Hoppa yfir valmynd

Störf hjá Isavia

Viltu starfa með samhentum hópi sem leggur grunn að flugsamgöngum Íslands?

VILTU VERÐA HLUTI AF GÓÐU FERÐALAGI?

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims og leggur því grunn að öflugum flugsamgöngum á Íslandi. Hjá Isavia og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.500 manns, að því að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra 30 milljón farþega sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði. Stefna okkar er að bjóða upp á gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi, öfluga fræðslu og þjálfun og við leggjum áherslu á jákvæðan starfsanda innan fyrirtækisins.

Hlutverk Isavia er að vera þjónustufyrirtæki í flugvallastarfsemi og flugleiðsögu sem leggur grunn að flugsamgöngum Íslands. Við vinnum saman að því að vera hluti af góðu ferðalagi innanlands sem utan.  Gildi fyrirtækisins eru öryggi, samvinna og þjónusta.

AUGLÝST STÖRF

Meðferð umsókna

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega, en ef reynsla og hæfni umsækjenda nýtist í þau störf sem verið er að ráða í, verður haft samband við viðkomandi. Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði frá því að þær berast og biðjum við þig um að tilkynna ef þú vilt að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.

Sækja um

Starfið felur í sér daglega verkstjórn á starfssemi flugvallarþjónustu. Eftirlit og viðhald á flugvallarmannvirkjum og tækjum. Sinna flugverndar, björgunar og slökkviþjónustu. Umsjón og framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna. Umsækjandi þarf að vera heilsuhraustur og kröfur eru gerðar til líkamlegs atgervis.

Hæfniskröfur:

 • Reynsla af stjórnun er kostur
 • Meirapróf skilyrði og vinnuvélapróf kostur
 • Iðnmenntun sem nýtist í starfi er kostur
 • Góð tölvukunnátta og gott vald á íslenskri og enskri tungu
 • Þekking á björgunar- og slökkviþjónustu æskileg

Nánari upplýsingar veitir Ingólfur Gissurarson flugvallarstjóri, ingolfur.gissurarson@isavia.is

Umsóknarfrestur er til og með 16. desember nk.

Starfsstöð: Reykjavík

Sækja um

Isavia leitar að einstaklega þjónustulunduðum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi.

Starfið felst m.a. í öryggisleit og eftirliti í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og á flughlöðum. Óskað er eftir starfsfólki bæði í hluta- og heilsdagsstörf en um er að ræða vaktavinnu.

Hæfniskröfur:

 • Aldurstakmark 18 ár
 • Gott vald á íslenskri og enskri tungu, bæði rituðu og mæltu mál
 • Rétt litaskynjun
 • Lágmark tveggja ára framhaldsnám, eða sambærilegt nám

Allir umsækjendur þurfa að geta sótt undirbúningsnámskeið áður en þeir hefja störf og standast próf í lok námskeiðs.

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst.

Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar

Starfsstöð: Keflavík

Sækja um

Starfið felur í sér eftirlit og viðhald á flugvallarmannvirkjum og tækjum sem og önnur störf tengd rekstri flugvallarins. Sinna björgunar og slökkviþjónustu. Umsjón og framkvæmd snjóruðnings, hálkuvarna og flugleiðsöguþjónustu á flugvellinum. Viðkomandi er staðgengill þjónustustjóra. Umsækjandi þarf að vera heilsuhraustur og kröfur eru gerðar til líkamlegs atgervis.

Hæfniskröfur:

 • Reynsla af stjórnun er kostur
 • Meirapróf skilyrði og vinnuvélapróf kostur
 • Iðnmenntun sem nýtist í starfi er kostur
 • Góð tölvukunnátta og gott vald á íslenskri og enskri tungu
 • Þekking á björgunar- og slökkviþjónustu æskileg

Nánari upplýsingar eru að finna hjá Ingólfi Gissurarsyni umdæmisstjóra, ingolfur.gissurarson@isavia.is

Umsóknarfrestur er til og með 16. desember

Starfsstöð: Vestmannaeyjar

Sækja um

Isavia auglýsir eftir lögfræðingi til starfa á skrifstofu félagsins í Reykjavík

Í boði er áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi umhverfi.  Leitað er að einstaklingi með meistarapróf í lögfræði auk þess sem æskilegt er að viðkomandi hafi viðbótarnám eða starfsreynslu sem nýtist.  

