Hoppa yfir valmynd

Störf hjá Isavia

Viltu starfa með samhentum hópi sem leggur grunn að flugsamgöngum Íslands?

VILTU VERÐA HLUTI AF GÓÐU FERÐALAGI?

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims og leggur því grunn að öflugum flugsamgöngum á Íslandi. Hjá Isavia og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.500 manns, að því að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra 30 milljón farþega sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði. Stefna okkar er að bjóða upp á gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi, öfluga fræðslu og þjálfun og við leggjum áherslu á jákvæðan starfsanda innan fyrirtækisins. Gildi fyrirtækisins eru öryggi, samvinna og þjónusta.

AUGLÝST STÖRF

Meðferð umsókna

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega, en ef reynsla og hæfni umsækjenda nýtist í þau störf sem verið er að ráða í, verður haft samband við viðkomandi. Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði frá því að þær berast og biðjum við þig um að tilkynna ef þú vilt að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.

Sækja um

Isavia leitar að einstaklega þjónustulunduðum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi.

Starfið felst m.a. í öryggisleit og eftirliti í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og á flughlöðum. Óskað er eftir starfsfólki bæði í hluta- og heilsdagsstörf en um er að ræða vaktavinnu.

Hæfniskröfur:

 • Aldurstakmark 18 ár
 • Gott vald á íslenskri og enskri tungu, bæði rituðu og mæltu mál
 • Rétt litaskynjun
 • Lágmark tveggja ára framhaldsnám, eða sambærilegt nám

Allir umsækjendur þurfa að geta sótt undirbúningsnámskeið áður en þeir hefja störf og standast próf í lok námskeiðs.

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst.

Starfsstöð: Keflavík

Sækja um

Isavia leitar að einstaklega þjónustulunduðum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi.

Helstu verkefni eru flæðisstýring, þjónusta við farþega, umsjón og eftirlit með upplýsingaborðum, eftirlit með búnaði sem farþegar nota og önnur tilfallandi verkefni. Um vaktavinnu er að ræða.

Hæfniskröfur:

 • Aldurstakmark 18 ár
 • Gott vald á íslenskri og enskri tungu, þriðja tungumál er kostur
 • Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð í samskiptum

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst.

Umsóknarfrestur er til og með 3. mars

Starfsstöð: Keflavík

Sækja um

Isavia leitar að einstaklega þjónustulunduðum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi.

Helstu verkefni eru umsjón með farangurskerrum í og við flugstöðina, almenn þjónusta og aðstoð við viðskiptavini á bílastæðum flugstöðvarinnar, tilfærslur á ökutækjum og  sótthreinsun á veiðibúnaði. Um vaktavinnu er að ræða.

Hæfniskröfur:

 • Aldurstakmark 18 ár
 • Gott vald á íslenskri og enskri tungu
 • Bílpróf æskilegt

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst.

Starfsstöð: Keflavík

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða starfsmann í 25% stöðu við flugvallarþjónustu Bíldudalsflugvallar. Gott er að umsækjandi geti hafið fornám um miðjan mars. Helstu verkefni eru AFIS/flugradíóog veðurathuganir, björgunar- og slökkviþjónusta ásamt daglegu eftirliti flugvallarins.

Hæfniskröfur:

 • Stúdentspróf eða sambærilegt nám er nauðsynlegt
 • Vinnuvéla- og meiraprófsréttindi
 • Reynsla af slökkvi- og björgunarstörfum er kostur
 • Góð heilsa

Nánari upplýsingar veitir Hermann Jón Halldórsson, þjónustustjóri í netfangið: hermann.halldorsson@isavia.is

Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar nk.

Starfsstöð: Bíldudalur

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða sumarstarfsmann til að þróa sjálfvirkar prófanir í Python rannsóknarkóða. Prófanirnar standa að mestu leyti saman af einingarprófunum (e. unit testing).  Unnið verður undir leiðsögn rannsóknarteymis þróunardeildar.  Rannsóknir eru byggðar á gögnum í gagnavöruhúsi og skilaafurðir eru ýmist skýrslu, keyrsluskrár eða innri vefsíður.

