager who enjoys idea creation. The candidate will be responsible for development and construction in a rapidly growing sector. He or she must be able to take initiative and be interested in analysing various opportunities for Keflavík Airport and also follow the development and construction of other airports worldwide. The person in question must have good communication skills and project management experience.

Main tasks:

 • Overseeing Keflavík Airport’s masterplan and major development plan.
 • Project management of the pre-design of construction projects.
 • Future development of infrastructure and experience at Keflavík Airport.
 • Analysis and initial research of projects that coincide with long-term plans.
 • Develop work methods, implement plans and communicate with the airport’s parties of interest.
 • Participating in planning and analysis of projects and other tasks that might come up in consultation with the superior.

Hiring standards:

 • Higher education which suits the position, for example engineering or architecture.
 • Project management education is an advantage.
 • Experience and knowledge of project management and plan making.
 • Experience and knowledge of building design is an advantage.
 • Experience of consultation and communication with parties of interest in larger projects is an advantage.
 • Good knowledge of written and spoken English is a requirement.
 • Good knowledge of written and spoken Icelandic is an advantage.

We’re looking forward to your application and to have you join us on this exciting journey.

Workstation: Keflavík and Hafnarfjörður.

Deadline for applications: 26th January, 2022.

Further information can be provided by Manager of Development Department, Brynjar Vatnsdal, upon request: brynjar.vatns[email protected]  

 

Sækja um

Langar þig að læra flugumferðarstjórn? 

 Opnað hefur verið fyrir umsóknir fyrir nám í flugumferðarstjórn sem fyrirhugað er að hefjist haustið 2022. 

Á Íslandi starfa yfir 150 flugumferðarstjórar annars vegar í flugstjórnarmiðstöð Reykjavíkur sem sér um að veita yfir 100.000 flugvélum á ári flugumferðarþjónustu í íslenska flugstjórnarsvæðinu og á þremur alþjóðaflugvöllum landsins.   

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 • Stúdentspróf eða sambærileg menntun 
 • Æskilegast er að umsækjendur séu milli 18 – 35 ára.   
 • Góð tök á íslensku og ensku í tali og riti. Viðkomandi þarf að ná að lágmarki CEFRL stigi B2. 
 • Umsækjendur þurfa að standast læknisskoðun og skimun fyrir geðvirk efni skv. reglugerðarkröfum um flugumferðarstjóra.  

Með umsókn skal fylgja afrit af prófskírteini og einkunnum úr námi. 

Hæfir umsækjendur verða boðaðir í inntökupróf. Vakin er athygli á því að reglum um inntökupróf hjá Isavia ANS hefur verið breytt. Eingöngu má sitja inntökupróf fyrir nám í flugumferðarstjórn þrisvar. Þeir sem hafa sótt um þrisvar eða oftar verður þó leyft að sækja um í ár. 

Nám í flugumferðarstjórn tekur að jafnaði 3 ár með hléum yfir sumarmánuði fyrstu árin. Nemar greiða ekki skólagjöld og fá mánaðarlegan námsstyrk þegar seinni hluti námsins (starfsþjálfun) hefst. Þó fullnægjandi árangur náist í námi er það ekki trygging fyrir starfi hjá Isavia að námi loknu. 

 

Sjá nánar á www.isavia.is/umsókn um nám í flugumferðarstjórn.

Fyrirspurnir má senda á Jóhann Wium, [email protected]  

Umsóknarfrestur: 6. febrúar 2022 

Sækja um

Isavia leitar eftir kraftmiklum sérfræðingi til að verkefnastýra útboðum á nýjum viðskiptatækifærum fyrir verslanir, veitingastaði og aðra þjónustu sem skapar tekjur og góða upplifun á Keflavíkurflugvelli. Starfið felur í sér að þróa og fullmóta tækifærin, úthluta og safna gögnum frá samstarfsaðilum ásamt því að vinna gögn, samræma þau og gæta að verkefnin standist tímalínu og lagalega skilmála. Sérfræðingurinn ber ábyrgð á heildarferli útboðsverkefnanna og verkefnastýrir þeim í samvinnu við fjölbreyttan hóp samstarfsfélaga.

Verslun og veitingar er deild sem tilheyrir Viðskipta-og þróunarsviði Isavia og ber ábyrgð á útleigu á aðstöðu, rýmum og eignum á Keflavíkurflugvelli fyrir verslanir og veitingastaði. Deildin ber ábyrgð á tekjum af verslunar- og veitingasvæði, öflun nýrra tekjustofna og viðskiptaþróun, ásamt upplýsingagjöf, eftirfylgni og samskipti við viðskiptavini, rekstrarleyfishafa, viðskiptafélaga og samstarfsaðila. Deildin annast einnig alla auglýsingasamninga í flugstöðinni sem og viðbótarþjónustu.