Helstu verkefni:

 • Yfirlestur og ráðgjöf vegna samninga og útboðsgagna.  
 • Ráðgjöf vegna innleiðingar EES gerða sem og innlendra reglna.
 • Ýmis önnur og margvísleg lögfræðileg verkefni.  
 • Lögð er áhersla á að umsækjendur geti unnið sjálfstætt að greiningu og úrlausn lögfræðilegra álitaefna.  

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Umsækjendur skulu hafa lokið embættisprófi og/eða meistaraprófi í lögfræði.
 • Þekking og reynsla í Evrópurétti, útboðsrétti, samningarétti,  umhverfisrétti, skipulagsmálum og persónuvernd er kostur.
 • Mjög góð tök á íslenskri og enskri tungu, ásamt rituðu máli.  
 • Gerð er krafa um góða almenna tölvukunnáttu.
 • Viðkomandi þarf að geta sýnt af sér sjálfstæði og frumkvæði í starfi

Upplýsingar um starfið veitir Karl Alvarsson lögfræðingur, karl.alvarsson@isavia.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. desember  nk.

Starfsstöð: Reykjavík

Sækja um

VISSIR ÞÚ AÐ:

 • Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1200 manns af samhentum hópi kraftmikils og metnaðarfulls starfsfólks.
 • Við leggjum mikla áherslu á að taka vel á móti nýjum starfsmönnum og veitum þeim tækifæri til aðlögunar og starfsþjálfunar.
 • Isavia leggur áherslu á góða starfsanda sem er forsenda þess að líða vel í starfi og veita viðskiptavinum okkar fyrsta flokks þjónustu.
 • Aðstæður á vinnustað hafa áhrif á heilsu starfsmanna því viljum við búa þeim öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi. Isavia hvetur og styrkir starfsmenn sína til að stunda reglubundna líkamsrækt og lifa heilbrigðu lífi.
 • Isavia er með öflugan innri vef sem er upplýsingaveita starfsfólks á hverjum tíma. Við vitum hve mikilvægt er að starfsmenn séu vel upplýstir til að geta sinnt störfum sínum vel.
 • Isavia leggur mikla áherslu á þjálfun og fræðslu starfsmanna sinna til að efla þá í að ná meiri árangri í starfi.
 • Jafnréttisáætlun Isavia tryggir að konur og karlar hafa jafna möguleika og sömu réttindi í starfi en Isavia hefur hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC. Sjá jafnréttisáætlun Isavia.
 • Hjá Isavia er starfrækt öflugt starfsmannafélag sem stendur fyrir ýmsum viðburðum fyrir félagsmenn og fjölskyldur þeirra í samstarfi við félagið. Þar má nefna viðburði eins og fjölskyldudag, árshátíð, gönguferðir, bíó og leikhúsferðir og m.fl.
 • Framtíðarsýn fyrirtækisins er sú að Ísland verði miðstöð flugs í norður Atlantshafi og hlutverk þess að vera þjónustufyrirtæki sem leggur grunn að flugsamgöngum á Íslandi. Þannig viljum við vera hluti af góðu ferðalagi. Leiðarljós okkar eru öryggi, samvinna og þjónusta.

LENTIR ÞÚ Í VANDRÆÐUM MEÐ UMSÓKNINA?

Ef vandræði komu upp þegar þú sóttir um vinsamlegast sendu okkur póst á radningar@isavia.is

MEÐFERÐ STARFSUMSÓKNA HJÁ ISAVIA

 • Allar umsóknir um störf hjá Isavia skulu fara í gegnum ráðningarvef Isavia.
 • Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir um störf sem trúnaðarmál.
 • Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar búið er að ráða í starfið. Umsóknarferlið tekur að jafnaði 4-8 vikur frá því að laust starf er auglýst.
 • Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði. Vinsamlegast látið okkur vita ef þið viljið að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.
 • Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.