Hoppa yfir valmynd
15.9.2015
Afkoma Isavia á fyrri árshelmingi 2015

Afkoma Isavia á fyrri árshelmingi 2015

Rekstrarafkoma Isavia fyrir fjármagnsliði og skatta á fyrri helmingi ársins 2015 var jákvæð um 1.247 milljónir króna og jókst um ríflega 20% á milli ára. Rekstrartekjur námu 11.454 milljónum króna sem er 1.526 milljóna króna aukning samanborið við sama tímabil á síðasta ári eða ríflega 13%.  Heildarafkoma tímabilsins var jákvæð um 540 milljónir króna samanborið við 836 milljónir króna á sama tímabili á síðasta ári. Þessa lækkun má að fullu rekja til gengisáhrifa af erlendum fjáreignum og skuldum.

„Isavia samstæðan samanstendur af rekstri Keflavíkurflugvallar, Fríhafnarinnar, innanlandsflugvallakerfis og starfsemi í flugleiðsöguþjónustu. Rekstrarafkoma allra þessara þátta var betri en áætlanir félagsins gerðu ráð fyrir og má rekja þann árangur m.a. til aukinnar flugumferðar og fjölgunar farþega sem fara um flugvelli landsins,“ segir Björn Óli Hauksson forstjóri Isavia og bætir við: „Viðfangsefni komandi missera eru að tryggja að vöxtur félagsins verið áfram arðsamur og teknar verði skynsamlegar ákvarðanir þegar kemur að fjárfestingu í aukinni afkastagetu, sérstaklega á Keflavíkurflugvelli. Mikil farþegaaukning umfram áætlanir Isavia og flugrekenda skapaði álag á starfsfólk okkar sem stóð vaktina af miklum myndarskap og sá til þess að áhrifin á farþega yrðu sem minnst.“

Áframhaldandi mikil aukning millilandaflugs og fjölgun farþega

Flugumferð um íslenska flugstjórnarsvæðið jókst fyrstu sex mánuði ársins um 11% og flugumferð til og frá Íslandi jókst um 12%. Þá tók Isavia nýverið að sér stjórn flugumferðar á flugvellinum í Kangerlussuaq (Syðri-Straumfirði). Kangerlussuaq er eini flugvöllurinn á Grænlandi sem er með flugumferðarstjórn og fer mikill meirihluti millilandsflugs um flugvöllinn.

Á fyrstu sex mánuðum ársins fóru ríflega tvær milljónir farþega um Keflavíkurflugvöll sem er um 25% aukning frá sama tímabili í fyrra. Þetta er sami fjöldi og fór um flugvöllinn allt árið 2010 þegar Isavia var stofnað. Gert er ráð fyrir því að fjöldi farþega árið 2015 verði um 4,8 milljónir talsins og áætlanir félagsins gera ráð fyrir áframhaldandi vexti á næsta ári.

Starfsemi félagsins á Keflavíkurflugvelli skilaði um 70% af tekjum samstæðunnar fyrir tímabilið og af 3.787 milljóna króna fjárfestingum í varanlegum rekstrarfjármunum tengjast um 87% uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli. Það er ljóst að ef áætlanir um áframhaldandi vöxt farþega ganga eftir þá mun hlutfall Keflavíkurflugvallar í rekstri og efnahag Isavia halda áfram að vaxa hratt. Nauðsynlegt er að leggja í miklar fjárfestingar á Keflavíkurflugvelli á komandi mánuðum svo afkastageta vallarins verði í takt við áætlanir notenda um fjölda farþega næsta sumar. Rekstur Keflavíkurflugvallar hefur mörg síðustu árin verið sjálfbær og áætlanir félagsins gera ráð fyrir að vöxturinn sem framundan er geti staðið undir sér með áframhaldandi ráðdeild í rekstri og skynsamlegri nýtingu fjármagns. Sú uppbygging sem nauðsynleg er á Keflavíkurflugvelli næstu árin verður ekki eingöngu fjármögnuð úr rekstri svo ljóst er að Isavia mun þurfa að sækja sér fjármagn til þeirrar uppbyggingar sem framundan er. Það er því mikilvægara en nokkru sinni fyrr að afkoma Keflavíkurflugvallar verði áfram nýtt til áframhaldandi fjárfestinga á flugvellinum.

