Hoppa yfir valmynd
20.3.2015
Aðalfundur Isavia 2015

Aðalfundur Isavia 2015

Aðalfundur Isavia var haldinn í dag, föstudaginn 20. mars á Icelandair Hotel Reykjavík Natura. Á fundinum var farið yfir rekstur og afkomu félagsins á árinu og ársskýrsla fyrir árið 2014 kynnt. Isavia annast rekstur allra flugvalla og flugleiðsöguþjónustu á Íslandi og er eitt af stærstu ferðaþjónustufyrirtækjum landsins.

Rekstrarafkoma hækkar á milli ára

Aukning varð á umsvifum Isavia á árinu 2014 líkt og síðustu ár. Tekjur félagsins námu 22.079 milljónum króna og jukust um 2.269 milljónir króna frá árinu 2013, eða um 11,5% á milli ára. Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði nam 3.328 milljónum króna og jókst um 511 milljónir milli ára.  Hækkun á rekstrarafkomu er að mestu tilkomin vegna aukinnar áherslu félagsins á tekjumyndun sem skilaði sér strax á síðasta ári, og það er gert ráð fyrir að sú þróun muni halda áfram á komandi árum.

Heildarafkoma ársins 2014 var jákvæð um 2.197 milljónir króna sem er um 1.020 milljónum króna lakari afkoma en árið 2013. Þessi munur stafar af gengisáhrifum en gengistap, aðallega vegna erlendra langtímalána nam um 164 milljónum króna árið 2014 á meðan félagið var með gengishagnað upp á um 1.573 milljónir árið 2013. Afkoma félagsins er betri en áætlanir félagsins gerðu ráð fyrir.

Heildareignir samstæðunnar námu 40.849 milljónum króna í árslok og þar af eru 31.402 milljónir tilkomnar vegna varanlegra rekstrarfjármuna og óefnislegra eigna. Eiginfjárhlutfall samstæðunnar var 41,8% í árslok samanborðið við 43,1% árið á undan. Hafa verður í huga að fjárhæð langtímalána um síðustu áramót er hærri um sem nemur 3,7 milljörðum króna vegna ádráttar á hluta af tæplega 5 milljarða króna langtímaláni sem félagið tryggði sér í lok síðasta árs hjá Norræna Fjárfestingabankanum, en sú tilhögun hefur áhrif til lækkunar á eiginfjárhlutfallinu.  Það lán verður nýtt til afkastaaukandi fjárfestinga á Keflavíkurflugvelli á þessu ári. Eiginfjárhlutfallið hefur hækkað umtalsvert frá stofnun félagsins árið 2010, þegar það var 24,6%. Rekstur samstæðunnar skilaði áfram góðu sjóðstreymi, en handbært fé frá rekstri árið 2014 nam 4.628 milljónum króna sem er aukning um 596 milljónir frá fyrra ári.

Frá stofnun Isavia hefur afkomu félagsins verið ráðstafað til uppbyggingar sem skilað hefur heilbrigðum rekstri og góðu þjónustustigi. Félagið mun ekki greiða arð vegna ársins 2014 fremur en undanfarin ár enda mikið uppbyggingarstarf framundan hjá félaginu, sérstaklega á Keflavíkurflugvelli. Ákvörðun um að endurfjárfesta afkomu ársins í uppbyggingu og verðmætasköpun innan félagsins er einkar vel til þess fallin að styðja enn frekar við vöxt ferðaþjónustunnar.   

Verulegar beinar skattgreiðslur til ríkisins

Árið 2015 greiðir móðurfélag Isavia tekjuskatt til ríkisins í fyrsta skipti frá stofnun þess en félagið hefur nú fullnýtt yfirfæranlegt tap sem til staðar var.  Gert er ráð fyrir að fjárhæðin nemi um 324 milljónum króna, eða alls 332 milljónum króna ef horft er til samstæðunnar í heild.  Þá skilaði Fríhöfnin, dótturfélag Isavia, um 397 milljónum króna í áfengis- og tóbaksgjald til ríkissjóðs og hefur því skilað alls um 1.349 milljónum króna frá árinu 2011, til ríkissjóðs í formi fyrrnefndra gjalda.

