Hoppa yfir valmynd
14.8.2015

Isavia bregst við úrskurði Úrskurðarnefndar um upplýsingamál

  • Ósamræmi í úrskurðum Úrskurðarnefndar um upplýsingamál.
  • Isavia afhendir gögn til Gleraugnamiðstöðvarinnar í samræmi við leiðréttan úrskurð.
  • Nauðsynlegt að dómstólar skeri úr í máli Kaffitárs vegna ósamræmis í úrskurðum.
Í samræmi við leiðréttan úrskurð Úrskurðarnefndar um upplýsingamál mun Isavia afhenda Gleraugnamiðstöðinni gögn sem fyrirtækið óskaði eftir og varða forval um aðstöðu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Í úrskurðinum komst nefndin að þeirri niðurstöðu að rétt sé að undanskilja þann hluta gagnanna sem innihalda upplýsingar um viðkvæm fjárhagsleg málefni. Hins vegar hefur Isavia ákveðið að höfða mál til ógildingar úrskurði Úrskurðarnefndar upplýsingamála vegna þeirra gagna sem Kaffitár hefur óskað eftir. Ástæðan er að úrskurðurinn kveður á um að gögn með viðkvæmum fjárhagslegum upplýsingum skuli látin af hendi til Kaffitárs og því í ósamræmi við úrskurð nefndarinnar í máli Gleraugnamiðstöðvarinnar.
 
Hvað Isavia varðar er mikilvægt að gæta trúnaðar um viðkvæm gögn þriðja aðila í forvalinu, enda eru umrædd gögn fyrst og fremst rekstrargögn þeirra aðila. Að öðru leyti á félagið ekki hagsmuni af því hvort gögnin eru afhent.
 
Mál Gleraugnamiðstöðvarinnar
Í leiðréttum úrskurði Úrskurðarnefndar er Isavia gert að afhenda einkunnir og tilboðsgögn Miðbaugs ehf. (Optical Studio) að undanskildum þeim hluta gagnanna sem, að mati nefndarinnar, innihalda upplýsingar um viðkvæm fjárhagsleg málefni félagsins. Isavia hefur farið yfir niðurstöðuna með Miðbaugi ehf. og eru félögin sammála um að eins og úrskurðinum var breytt megi una við niðurstöðuna og verða Gleraugnamiðstöðinni afhent umrædd gögn á næstu dögum.
 
Mál Kaffitárs
Í máli Kaffitárs komst úrskurðarnefndin aftur á móti að þeirri niðurstöðu að fyrri úrskurður skuli standa. Sú niðurstaða er í ósamræmi við niðurstöðu nefndarinnar í máli Gleraugnamiðstöðvarinnar þar sem Isavia er í máli Kaffitárs gert að afhenda fjölda gagna sem innihalda samskonar upplýsingar og nefndin ákveður að séu undanþegnar í máli Gleraugnamiðstöðvarinnar. Að höfðu samráði við þau fyrirtæki sem umrædd gögn varða hefur Isavia því ákveðið að höfða mál til ógildingar úrskurði úrskurðarnefndarinnar. Isavia mun óska eftir flýtimeðferð málsins fyrir dómstólum.
 
Mikilvægt að dómstólar skeri úr
Isavia telur í ljósi þess mikla ósamræmis sem gætir í úrskurðum Úrskurðarnefndar um upplýsingamál að nauðsynlegt sé að fá úr því skorið hvaða gögn teljist viðkvæm fjárhags- og viðskiptagögn í skilningi upplýsingalaga. Þá telur félagið einnig mikilvægt að fá niðurstöðu í það hvernig túlka beri ákvæði upplýsingalaga gagnvart fyrirtæki í opinberri eigu sem ekki er stjórnvald. 
 
Mun ítarlegri rekstrarupplýsingar en í opinberum útboðum
Úrskurðarnefnd útboðsmála hefur áður komist að þeirri niðurstöðu að forval um aðstöðu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar hafi ekki verið opinbert útboð. Þær upplýsingar sem þátttakendur í forvalinu veittu eru alls eðlisólíkar og mun ítarlegri en þær upplýsingar sem bjóðendur í opinberum útboðum veita. Þannig fela upplýsingar sem veittar eru í opinberum útboðum, varðandi kaup á vörum og þjónustu, ekki í sér upplýsingar um langtímarekstur, tekjur, skulda- og eignastöðu, álagningarstefnu og viðskiptaáætlanir líkt og þátttakendur þurftu að upplýsa um í forvalinu til að hægt væri að leggja mat á boð þeirra um veltutengda leigu. Þessar upplýsingar varða viðkvæma fjárhags- og viðskiptahagsmuni fyrirtækjanna en undantekningareglum upplýsingalaga er einmitt ætlað að vernda slíka hagsmuni.
 
Frekari upplýsingar:
Þar sem málið er nú komið í lögformlegt ferli munu Stefán Geir Þórisson og Þorsteinn Einarsson hæstaréttarlögmenn sími 5623939 veita allar frekari upplýsingar.