Störf hjá Isavia

Viltu starfa með samhentum hópi sem leggur grunn að flugsamgöngum Íslands?

VILTU VERÐA HLUTI AF GÓÐU FERÐALAGI?

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims og leggur því grunn að öflugum flugsamgöngum á Íslandi. Hjá Isavia og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.200 manns, að því að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra 30 milljón farþega sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði. Stefna okkar er að bjóða upp á gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi, öfluga fræðslu og þjálfun og við leggjum áherslu á jákvæðan starfsanda innan fyrirtækisins.

Hlutverk Isavia er að vera þjónustufyrirtæki í flugvallastarfsemi og flugleiðsögu sem leggur grunn að flugsamgöngum Íslands. Við vinnum saman að því að vera hluti af góðu ferðalagi innanlands sem utan.  Gildi fyrirtækisins eru öryggi, samvinna og þjónusta.

AUGLÝST STÖRF

Isavia leitar að þjónustulunduðum, kraftmiklum og hraustum einstaklingum í sumarstörf í bílastæðaþjónustu Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar.

Helstu verkefni eru umsjón með farangurskerrum í og við flugstöðina, almenn þjónusta og aðstoð við viðskiptavini á bílastæðum flugstöðvarinnar, tilfærslur á ökutækjum og sótthreinsun á veiðibúnaði. Unnið er á dag- og næturvöktum.

Hæfniskröfur:

 • Aldurstakmark 18 ár
 • Góð kunnátta í íslensku og ensku
 • Bílpróf æskilegt

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst.

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Ingi Hafsteinsson, þjónustustjóri, gunnar.hafsteinsson@isavia.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða starfsmann til sumarafleysinga við flugvallarþjónustu Bíldudalsflugvallar. Gott er að umsækjandi geti hafið fornámið í maí. Helstu verkefni eru AFIS/flugradío og veðurfræði, björgunar og slökkviþjónusta auk viðhalds á flugvelli og umhverfi hans.

Hæfniskröfur:

 • Stúdentspróf eða sambærilegt er nauðsynlegt
 • Gott vald á íslenskri og enskri tungu
 • Reynsla af slökkvi og björgunarstörfum er kostur
 • Vera við góða heilsu

Nánari upplýsingar veita Hermann Halldórsson, hermann.halldórsson@isavia.is og Arnór Magnússon, arnor.magnusson@isavia.is

Starfsstöð: Bíldudalur

Umsóknarfrestur er til 27. apríl.

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða staðarstjóra.
Helstu verkefni eru m.a. umsjón og ábyrgð á framkvæmdaverkefnum frá hönnun til reksturs, skipulagning og yfirumsjón framkvæmdaáætlana auk ábyrgðar á fjármálastjórn framkvæmdaverkefna.

Hæfniskröfur:

 • Framhaldsmenntun í verk- eða tæknifræði
 • Víðtæk reynsla af verkefnastjórnun í mannvirkjagerð
 • Reynsla eða menntun í fjármálum í mannvirkjagerð
 • Reynsla af verkefnum með hátt flækjustig
 • Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Nánari upplýsingar veitir Jakobína Hólmfríður Árnadóttir, jakobina.arnadottir@capacent.is.

Starfsstöð: Keflavíkurflugvöllur

Umsóknarfrestur er til 29. apríl.  

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða tækniteinara til starfa.

Helstu verkefni eru m.a. viðhald BIM líkanna, CAD teikninga, Landupplýsingakerfa sem og viðhald annarra gagna sem tengjast hönnun og framkvæmdum við Keflavíkurflugvöll.


Hæfniskröfur:

 • Tækniteiknari eða viðeigandi menntun sem nýtist í starfi
 • Haldgóð kunnátta á Autodesk Revit
 • Þekking á BIM aðferðafræðinni kostur
 • Góð tölvukunnátta er skilyrði
 • Góð enskukunnátta er skilyrði


Nánari upplýsingar veitir Jakobína Hólmfríður Árnadóttir, jakobina.arnadottir@capacent.is.

Starfsstöð: Keflavíkurflugvöllur

Umsóknarfrestur er til 29. apríl.  

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða verkefnastjóra BIM.

Helstu verkefni eru m.a. verkefnastjórnun hönnunar og framkvæmda, eftirfylgni verkáætlana, eftirfylgni samræmingar hönnunar og gæðagreining á hönnunargögnum.


