Hoppa yfir valmynd

Störf hjá Isavia

Viltu starfa með samhentum hópi sem leggur grunn að flugsamgöngum Íslands?

VILTU VERÐA HLUTI AF GÓÐU FERÐALAGI?

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims og leggur því grunn að öflugum flugsamgöngum á Íslandi. Hjá Isavia og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.500 manns, að því að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra 30 milljón farþega sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði. Stefna okkar er að bjóða upp á gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi, öfluga fræðslu og þjálfun og við leggjum áherslu á jákvæðan starfsanda innan fyrirtækisins. Gildi fyrirtækisins eru öryggi, samvinna og þjónusta.

AUGLÝST STÖRF

Meðferð umsókna

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega, en ef reynsla og hæfni umsækjenda nýtist í þau störf sem verið er að ráða í, verður haft samband við viðkomandi. Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði frá því að þær berast og biðjum við þig um að tilkynna ef þú vilt að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.

Sækja um

Isavia leitar að umsjónarmanni fyrir skjöl og vaktskrár flugstjórnarmiðstöðvar. Helstu verkefni er umsjón með útgáfu vaktaskráa, skráningar ásamt endurnýjun og framlengingu áritana og skírteina flugumferðarstjóra fyrir hönd deildarstjóra. Annast skráningar í gagnagrunna, útgáfu og dreifingu upplýsingabréfa, sérreglna og rekstrarhandbókarskjala.

Hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi æskileg

• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt viðhorf

• Geta til að vinna undir álagi og góð skipulagshæfni

• Góð kunnátta í excel ásamt almennri tölvuþekkingu

• Gott vald á íslensku og ensku

Nánari upplýsingar veitir Þórdís Sigurðardóttir, yfirflugumferðarstjóri, thordi[email protected]

Umsóknarfrestur er til og með 25. ágúst nk.

Starfsstöð: Reykjavík

Sækja um

Starfið felur í sér eftirlit og viðhald á flugvallarmannvirkjum og tækjum sem og önnur störf tengd rekstri flugvallarins. Sinna björgunar og slökkviþjónustu. Umsjón og framkvæmd snjóruðnings, hálkuvarna og flugleiðsöguþjónustu á flugvellinum. Viðkomandi er staðgengill þjónustustjóra. Umsækjandi þarf að vera heilsuhraustur og kröfur eru gerðar til líkamlegs atgervis.

Hæfniskröfur:

 • Reynsla af stjórnun er kostur
 • Meirapróf skilyrði og vinnuvélapróf kostur
 • Iðnmenntun sem nýtist í starfi er kostur
 • Góð tölvukunnátta og gott vald á íslenskri og enskri tungu
 • Þekking á björgunar- og slökkviþjónustu æskileg

Nánari upplýsingar eru að finna hjá Valgeir Ólason þjónustustjóra, [email protected]

Umsóknarfrestur er til og með 18. ágúst nk.

Starfsstöð: Vestmannaeyjar

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða umdæmisstjóra á Egilsstöðum. Umdæmisstjóri sér um daglegan rekstur Egilsstaðaflugvallar og annara flugvalla í umdæmi IV. Hefur umsjón með áætlanagerð, mönnun og búnaði. Ber ábyrgð á virkni gæða- og öryggisstjórnunarkerfis. Hann er leiðandi í uppbyggingu og þróun á þjónustu og markaðssetningu Isavia á svæðinu og tekur þátt í gerð markmiða og mælikvarða.

Hæfniskröfur

 • Háskólapróf eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af rekstri og stjórnunarstörfum
 • Reynsla af verkefnastjórnun og áætlanagerð
 • Þekking á öryggis- og gæðastjórnunarkerfum
 • Hæfni í samskiptum og lausn ágreiningsmála

Nánari upplýsingar veitir Sigrún Björk Jakobsdóttir, framkvæmdastjóri flugvallasviðs, [email protected]

Umsóknarfrestur er til og með 1. sept nk.

Starfsstöð: Egilsstaðir

Sækja um

LENTIR ÞÚ Í VANDRÆÐUM MEÐ UMSÓKNINA?

Ef vandræði komu upp þegar þú sóttir um vinsamlegast sendu okkur póst á radningar@isavia.is

MEÐFERÐ STARFSUMSÓKNA HJÁ ISAVIA

 • Allar umsóknir um störf hjá Isavia skulu fara í gegnum ráðningarvef Isavia.
 • Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir um störf sem trúnaðarmál.
 • Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar búið er að ráða í starfið. Umsóknarferlið tekur að jafnaði 4-8 vikur frá því að laust starf er auglýst.
 • Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði. Vinsamlegast látið okkur vita ef þið viljið að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.
 • Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.