Skip to main content

Work at Isavia

WANT TO BE PART OF A PLEASANT JOURNEY?

With its extensive network of airports in Iceland and air navigation services for one of the world’s largest air traffic control areas, Isavia serves as the backbone for air transport in and around Iceland. Together with its subsidiaries, Isavia employs a team of professionals committed to being part of a pleasant journey for the millions of passengers passing through our airports and control area every year. Our policy is to provide a humane and family-friendly workplace, with positive staff morale and effective training for our employees.

Our future vision is to be an aviation hub between three continents: North America, Europe and Asia.

All our application forms are in icelandic. Feel free to email us at radningar@isavia.is.

JOBS

Við hjá Isavia erum reglulega að leita að einstaklingum sem hafa áhuga á að taka þátt með okkur í að leiða flugvallarsamfélag sem eykur lífsgæði og velsæld á Íslandi.

Isavia er vinnustaður þar sem við sýnum hvert öðru virðingu og erum heiðarleg gagnvart sjálfum okkur og öðrum. Við gætum þess að viðhalda gleðinni, erum hugrökk, uppbyggileg og tökum ábyrgð á eigin frammistöðu. Saman náum við árangri. 

Starfsstöðvar okkar eru á Keflavíkurflugvelli, Hafnarfirði, Reykjavíkurflugvelli og á innanlandsflugvöllum um allt land.

Almenn umsókn um starf hjá Isavia kemur ekki í staðin fyrir umsókn um auglýst störf. Almennar umsóknir gilda út almanaksárið, ef þú hefur ekki heyrt frá okkur um áramót og ert enn að leita þér að starfi hvetjum við þig til að endurnýja umsókn þína.

 

Í samræmi við lög um þjóðskjalasafn er umsóknum eða upplýsingum um umsækjendur í kerfum Isavia ekki eytt. 

Sækja um

Við leitum að þjónustulunduðum og glaðlyndum einstaklingum til að sinna þjónustu við flugfélög, farþega, starfsfólk og aðra viðskiptafélaga okkar á Keflavíkurflugvelli. Óskað er eftir snyrtilegum einstaklingum 20 ára og eldri sem hafa áhuga á að vinna í fyrirtæki þar sem umhverfi, öryggi og framúrskarandi þjónusta eru höfð að leiðarljósi. Um er að ræða bæði hluta- og heilsdagsstörf næstkomandi sumar.  

Gestir okkar og viðskiptafélagar eru bæði íslenskir og erlendir og því gerum við kröfu um góða tungumálafærni í öllum störfum. 

Sumarstörf á flugvallarsvæðinu eru bæði fjölbreytt og krefjandi en við kappkostum að veita starfsfólki gott vinnuumhverfi og góðan starfsanda. Við bjóðum upp á fyrsta flokks mötuneyti og allt starfsfólk fær aðgang að líkamsræktarstöðvum meðan það er í starfi hjá Isavia.  

Allir umsækjendur þurfa að standast bakgrunnsathugun lögreglu og framvísa hreinu sakarvottorði í lokaskrefi umsóknarferilsins. Þá þurfa þeir sem fá boð um starf að geta sótt undirbúningsnámskeið áður en þeir hefja störf og standast próf í lok námskeiðsins. Tímalengd námskeiða fer eftir eðli starfa. 

Þetta er umsókn um starf í APOC sem er stjórnstöð Keflavíkurflugvallar. 

Aðilar sem starfa í APOC þurfa að hafa góða munnlega og skriflega kunnáttu í ensku og íslensku og búa yfir mjög góðri tölvukunnáttu. Mikilvægt er að starfsmenn APOC búi yfir framúrskarandi samskiptahæfni, nákvæmum vinnubrögðum og góðri rökhugsun. Í APOC er unnið samkvæmt 5-5-4 vaktakerfinu á 12 tíma dag- og næturvöktum.  

 

Úrvinnsla umsókna mun hefjast um leið og þær berast og byrjað verður að ráða í störfin áður en umsóknarfrestur rennur út. Við hvetjum því áhugasama einstaklinga, án tillits til kyns og uppruna til að sækja um sem allra fyrst. 

Nánari upplýsingar um Isavia má finna hér á heimasíðu okkar. 

Frekari upplýsingar um störfin eða umsóknarferlið veita mannauðsráðgjafar Isavia á netfanginu [email protected] 

 

Sækja um

Isavia leitar að öflugum liðsauka til að sinna viðhaldi á tæknibúnaði sem er í eigu deild Mannvirkja og Innviða. Við bjóðum upp á spennandi og fjölbreytt verkefni í einstöku starfsumhverfi á Keflavíkurflugvelli. Starfið yrði hluti af deild Sérhæfðs viðhalds Isavia sem sér um viðhald á rafmagnsbúnaði flugstöðvarinnar.  

Isavia útvegar öll verkfæri, vinnufatnað, síma og það sem þarf til að sinna starfinu. 