Helstu verkefni

 • Móta viðskiptatækifæri og útfæra þjónustuframboð
 • Markaðsgreining og samskipti við markaðinn
 • Umsjón með samskiptum við innkaupa- og lögfræðideild Isavia
 • Textaskrif á útboðslýsingu á ensku og íslensku
 • Verkefnastýring útboða
 • Umsjón með markaðs- og kynningarmálum útboða
 • Umsjón með útliti gagna

 Hæfnikröfur

 • Háskólanám og a.m.k. 5 ára starfsreynsla sem nýtist í starfi
 • Haldbær reynsla af verkefnastýringu
 • Skipulagshæfni, sjálfstæði og öguð vinnubrögð
 • Þekking og brennandi áhugi á verslunar- og veitingaþjónustu er kostur
 • Þekking á markaðs- og kynningarmálum
 • Framúrskarandi samskiptahæfileikar
 • Góð íslensku- og enskukunnátta í rituðu og töluðu máli

Starfsstöð: Keflavík og Hafnarfjörður
Umsóknarfrestur til og með 30. janúar nk. 
Frekari upplýsingar um starfið veitir Gunnhildur Erla Vilbergsdóttir deildastjóri Verslunar og veitinga [email protected]
 

Sækja um

Isavia leitar að metnaðarfullum einstaklingi sem brennur fyrir sölumennsku og góðri þjónustu. Viðkomandi er ábyrgur fyrir tekjum af auglýsinga- og kynningarsvæðum á Keflavíkurflugvelli sem og allri viðbótarþjónustu s.s. flýtileið í öryggisleit, biðstofur (lounge) og fylgdarþjónustu. Ábyrgðin felur í sér að selja þær vörur sem í boði eru sem og þróa þær og bæta við, til að hámarka viðskiptatækifærið. Viðkomandi er í góðu sambandi við viðskiptafélaga og þarf að hafa ríka þjónustulund.

Verslun og veitingar er deild sem tilheyrir Viðskipta-og þróunarsviði Isavia og ber ábyrgð á útleigu á aðstöðu, rýmum og eignum á Keflavíkurflugvelli fyrir verslanir og veitingastaði. Deildin ber ábyrgð á tekjum af verslunar- og veitingasvæði, öflun nýrra tekjustofna og viðskiptaþróun, ásamt upplýsingagjöf, eftirfylgni og samskipti við viðskiptavini, rekstrarleyfishafa, viðskiptafélaga og samstarfsaðila. Deildin annast einnig alla auglýsingasamninga í flugstöðinni sem og viðbótarþjónustu.

Helstu verkefni

 • Ábyrgð á að hámarka tekjur af auglýsinga- og kynningasvæðum  
 • Þróa og innleiða ný auglýsingatækifæri og leiðir til betrumbóta
 • Þróa og innleiða nýjar þjónustuvörur fyrir viðskiptavini
 • Viðskiptastjórn við samningshafa á biðstofum, flýtileiðar í öryggisleit og viðbótaþjónustu
 • Umsjón og eftirlit með viðeigandi samningum  
 • Góð og stöðug samskipti við viðskiptafélaga

Hæfniskröfur

 • Háskólanám og a.m.k. 3 ára starfsreynsla sem nýtist í starfi
 • Þekking og brennandi áhugi á sölumennsku
 • Reynsla af verkefnastýringu  
 • Frumkvæði, sjálfstæði og öguð vinnubrögð
 • Framúrskarandi samskiptahæfileikar og þjónustulund
 • Góð íslensku og ensku kunnátta í rituðu og töluðu máli

Starfsstöð: Keflavíkurflugvöllur og Hafnarfjörður

Umsóknarfrestur til og með 13. febrúar nk.  

Frekari upplýsingar um starfið veitir Gunnhildur Erla Vilbergsdóttir deildastjóri Verslunar og veitinga [email protected]  

Sækja um

OUR RECRUITMENT PROCESS

All job applications with Isavia must go through our recruitment website. All applications and queries regarding jobs are treated as confidential.

All applications for job openings are answered when the position has been filled. The recruitment process normally takes 4-8 weeks from the time that the vacancy is advertised. General applications are not answered.

Applications are kept on file for 6 months. Applicants wishing to have their information deleted before that time must let us know.

Applicants for jobs requiring access to security-restricted areas of airports must pass a background check by the National Commissioner of the Icelandic Police.

PROBLEMS WITH THE APPLICATION?

Did you have a problem with the application? If so, please e-mail us at radningar@isavia.is.