Hoppa yfir valmynd

Störf hjá Isavia

Viltu starfa með samhentum hópi sem leggur grunn að flugsamgöngum Íslands?

VILTU VERÐA HLUTI AF GÓÐU FERÐALAGI?

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims og leggur því grunn að öflugum flugsamgöngum á Íslandi. Hjá Isavia og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.500 manns, að því að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra 30 milljón farþega sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði. Stefna okkar er að bjóða upp á gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi, öfluga fræðslu og þjálfun og við leggjum áherslu á jákvæðan starfsanda innan fyrirtækisins. Gildi fyrirtækisins eru öryggi, samvinna og þjónusta.

AUGLÝST STÖRF

Meðferð umsókna

Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega, en ef reynsla og hæfni umsækjenda nýtist í þau störf sem verið er að ráða í, verður haft samband við viðkomandi. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Sækja um

Isavia leitar að leiðtoga til að taka við nýrri stöðu framkvæmdastjóra stafrænnar þróunar og upplýsingatækni. Viðkomandi þarf að hafa reynslu af stjórnun og góða þekkingu á rekstri og viðskiptum.

Framkvæmdastjóri stafrænnar þróunar og upplýsingatækni kemur til með að leiða þróun stafrænna lausna til að bæta þjónustu við viðskiptavini og auka skilvirkni í rekstri félagsins með hliðsjón af stefnu og markmiðum Isavia. Framkvæmdastjóri vinnur náið með öðrum sviðum Isavia við að greina stafræn tækifæri. Framkvæmdastjóri ber einnig ábyrgð á þróun og rekstri núverandi upplýsingakerfa Isavia.

Svið stafrænnar þróunar og upplýsingatækni er breytingarafl í stafrænni vegferð og upplýsingatæknimálum Isavia. Framkvæmdastjóri heyrir beint undir forstjóra, situr í framkvæmdastjórn félagsins og tekur þátt í stefnumótun þess og innleiðingu stefnu.

Um er að ræða einstakt tækifæri til að leiða umbyltingu í stafrænni þróun og upplýsingatæknimálum Isavia til framtíðar.

Helstu verkefni

Leiða stafræna þróun og umbyltingu Isavia

Þróa nýjar stafrænar lausnir og þjónustur

Taka þátt í stefnumótun og markmiðasetningu Isavia

Bera ábyrgð á rekstri tölvukerfa og stafrænna lausna

Hæfniskröfur

Afburða leiðtogahæfni og reynsla af stjórnun og rekstri nauðsynleg

Mikil samskiptahæfni og metnaður

Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og nýsköpun

Víðtæk reynsla og þekking á viðskiptum og stafrænni vöruþróun

Nánari upplýsingar veitir Katrín Óladóttir, framkvæmdastjóri Hagvangs, [email protected]

Umsóknarfrestur er til og með 15. desember nk.

Sækja um

Isavia leitar að einstaklega þjónustulunduðum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi. Starfið felst m.a. í öryggisleit og efirliti í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og á flughlöðum. Óskað er eftir starfsfólki bæði í hluta- og heilsdagsstörf en um er að ræða vaktavinnu. Allir umsækjendur þurfa að geta sótt undirbúningsnámskeið áður en þeir hefja störf og standast próf í lok námskeiðs. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst.

Hæfniskröfur:

• Aldurstakmark 18 ár

• Gott vald á íslenskri og enskri tungu bæði rituðu og mæltu máli

• Rétt litaskynjun

• Tveggja ára framhaldsnám eða sambærilegt nám æskilegt

Umsóknarfrestur er til og með 19. janúar nk.

Sækja um

Isavia leitar að ábyrgum, skipulögðum og úrræðagóðum einstakling með sjálfstæð vinnubrögð til að sinna úthlutun loftfarastæða, innritunarborða og annarra innviða. Eftirlit með farþegaflæði flugstöðvar, fasteignum og búnaði. Um er að ræða framtíðarstarf í krefjandi umhverfi þar sem unnið er á vöktum.

Hæfniskröfur:

 • Stúdentspróf eða sambærileg menntun
 • Aldurstakmark 20 ár
 • Góð kunnátta í ensku og íslensku
 • Góð tölvukunnátta skilyrði
 • Reynsla í upplýsingakerfum er kostur

Umsóknarfrestur er til og með 22. desember

Starfsstöð: Keflavík

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Freyr Borgarsson, hópstjóri rekstrarstjórnstöðvar, [email protected]

Sækja um

Við leitum að ábyrgum og úrræðagóðum einstakling með sjálfstæð vinnubrögð til að sinna störfum húsvarðar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Um framtíðarstarf er að ræða í krefjandi umhverfi, unnið er á dag- og næturvöktum.