Björn Óli Hauksson: „Við erum stolt af því að vera lykilþátttakandi í uppbyggingu ferðamannageirans á Íslandi. En til þess að hægt verði að tryggja áframhaldandi vöxt ferðaþjónustunnar er nauðsynlegt að við nýtum vel það fé sem verður til á Keflavíkurflugvelli til að fjármagna uppbygginguna sem þörf er á næstu árin. Ef fjármagnið sem myndast í Keflavík verður ekki nýtt þar mun það hægja á farþegaaukningu til og frá og í gegnum Ísland og þar með hægja á áframhaldandi vexti ferðaþjónustunnar sem er mikilvægasta gjaldeyrisskapandi atvinnugrein þjóðarinnar.“

Staða innanlandsflugvallakerfis erfið

Stærstur hluti rekstrartekna innanlandsflugvallakerfisins er tilkominn vegna þjónustusamnings um rekstur þess á milli Isavia og innanríkisráðuneytisins. Isavia rekur vellina fyrir hönd ríkisins fyrir þá fjármuni sem eru ákvarðaðir í þjónustusamningnum og fjárlögum. Á undanförnum árum hefur starfsfólki Isavia tekist að halda uppi góðum rekstri og þjónustu í innanlandsflugvallakerfinu, bæði til innanlands- og millilandsflugs. Viðhalds er hins vegar orðið þörf og ef ekki hefði komið til 500 m.kr. viðbótarframlag til viðhalds frá Alþingi á þessu ári hefði þurft að loka áætlunarflugvöllum vegna skorts á viðhaldi á nauðsynlegum öryggisbúnaði. Þrátt fyrir framlagið sem til kom á þessu ári er þörf á frekara viðhaldi flugvallanna á næstu árum. Ef ekki kemur til fjármagn til viðhalds frá ríkinu er ljóst að fljótlega þurfi að loka áætlunarflugvöllum vegna öryggissjónarmiða.

Björn Óli Hauksson forstjóri Isavia: „Það er veruleg þörf á viðhaldi í innanlandsflugvallakerfi þjóðarinnar og það er íslenska ríkisins sem eiganda flugvallanna að fjármagna þessar viðhaldsfjárfestingar. Núverandi framlag ríkisins til flugvalla og flugleiðsöguþjónustu er vel á annan milljarð króna lægra á ári en það var árið 2008. Isavia hefur með sínum hagræðingaraðgerðum gert það að verkum að minnkandi framlag ríkisins hefur ekki kallað á samdrátt í þjónustu til þessa. Það er okkar trú og von að það fjárlagafrumvarp sem nú hefur verið kynnt verði ekki samþykkt óbreytt, en í því hefur viðhaldsfé til innanlandsflugvalla fyrir árið 2016 verið skorið niður um 500 milljónir króna. Þessi niðurskurður setur allar viðhaldsframkvæmdir sem fyrirhugaðar eru árið 2016 í uppnám. Félagið getur ekki tekið ábyrgð á rekstri flugvalla sem uppfylla ekki öryggisstaðla vegna skorts á viðhaldi. Við vonum að íslenska ríkið sjái hag sinn í að viðhalda þessu mikilvæga almenningssamgöngukerfi þjóðarinnar.“

Lykiltölur úr hálfsársuppgjöri 2015

·        Tekjur: 11.454 milljónir króna

·        Rekstrarhagnaður: 1.247 milljónir króna

·        Heildarafkoma eftir skatta: 540 milljónir króna

·        Handbært fé: 3.937 milljónir króna

·        Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum: 3.787 milljónir króna

·        Eigið fé í lok tímabils: 17.600 milljónir króna

·        Eiginfjárhlutfall: 41,4%