Helstu verkefni: 

 • Almenn rafvirkjastörf  
 • Viðhald búnaðar 
 • Uppsetning búnaðar 
 • Skráning viðhaldssögu  
 • Bilanagreiningar 
 • Önnur tilfallandi verkefni 

Menntunar- og hæfniskröfur: 

 • Sveinspróf í rafeinda- eða rafvirkjun eða önnur sambærileg menntun 
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum 
 • Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti 
 • Góð almenn tölvukunnátta 
 • Metnaður og vandvirkni í starfi 
 • Öryggisvitund og fagmennska 

Starfsstöð er á Keflavíkurflugvelli, vinnutíminn er 8-16 virka daga. 

Isavia er vinnustaður þar sem við sýnum hvert öðru virðingu og erum heiðarleg gagnvart sjálfum okkur og öðrum. Við gætum þess að viðhalda gleðinni, erum hugrökk, uppbyggileg og tökum ábyrgð á eigin frammistöðu. Saman náum við árangri. Við bjóðum upp á hollan og góðan mat í mötuneytum okkar og allt starfsfólk hefur aðgang að heilsu- og líkamsræktarstöðvum sér að kostnaðarlausu. 

Við bjóðum upp á hollan og góðan mat í mötuneytum okkar og allt starfsfólk hefur aðgang að heilsu- og líkamsræktarstöðvum sér að kostnaðarlausu.  

Umsóknarfrestur er til og með 10.desember 2023.  

Frekari upplýsingar um starfið veitir Þórhildur Gunnarsdóttir, í gegnum netfang [email protected]. 

Umsóknum skal fylgja ferilskrá ásamt kynningarbréfi með rökstuðningi um hæfni viðkomandi í starfið.   

Við hvetjum áhugasama aðila, án tillits til kyns og uppruna, til að sækja um. 

Sækja um

Við leitum að áhugasömum liðsfélögum til að sinna verkefnum í vopna-og öryggisleit í millilandarflugi ásamt eftirliti á Akureyrarflugvelli. Um er að ræða dag-, kvöld- og helgarvinnu Umsækjendur þurfa að geta setið vikulangt námskeið í febrúar 2024 og standast bakgrunnskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftarsvæði flugverndar. Störfin eru hlutastörf og unnin í tímavinnu.

Hæfniskröfur

 • Aldurstakmark 20 ára
 • Gott vald á íslenskri og enskri tungu
 • Rétt litaskynjun
 • Þjónustulund og metnaður í starf

Við hvetjum áhugasama aðila, án tillits til kyns og uppruna, til að sækja um.   

Umsækjendur þurfa að standast bakgrunnskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftarsvæði flugverndar.  

Umsóknarfrestur er til og með 17. desember. 2023

Upplýsingar um störfin veitir Svala Rán Aðalbjörnsdóttir, hópstjóri flugverndar [email protected] og sími 863 6903


Sækja um

Við hjá Isavia Innanlandsflugvöllum erum að leita að metnaðafullum og árangursdrifnum einstaklingi til að sinna daglegri umsjón á fjármálum og rekstri fyrir okkur. Um er að ræða nýja stöðu sem heyrir beint undir framkvæmdastjóra og eru tækifæri til að hafa áhrif á að móta starfið. Helstu verkefni snúa að áætlunargerð, greiningarvinnu, samningagerð og utanumhald á rekstarsamningum. Um er að ræða krefjandi og fjölbreytt starf í líflegu starfsumhverfi. 

Verkefni: 

 • Dagleg umsjón og ábyrgð á fjármálum og rekstri 
 • Umsjón með áætlanagerð og eftirfylgni í samvinnu við umdæmisstjóra  
 • Aðstoð við áætlunargerð og utanumhald verklegra framkvæmda  
 • Aðstoð við gerð samgönguáætlunar og framkvæmdaáætlunar hvers árs  
 • Fjárhagsleg greiningarvinna  
 • Þróun á stjórnendaupplýsingum og mælikvörðum rekstrar  
 • Samningagerð og umsjón með rekstri samninga  
 • Verkefnastýring 
 • Önnur tilfallandi verkefni að beiðni framkvæmdastjóra. 

 Menntunar- og hæfniskröfur 

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. verkfræði, viðskiptafræði eða hagfræði 
 • Reynsla og þekking úr sambærilegu starfi  
 • Reynsla af greiningu gagna og framsetningu upplýsinga 
 • Reynsla af arðsemisgreiningu 
 • Reynsla og framúrskarandi kunnátta á Excel og Power-BI kostur 
 • Frumkvæði, fagmennska og skipulagshæfni 
 • Framsýni og umbótahugsun 
 • Lipurð í samskiptum 

Við bjóðum upp á hollan og góðan mat í mötuneytum okkar og allt starfsfólk hefur aðgang að heilsu- og líkamsræktarstöðvum sér að kostnaðarlausu.  

Umsóknarfrestur er til og með 20. desember 2023.  

Frekari upplýsingar um starfið veitir Sigrún Björk Jakobsdóttir, framkvæmdarstjóri, í gegnum netfang [email protected]    

Umsóknum skal fylgja ferilskrá ásamt kynningarbréfi með rökstuðningi um hæfni viðkomandi í starfið.   

Við hvetjum áhugasama aðila, án tillits til kyns og uppruna, til að sækja um.              