Hæfniskröfur:

 • Verk- eða tæknifræðimenntun
 • Reynsla af verkefnastjórnun í mannvirkjagerð er kostur
 • Samskiptahæfni og ögun í vinnubrögðum
 • Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

Nánari upplýsingar veitir Auður Bjarnadóttir, audur.bjarnadottir@capacent.is.

Starfsstöð: Keflavíkurflugvöllur

Umsóknarfrestur er til 29. apríl.  

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða verkefnastjóra framkvæmda.

Helstu verkefni eru m.a. umsjón og ábyrgð á framkvæmdaverkefnum frá hönnun til reksturs, þ.e. vegagerð, flughlöð og akbrautir.


Hæfniskröfur:

 • Verk- eða tæknifræðimenntun
 • Reynsla af hönnun og eftirliti í vegagerð
 • Reynsla af verkefnastjórnun í mannvirkjagerð er kostur
 • Samskiptahæfni og ögun í vinnubrögðum
 • Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti


Nánari upplýsingar veitir Auður Bjarnadóttir,
audur.bjarnadottir@capacent.is.

Starfsstöð: Keflavíkurflugvöllur

Umsóknarfrestur er til 29. apríl.  

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða verkefnastjóra samræmingar.

Helstu verkefni eru m.a. að samræma utanumhald verklegra framkvæmda sem eru í hönnun og framkvæmd í samstarfi við verkefnastjóra og verkefnastjórn.


Hæfniskröfur:

 • Framhalsmenntun í verk- eða tæknifræði, eða verkefnastjórnun
 • Reynsla af fjárfestingarverkefnum og verkefnisáætlunum
 • Reynsla af skýrslugerð
 • Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti


Nánari upplýsingar veitir Auður Bjarnadóttir,
audur.bjarnadottir@capacent.is.

Starfsstöð: Keflavíkurflugvöllur

Umsóknarfrestur er til 29. apríl.

Sækja um

VISSIR ÞÚ AÐ:

 • Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1200 manns af samhentum hópi kraftmikils og metnaðarfulls starfsfólks.
 • Við leggjum mikla áherslu á að taka vel á móti nýjum starfsmönnum og veitum þeim tækifæri til aðlögunar og starfsþjálfunar.
 • Isavia leggur áherslu á góða starfsanda sem er forsenda þess að líða vel í starfi og veita viðskiptavinum okkar fyrsta flokks þjónustu.
 • Aðstæður á vinnustað hafa áhrif á heilsu starfsmanna því viljum við búa þeim öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi. Isavia hvetur og styrkir starfsmenn sína til að stunda reglubundna líkamsrækt og lifa heilbrigðu lífi.
 • Isavia er með öflugan innri vef sem er upplýsingaveita starfsfólks á hverjum tíma. Við vitum hve mikilvægt er að starfsmenn séu vel upplýstir til að geta sinnt störfum sínum vel.
 • Isavia leggur mikla áherslu á þjálfun og fræðslu starfsmanna sinna til að efla þá í að ná meiri árangri í starfi.
 • Jafnréttisáætlun Isavia tryggir að konur og karlar hafa jafna möguleika og sömu réttindi í starfi en Isavia hefur hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC. Sjá jafnréttisáætlun Isavia.
 • Hjá Isavia er starfsrækt öflugt starfsmannafélag sem stendur fyrir ýmsum viðburðum fyrir félagsmenn og fjölskyldur þeirra í samstarfi við félagið. Þar má nefna viðburði eins og fjölskyldudag, árshátíð, gönguferðir, bíó og leikhúsferðir og m.fl.
 • Framtíðarsýn fyrirtækisins er sú að Ísland verði miðstöð flugs í norður Atlantshafi og hlutverk þess að vera þjónustufyrirtæki sem leggur grunn að flugsamgöngum á Íslandi. Þannig viljum við vera hluti af góðu ferðalagi. Leiðarljós okkar eru öryggi, samvinna og þjónusta.

LENTIR ÞÚ Í VANDRÆÐUM MEÐ UMSÓKNINA?

Ef vandræði komu upp þegar þú sóttir um vinsamlegast sendu okkur póst á radningar@isavia.is

MEÐFFERÐ STARFSUMSÓKNA HJÁ ISAVIA

 • Allar umsóknir um störf hjá Isavia skulu fara í gegnum ráðningarvef Isavia.
 • Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir um störf sem trúnaðarmál.
 • Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar búið er að ráða í starfið. Umsóknarferlið tekur að jafnaði 4-8 vikur frá því að laust starf er auglýst.
 • Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði. Vinsamlegast látið okkur vita ef þið viljið að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.
 • Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.