Hæfniskröfur:

 • Nám í verk-, tölvunarfræði- eða raunvísindamenntun er skilyrði
 • Forritunarkunnátta (t.d. í Python) er skilyrði
 • Reynsla af gerð einingarprófana er kostur

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur J. Kristjánsson. Netfang: gudmundur.kristjansson@isavia.is

Staðsetning: Reykjavík

Umsóknarfrestur er til og með 1. mars

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða sumarstarfsmann í bókhald. Helstu verkefni felast í skráningu, merkingu og bókun reikninga, afstemmingu lánadrottna og öðrum tilfallandi verkefnum.

Hæfniskröfur:

 • Viðurkenndur bókari eða menntun sem nýtist í starfi er kostur
 • Reynsla af bókhaldi er skilyrði
 • Þekking og reynsla af vinnu við Navision bókhaldskerfið kostur
 • Kunnátta í öllum helstu tölvuforritum
 • Skipulögð og öguð vinnubrögð

Nánari upplýsingar veitir Helga Erla Albertsdóttir, deildarstjóri reikningshalds, helga.albertsdottir@isavia.is

Starfsstöð: Keflavík

Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar nk.

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða sumarstarfsmann í innheimtu og tekjuskráningu. Helstu verkefni eru m.a. reikningagerð, bókanir, afstemmingar og gerð reikningsyfirlita. Auk innheimtu innlendra og erlendra krafna.

Hæfniskröfur:

 • Viðurkenndur bókari eða menntun sem nýtist í starfi kostur
 • Reynsla af bókhaldi er skilyrði
 • Þekking og reynsla af vinnu við Navision kostur
 • Kunnátta í öllum helstu tölvuforritum
 • Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu jafnt sem riti

Nánari upplýsingar veitir Helga Erla Albertsdóttir, deildarstjóri reikningshalds, helga.albertsdottir@isavia.is

Starfsstöð: Reykjavík

Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar

Sækja um

Isavia leitar að ábyrgum og úrræðagóðum einstaklingi til að sinna starfi húsvarðar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Um er að ræða vaktavinnu þar sem unnið er á dag- og næturvöktum. Helstu verkefni eru eftirlit með fasteignum, kerfum og búnaði sem og eftirlit með daglegum rekstrarverkefnum og framkvæmdum. Móttaka og úrvinnsla erinda, viðbrögð vegna rekstrarfrávika og önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:

 • Iðnmenntun eða önnur sambærileg menntun/reynsla sem nýtist í starfi
 • Aldurstakmark 20 ár
 • Góð kunnátta í ensku og íslensku
 • Sjálfstæð vinnubrögð
 • Góð tölvukunnátta skilyrði

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Freyr Borgarsson, hópstjóri Rekstrarstjórnstöðvar, bjarni.borgarsson@isavia.is

Starfsstöð: Keflavík

Umsóknarfrestur er til og með 24. febrúar nk.

Sækja um

Um er að ræða sumarstarf í móttöku Isavia í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Leitað er að þjónustulunduðum, snyrtilegum einstakling sem hefur góða samskiptahæfileika og er með lipra og þægilega framkomu. Starfið felst í símsvörun og móttöku viðskiptavina auk almennra skrifstofustarfa og skráninga. Vinnutími er frá kl: 8-16 virka daga.

Hæfniskröfur:

Reynsla af sambærilegum störfum er kostur

Góð tölvukunnátta er skilyrði

Gott vald á íslenskri og enskri tungu

Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sóley Ragnarsdóttir mannauðsstjóri í netfangi: soley.ragnarsdottir@isavia.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. mars

Starfsstöð: Keflavík

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða flugvallarstarfsmann á Akureyrarflugvöll. Starfið er fjölbreytt og krefjandi í spennandi starfsumhverfi. Helstu verkefni eru eftirlit með flugvallarmannvirkjum og flugbrautum, flugverndargæsla, björgunar og slökkviþjónusta, snjóruðningur og hálkuvarnir, eftirlit og viðhald vélbúnaðar og tækja og önnur störf tengd rekstri flugvallarins.

