Hoppa yfir valmynd
18.3.2024
Ársuppgjör Isavia fyrir árið 2023

Ársuppgjör Isavia fyrir árið 2023

Rekstrarafkoma samstæðu Isavia fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) á árinu 2023 var jákvæð um 8,1 milljarð króna samanborið við jákvæða rekstrarafkomu upp á 5,2 milljarða króna árið 2022. Tekjur jukust um 23% eða 8,6 milljarða króna og námu 45,1 milljarði króna. Farþegar um Keflavíkurflugvöll voru tæplega 7,8 milljón í fyrra samanborið við um 6,1 milljón árið 2022. 

Ef horft er til heildarafkomu ársins var hún jákvæð um 2,1 milljarð króna samanborið við neikvæða heildarafkomu upp á 617 milljónir króna árið 2022. Jákvæð gengisáhrif vegna langtímalána námu um 180 milljónum króna á árinu 2023 samanborið við neikvæð gengisáhrif upp á 868 milljónir króna árið á undan. 

„Árið 2023 var í meginatriðum í takt við okkar væntingar. Við fundum vissulega fyrir áhrifum efnahagsumhverfisins á neyslu almennings og eldsumbrotin á Reykjanesskaganum en engu að síður tókst að mínu mati afar vel til við að mæta þeim áhrifum í rekstrinum“ segir Sveinbjörn Indriðason, forstjóri Isavia. „Svo hafa þær áskoranir sem hafa fylgt því að vera með eldsumbrotin í bakgarðinum okkar síst minnkað nú á nýju ári“.

Sveinbjörn bendir á að mikil vinna hafi verið lögð í að tryggja samfellu í rekstri Keflavíkurflugvallar við þessar óvissu aðstæður. Keflavíkurflugvöllur er t.d. þegar orðin sjálfbær þegar kemur að rafmagni á flugvellinum og félagið komið á þann stað að geta haldið uppi órofnum rekstri flugvallarins ef til þess kemur að fæðing á heitu vatni rofnar á ný.  

Ingibjörg Arnarsdóttir, framkvæmdastjóri fjármála og mannauðs hjá Isavia, segir að einn mikilvægasta varðan í rekstri félagsins á árinu 2023 hafi verið vel heppnuð skuldabréfaútgáfa þess. „Isavia gaf út skuldabréf í lokuðu útboði að fjárhæð 175 milljónir evra til bandarískra fjárfesta sem jafngilti rúmum 25 milljörðum íslenskra króna.“ Ingibjörg segir enn fremur að fjárfestar hafi sýnt Isavia mikið traust og áhuginn á félaginu hafi verið töluverður í þessari fyrstu skuldabréfaútgáfu Isavia. „Þetta styrkti félagið verulega í þeirri mikilvægu  uppbyggingu  sem stendur yfir á Keflavíkurflugvelli og jákvæðar móttökur eru til merkis  um vandaðan undirbúning af hendi Isavia. “

„Við horfum björtum augum til ársins 2024 og til framtíðar. Farþegaspá okkar gerir ráð fyrir að tæplega 8,5 milljónir farþega muni fara um Keflavíkurflugvöll á árinu sem er um 9% fjölgun milli ára. Í dag er ekkert sem bendir til annars en að sú spá muni ganga eftir. Í nýuppfærðri stefnumörkun móðurfélags Isavia er lögð áhersla á að styðja við framtíðarvöxt þeirra tengiflugfélaga sem velja Keflavíkurflugvöll sem sína tengistöð. Miðað við þær farþegaforsendur sem horft er til þarf áfram að byggja upp afkastagetu á flugvellinum og jafnvel hraðar en við stefndum áður að.“  

Aðalfundur Isavia verður haldinn 20. mars næstkomandi og þá verður ársskýrsla félagsins fyrir árið 2023 gefin út. Ársreikning Isavia fyrir árið 2023 má lesa hér.

Lykiltölur úr ársuppgjöri Isavia 2023 

  • Tekjur: 45.058 milljónir króna
  • Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA): 8.145 m.kr.
  • Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta (EBIT) : 4.006 milljónir króna
  • Heildarafkoma (tap) eftir skatta: 2.102 milljón króna
  • Handbært fé: 15.514 milljónir króna
  • Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum: 16.502 milljónir króna
  • Eigið fé í lok tímabils: 44.064 milljónir króna
  • Eiginfjárhlutfall: 39,3%