Hæfniskröfur:

 • Nám í iðnmenntun eða önnur sambærileg menntun/reynsla
 • Aldurstakmark 20 ár
 • Góð kunnátta í ensku og íslensku
 • Góð tölvukunnátta skilyrði

Umsóknarfrestur er til og með 22. desember

Starfsstöð: Keflavík

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Freyr Borgarsson, hópstjóri rekstrarstjórnstöðvar, [email protected]

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða flugvallarstarfsmenn á Keflavíkurflugvöll. Helstu verkefni eru björgunar- og slökkviþjónusta, eftirlit með flugbrautum og flugvallarmannvirkjum, umsjón og framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna ásamt ýmiskonar tækjavinnu sem og önnur störf tengd rekstri flugvallarins. Umsækjendur þurfa að standast læknisskoðun og þolpróf áður en til ráðninga kemur. Um er að ræða vaktavinnu.

Hæfniskröfur

• Aukin ökuréttindi er skilyrði og stóra vinnuvélaprófið er kostur

• Reynsla af slökkvistörfum er kostur

• Reynsla af snjóruðningi og hálkuvörnum er æskileg

• Góð tök á íslenskri og enskri tungu, standast þarf mat í ensku

Starfsstöð: Keflavík

Umsóknarfrestur er til og með 22. desember.

Nánari upplýsingar veitir Guðjón Arngrímsson þjónustustjóri, [email protected].

Sækja um

Við leitum af öflugum einstakling í starf sérhæfðs skrifstofustarfsmanns á Keflavíkurflugvelli. Starfið felur í sér umsjón með gerð vaktskrár og skráningum. Utanumhald með innkaupum og yfirferð reikninga. Umsjón með réttindaskrá, endurnýjun áritana og skírteina flugumferðarstjóra. Um er að ræða tímabundið starf til 12 mánaða.

Hæfniskröfur:

 • Stúdentspróf eða sambærileg menntun
 • Mjög góð íslensku- og ensku kunnátta nauðsynleg
 • Framúrskarandi skipulagshæfni
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð í samskiptum

Starfsstöð: Keflavík

Umsóknarfrestur er til og með 22. desember nk.

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Páll Tryggvason, [email protected]

Sækja um

Isavia óskar eftir starfsmanni á verkstæði Egilsstaðaflugvallar. Helstu verkefni eru viðgerðir og viðhald á vörubílum og vinnuvélum, björgunar- og slökkviþjónusta, snjóruðningur, hálkuvarnir og flugvernd. Umsækjendur þurfa að standast læknisskoðun og þolpróf. Um dagvinnu er að ræða.

Hæfniskröfur:

• Sveinspróf í vél- eða bifvélavirkjun er skilyrði

• Meirapróf og vinnuvélaréttindi er skilyrði

• Reynsla í slökkvistörfum og snjóruðningi er kostur

• Reynsla af viðgerðum vinnuvéla og vörubíla

• Góð tölvu- og ensku kunnátta

Nánari upplýsingar veitir Jörundur Ragnarsson, [email protected]

Starfsstöð: Egilsstaðir

Umsóknarfrestur er til og með 12. janúar nk.

Sækja um

Við leitum að glaðlyndum og sérstaklega þjónustulunduðum einstaklingi. Helstu verkefni eru flæðisstýring, þjónusta við farþega, umsjón og eftirlit með upplýsingaborðum, eftirlit með búnaði sem farþegar nota og önnur tilfallandi verkefni. Um 53% starfshlutfall er að ræða. Unnið er á 2-2-3 vöktum frá klukkan 5:00 - 11:00.

Hæfniskröfur:

 • Aldurstakmark 18 ár
 • Góð kunnátta í ensku og íslensku - þriðja tungumál er kostur
 • Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð í samskiptum
 • Framúrskarandi þjónustulund og jákvæðni

Nánari upplýsingar veitir Kristín Þórarinsdóttir, kristin.þ[email protected].

Starfsstöð: Keflavík

Umsóknarfrestur er til og með 29. desember nk.

Sækja um

LENTIR ÞÚ Í VANDRÆÐUM MEÐ UMSÓKNINA?

Ef vandræði komu upp þegar þú sóttir um vinsamlegast sendu okkur póst á radningar@isavia.is

MEÐFERÐ STARFSUMSÓKNA HJÁ ISAVIA

 • Allar umsóknir um störf hjá Isavia skulu fara í gegnum ráðningarvef Isavia.
 • Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir um störf sem trúnaðarmál.
 • Umsækjendur fá staðfestingu á móttöku umsóknar í tölvupósti
 • Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar búið er að ráða í starfið. Umsóknarferlið tekur að jafnaði 4-8 vikur frá því að laust starf er auglýst.
 • Umsóknir eru gildar í 6 mánuði og geymdar samkvæmt lögum um Þjóðskjalasafn Íslands
 • Starfsmenn mannauðssviðs ásamt stjórnenda þess sviðs sem starfið tilheyrir hafa aðgang að þeim umsóknum sem berast
 • Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.