Stórar ákvarðanir framundan

Ljóst er að Isavia gegnir þýðingarmiklu hlutverki í uppbyggingu ferðaþjónustunnar á Íslandi.  Félagið þarf að ráðast í miklar og kostnaðarsamar framkvæmdir á komandi árum til þess að mæta auknum fjölda erlendra ferðamanna. Mörg tækifæri eru framundan og þeim fylgja stórar ákvarðanir.  Ríkisvaldið, sem fer með eignarhald á Isavia og er stór þjónustukaupandi, stendur því frammi fyrir stórum ákvörðunum, ekki eingöngu hvað varðar framtíðaruppbyggingu Keflavíkurflugvallar heldu einnig hvað varðar þjónustustig í flugsamgöngum innanlands til framtíðar. 

Framsækin dótturfélög

Dótturfélög Isavia eru Fríhöfnin og hugbúnaðarfyrirtækið Tern Systems.  Fríhöfnin hefur hlotið margar viðurkenningar og var á árinu 2014 valin besta fríhöfn Evrópu, annað árið í röð. Þá tók Þorgerður Þráinsdóttir við sem nýr framkvæmdastjóri Fríhafnarinnar. Um 150 manns starfa hjá félaginu.

Tern Systems hefur í yfir 25 ár hannað og framleitt hugbúnað til flugumferðarstjórnar og þjálfunar flugumferðarstjóra og er með kerfi uppsett og í notkun hér á landi og víða í Evrópu, Asíu og Afríku.  Hjá fyrirtækinu starfa 41 manns auk þess sem mikið af þekkingu og reynslu er sótt til móðurfélagsins eftir þörfum og verkefnum.  Framkvæmdastjóri er Tómas Davíð Þorsteinsson.

Stjórn félagsins

Fjármálaráðherra fer með eignarhald félagsins fyrir hönd ríkissjóðs. Í stjórn voru kosin Theódóra Þorsteinsdóttir, Ingimundur Sigurpálsson, Matthías Páll Imsland, Sigrún Traustadóttir og Ragnar Óskarsson.

Í varastjórn voru kosin Friðbjörg Matthíasdóttir, Jens Garðar Helgason, Jón Norðfjörð, Sigurbjörn Trausti Vilhjálmsson og Tryggvi Haraldsson.

Björn Óli Hauksson, forstjóri Isavia:
Þegar Isavia var stofnað árið 2010 var eiginfjárhlutfallið 24,6% og fjárhagslegur styrkleiki hins nýstofnaða félags því ekki sérstaklega mikill.  Í lok árs 2014 stóð eiginfjárhlutfallið hins vegar í 41,8% sem er eftirtektarverður árangur.  Það eru aðallega tvær ástæður fyrir þessum árangri.  Í fyrsta lagi hefur félagið yfir að ráða úrvals starfsfólki sem hefur unnið frábært starf við að byggja upp tekjumyndun, viðhalda kostnaðaraðhaldi og sýna fádæma þjónustulund sem bæði tekið er eftir og hefur skilað félaginu verðlaunum á alþjóðavettvangi. Í annan stað þá hefur fjármálaráðuneytið sem handhafi hlutabréfs Isavia staðið vel við bakið á félaginu og gefið því frið til að starfa innan þeirrar hugmyndafræði sem hlutafélagavæðingin byggir á, sem hefur skilað sér í félagi sem er markaðsdrifið og þjónustulundað.  Á sama tíma hefur handhafi hlutabréfsins haft á því skilning að uppbyggingin, m.a. á Keflavíkurflugvelli hefur ekki gefið tilefni til þess að félagið greiði arð, heldur hefur hagnaður ársins verið endurfjárfestur í félaginu og nýttur til uppbyggingar. Enda hefur sú ákvörðun gert það að verkum að mikil verðmætasköpun hefur átt sér stað inn í félaginu. Afkoma ársins 2014 er góð og það er sérstaklega ánægjulegt að sjá góða tekjumyndun úr þeirri grunnþjónustu sem félagið er að veita.  Helstu viðfangsefni komandi ára eru að takast á við þann vöxt sem framundan er af skynsemi og með hagsmuni eiganda félagsins að leiðarljósi.

Björn Óli Hauksson forstjóri í pontu.

 

Ingimundur Sigurpálsson stjórnarformaður fer yfir skýrslu stjórnar.