Hæfniskröfur:

 • Aukin ökuréttindi og vinnuvélaréttindi eru skilyrði
 • Iðnmenntun (bifvélavirki/vélvirki) sem nýtist í starfi er kostur
 • Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi og hálkuvörnum kostur
 • AFIS réttindi eru kostur
 • Gott vald á íslensku og ensku
 • Undirstöðukunnátta á tölvu er nauðsynleg

Nánari upplýsingar veitir Hjördís Þórhallsdóttir umdæmisstjóri, hjördis.thorhallsdottir@isavia.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. mars nk

Starfsstöð: Akureyri

Sækja um

Isavia óskar eftir að ráða sumarstarfsmenn á Akureyrarflugvöll. Starfið er fjölbreytt og krefjandi í spennandi og skemmtilegu starfsumhverfi flugvallarþjónustu Akureyrarflugvallar. Helstu verkefni eru eftirlit með flugvallarmannvirkjum og flugbrautum, flugverndargæsla og björgunar- og slökkviþjónusta, auk annarra starfa tengdum rekstri flugvallarins.

Hæfniskröfur:

 • Aukin ökuréttindi og vinnuvélaréttindi eru kostur
 • Iðnmenntun (bifvélavirki/vélvirki) sem nýtist í starfi er kostur
 • Reynsla af slökkvistörfum, snjóruðningi og hálkuvörnum er kostur

Nánari upplýsingar veitir Hjördís Þórhallsdóttir umdæmisstjóri, hjördis.thorhallsdottir@isavia.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. mars nk.

Starfsstöð: Akureyri

Sækja um

VISSIR ÞÚ AÐ:

 • Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1200 manns af samhentum hópi kraftmikils og metnaðarfulls starfsfólks.
 • Við leggjum mikla áherslu á að taka vel á móti nýjum starfsmönnum og veitum þeim tækifæri til aðlögunar og starfsþjálfunar.
 • Isavia leggur áherslu á góða starfsanda sem er forsenda þess að líða vel í starfi og veita viðskiptavinum okkar fyrsta flokks þjónustu.
 • Aðstæður á vinnustað hafa áhrif á heilsu starfsmanna því viljum við búa þeim öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi. Isavia hvetur og styrkir starfsmenn sína til að stunda reglubundna líkamsrækt og lifa heilbrigðu lífi.
 • Isavia er með öflugan innri vef sem er upplýsingaveita starfsfólks á hverjum tíma. Við vitum hve mikilvægt er að starfsmenn séu vel upplýstir til að geta sinnt störfum sínum vel.
 • Isavia leggur mikla áherslu á þjálfun og fræðslu starfsmanna sinna til að efla þá í að ná meiri árangri í starfi.
 • Jafnréttisáætlun Isavia tryggir að konur og karlar hafa jafna möguleika og sömu réttindi í starfi en Isavia hefur hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC. Sjá jafnréttisáætlun Isavia.
 • Hjá Isavia er starfrækt öflugt starfsmannafélag sem stendur fyrir ýmsum viðburðum fyrir félagsmenn og fjölskyldur þeirra í samstarfi við félagið. Þar má nefna viðburði eins og fjölskyldudag, árshátíð, gönguferðir, bíó og leikhúsferðir og m.fl.
 • Framtíðarsýn fyrirtækisins er sú að Ísland verði miðstöð flugs í norður Atlantshafi og hlutverk þess að vera þjónustufyrirtæki sem leggur grunn að flugsamgöngum á Íslandi. Þannig viljum við vera hluti af góðu ferðalagi. Leiðarljós okkar eru öryggi, samvinna og þjónusta.

LENTIR ÞÚ Í VANDRÆÐUM MEÐ UMSÓKNINA?

Ef vandræði komu upp þegar þú sóttir um vinsamlegast sendu okkur póst á radningar@isavia.is

MEÐFERÐ STARFSUMSÓKNA HJÁ ISAVIA

 • Allar umsóknir um störf hjá Isavia skulu fara í gegnum ráðningarvef Isavia.
 • Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir um störf sem trúnaðarmál.
 • Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar búið er að ráða í starfið. Umsóknarferlið tekur að jafnaði 4-8 vikur frá því að laust starf er auglýst.
 • Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði. Vinsamlegast látið okkur vita ef þið viljið að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.
 • Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.