Hoppa yfir valmynd

Störf hjá Isavia

Viltu starfa með samhentum hópi sem leggur grunn að flugsamgöngum Íslands?

VILTU VERÐA HLUTI AF GÓÐU FERÐALAGI?

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims og leggur því grunn að öflugum flugsamgöngum á Íslandi. Hjá Isavia og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.500 manns, að því að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra 30 milljón farþega sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði. Stefna okkar er að bjóða upp á gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi, öfluga fræðslu og þjálfun og við leggjum áherslu á jákvæðan starfsanda innan fyrirtækisins. Gildi fyrirtækisins eru öryggi, samvinna og þjónusta.

AUGLÝST STÖRF

Meðferð umsókna

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega, en ef reynsla og hæfni umsækjenda nýtist í þau störf sem verið er að ráða í, verður haft samband við viðkomandi. Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði frá því að þær berast og biðjum við þig um að tilkynna ef þú vilt að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða flugvallarstarfsmann á Egilsstaðaflugvelli. Í boði er fjölbreytt og krefjandi starf í spennandi og skemmtilegu starfsumhverfi. Í starfinu felst annars vegar efirlit með flugvallarmannvirkjum og flugbrautum og hins vegar vinna við samskipti við flugvélar um flugradíó, AFIS.

Hæfniskröfur

Aukin ökuréttindi og vinnuvélaréttindi eru skilyrði

Iðnmenntun sem nýtist í starfi er kostur

Reynsla af slökkvistörfum og snjóruðningi er kostur

Góð tölvukunnátta er nauðsynleg

Gott vald á íslensku og ensku

Umsóknarfrestur er til og með 20. október nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jörundur Hilmar Ragnarsson umdæmisstjóri, [email protected]

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða flugvallarstarfsmann á Reykjavíkurflugvelli. Helstu verkefni eru snjóruðningur, hálkuvarnir og flugvernd ásamt björgunar- og slökkviþjónustu. Viðhald bygginga, bifreiða, þungavinnuvéla auk annarra tækja og ýmis önnur störf tengd flugvallarrekstri og umhverfi flugvallarins. Um vaktavinnu er að ræða.

Hæfniskröfur

Aukin ökuréttindi eru skilyrði

Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi og hálkuvörnum er kostur

Menntun í rafvirkjun og/eða vélvirkjun er kostur

Vinnuvélapróf er kostur

Kröfur eru gerðar til líkamlegs atgervis

Grunn tölvukunnátta æskileg

Starfsstöð: Reykjavík 

Umsóknarfrestur er til 27. október næstkomandi

Upplýsingar um starfið veitir Valgeir Ólason, þjónustustjóri, [email protected].

Sækja um

Við óskum eftir kennsluráðgjafa til starfa á Rekstrarsviði. Helstu verkefni eru skipulagning á þjálfun fyrir flugvallarstarfsmenn og aðra hópa sem felur í sér þróun námsefnis, kennsluleiðbeininga og hæfniviðmiða. Kennsluráðgjafi starfar með þjálfunarteymi sviðsins sem ber ábyrgð á að öll þjálfun og kennsla sé framkvæmd á faglegan og markvissan hátt.

Hæfniskröfur

• Háskólamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af skipulagningu þjálfunar og gerð námsefnis

• Færni í samskiptum, jákvæðni og lausnamiðuð nálgun

• Þekking á björgunar- og slökkvimálum er kostur

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

Starfsstöð: Keflavík

Umsóknarfrestur er til og með 27. október næstkomandi

Nánari upplýsingar veitir Lóa Björg Gestsdóttir, [email protected]

Sækja um

Við óskum eftir öflugum einstaklingi í starf sérfræðings í öryggismálum á Rekstrarsviði. Starfið felur í sér orsakagreiningu atvika, úrbótavinnu og eftirfylgni ásamt úttektum á starfsemi tengdri öryggi flugafgreiðsluaðila. Í því felst mikil samvinna og samskipti við hagsmunaaðila sem og samstarf um öryggismál innan Isavia og virk þátttaka í mótun stefnu og öryggis- og gæðastarfi.

Hæfniskröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Menntun eða reynsla á sviði flugtengdrar starfsemi er kostur

• Þekking og reynsla á öryggismálum og gæðastjórnunarkerfum

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

Starfsstöð: Keflavík

Umsóknarfrestur er til og með 27. október næstkomandi

Nánari upplýsingar veitir Fjóla Guðjónsdóttir, [email protected].

Sækja um

LENTIR ÞÚ Í VANDRÆÐUM MEÐ UMSÓKNINA?

Ef vandræði komu upp þegar þú sóttir um vinsamlegast sendu okkur póst á radningar@isavia.is

MEÐFERÐ STARFSUMSÓKNA HJÁ ISAVIA

  • Allar umsóknir um störf hjá Isavia skulu fara í gegnum ráðningarvef Isavia.
  • Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir um störf sem trúnaðarmál.
  • Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar búið er að ráða í starfið. Umsóknarferlið tekur að jafnaði 4-8 vikur frá því að laust starf er auglýst.
  • Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði. Vinsamlegast látið okkur vita ef þið viljið að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.
  • Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.