Sækja um

Opnað hefur verið fyrir umsóknir fyrir nám í flugumferðarstjórn sem fyrirhugað er að hefjist haustið 2024 .  

Flugumferðarstjórar stýra flugumferð á flugvöllum á Íslandi og í íslenska flugstjórnarsvæðinu sem er eitt það stærsta í heiminum. Íslenska flugleiðsöguþjónustan er stærsti starfsvettvangur flugumferðarstjóra á Íslandi. 

Menntunar- og hæfniskröfur:  

 • Stúdentspróf eða sambærileg menntun 
 • Æskilegast er að umsækjendur séu milli 18 – 35 ára
 • Góð tök á íslensku og ensku í tali og riti. Viðkomandi þarf að ná að lágmarki CEFRL stigi B2
 • Umsækjendur þurfa að standast heilbrigðisskoðun og skimun fyrir geðvirkum efnum skv. reglugerðarkröfum um flugumferðarstjóra
 • Með umsókn skal fylgja afrit af prófskírteini og ferilskrá. 

Hæfir umsækjendur verða boðaðir í inntökupróf. Vakin er athygli á því að reglum um inntökupróf hjá Isavia ANS hefur verið breytt. Eingöngu má sitja inntökupróf fyrir nám í flugumferðarstjórn þrisvar. Þeir sem fóru í inntökupróf haustið 2023 þurfa ekki að fara í gegnum allt inntökuferlið aftur. 

Nám í flugumferðarstjórn tekur að jafnaði 2 ár. Nemar greiða ekki skólagjöld og fá mánaðarlegan námsstyrk þegar seinni hluti námsins (starfsþjálfun) hefst. Þó fullnægjandi árangur náist í námi er það ekki trygging fyrir starfi hjá Isavia að námi loknu. Námið er lánshæft hjá Menntasjóði námsmanna. 

Sjá nánar á https://ans.isavia.is/nam-i-flugumferdarstjorn

Fyrir nánari upplýsingar og fyrirspurnir hafið samband við Evu Baldursdóttur í gegnum netfangið [email protected] 

Umsóknarfrestur er til 4. febrúar 2024

Sækja um

Við hjá Isavia Innanlandsflugvöllum óskum eftir að ráða flugradíómann á Egilsstaðaflugvöll. Viðkomandi þarf að ljúka grunnnámi flugradíómanna. Þjálfunin tekur u.þ.b. þrjá mánuði. Helstu verkefni eru að veita flugmönnum upplýsingar úr flugturni, fylgjast með fjarskiptarásum (radíó og síma), gerð og dreifing veðurathugana, vöktun á EGNOS búnaði og sinna flugvernd. 

Starfið er unnið í vaktavinnu og er bæði fjölbreytt og krefjandi í spennandi og skemmtilegu starfsumhverfi. 

Hæfniskröfur 

• Stúdentspróf eða sambærileg menntun 

• Góð íslensku- og enskukunnátta 

• Góð almenn tölvukunnátta 

• Lipurð í mannlegum samskiptum 

• Gerð er krafa um gott heilsufar 

Nánari upplýsingar veitir Ásgeir Harðarson umdæmisstjóri, [email protected]   

Við hvetjum áhugasama aðila, án tillits til kyns og uppruna, til að sækja um. 

Umsóknarfrestur er til 22. desember. 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavottorð 

Sækja um

Isavia ANS leitar að jákvæðum og lausnamiðuðum einstaklingi til starfa hjá CNS kerfum á Keflavíkurflugvelli. CNS kerfi sjá um rekstur á flugleiðsögubúnaði á flugvellinum, svo sem aðflugsbúnaði, ratsjám, fjarskiptabúnaði, veðurmælum og tölvukerfum tengdum þessum búnaði.

Helstu verkefni.

·      Uppsetning, rekstur og viðgerðir á tækjabúnaði.

·      Uppfærslur á tölvukerfum fyrir tækjabúnað í rekstri CNS KEF.

Hæfniskröfur.

 • Sveinspróf í rafeindavirkjun.
 • Góð tölvukunnátta.
 • Hafa þekkingu á IP netkerfum.
 • Frumkvæði, drifkraftur og lausnamiðuð hugsun.
 • Sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að tileinka sér nýja hluti.
 • Góð samskiptahæfni og geta til að vinna í teymi.
 • Þjónustulund og jákvætt hugarfar.
 • Góð íslensku og enskukunnátta.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Jón R. Gunnarsson, rekstrarstjóri CNS. [email protected]

Sækja um

OUR RECRUITMENT PROCESS

All job applications with Isavia must go through our recruitment website. All applications and queries regarding jobs are treated as confidential.

All applications for job openings are answered when the position has been filled. The recruitment process normally takes 4-8 weeks from the time that the vacancy is advertised. General applications are not answered.

Applications are kept on file for 6 months. Applicants wishing to have their information deleted before that time must let us know.

Applicants for jobs requiring access to security-restricted areas of airports must pass a background check by the National Commissioner of the Icelandic Police.

PROBLEMS WITH THE APPLICATION?

Did you have a problem with the application? If so, please e-mail us at radningar@isavia.is.