Hoppa yfir valmynd
13.10.2015

Kynning á nýrri þróunaráætlun fyrir Keflavíkurflugvöll

  • Þróunaráætlun til ársins 2040 kynnt í dag.
  • Að framkvæmdum loknum geta 14 milljónir farþega farið um völlinn miðað við núverandi álagsdreifingu og allt að 25 milljónir miðað við jafnari dreifingu.
  • Þróunaráætlunin er í takt við uppbyggingaráform ferðaþjónustu.
  • Stækkunin verður í áföngum og mun haldast í hendur við áætlaða farþegaaukningu

Keflavíkurflugvöllur mun geta tekið á móti allt að 14 milljónum farþega á hverju ári þegar framkvæmdum við Þróunaráætlun Keflavíkurflugvallar verður lokið, sé miðað við sömu dreifingu álags og er nú. Dreifist álag með jafnari hætti yfir sólarhringinn en nú er getur flugvöllurinn tekið á móti allt að 25 milljónum farþega. Samkvæmt áætlunum gætu farþegarnir verið 14 milljónir árið 2040, en verði það fyrr mun Keflavíkurflugvöllur engu að síður vera í stakk búinn til að taka á móti umræddum fjölda.

Þróunaráætlun Keflavíkurflugvallar var kynnt á fundi með hagsmunaaðilum í dag. Þróunaráætlunin, eða svokallað Masterplan, var fyrst kynnt í vor en síðan hefur víðtækt samráð átt sér stað við hagsmunaaðila sem skilaði sér í þeirri áætlun sem kynnt var. Áætlað er að fyrstu framkvæmdir hefjist í lok árs 2016, en verkið verður unnið í áföngum.

Þróunaráætlunin styður við uppbyggingaráform ferðaþjónustunnar, en í nýútkomnum Vegvísi í ferðaþjónustu er gert ráð fyrir að gjaldeyristekjur af greininni í heild muni aukast verulega; fari úr 350 milljörðum árið 2015 í meira en 620 milljarða 2020 og líklega yfir 1.000 milljarða árið 2030. Þetta eru gríðarlega háar fjárhæðir í ljósi þess að áætlaðar heildargjaldeyristekjur þjóðarinnar árið 2015 verða um 1.140 milljarðar króna. Hlutur ferðaþjónustu í útflutningi verður sífellt meiri og var í fyrra rúmlega 28%, en til samanburðar má nefna að grundvallaratvinnugrein Íslendinga í gegnum tíðina, sjávarútvegurinn, var með 23% hlut.

„Til þess að þessar áætlanir geti orðið að veruleika og ferðaþjónustan nái að skapa þessar gjaldeyristekjur þarf að vera aðstaða til að koma þeim til landsins,“ segir Björn Óli Hauksson, forstjóri Isavia. „Sú staða má ekki skapast að Keflavíkurflugvöllur verði flöskuháls í þeirri uppbyggingu sem mun skila svo miklu til þjóðarbúsins. Því það er þjóðarbúið allt sem liggur undir og stækkun Keflavíkurflugvallar er því mál okkar allra, enda koma um 97% erlendra ferðamanna sem sækja landið heim í gegnum Keflavíkurflugvöll.“

Stækkunin verður framkvæmd í nokkrum áföngum og ræðst stærð þeirra af því hversu mikil og hröð farþegaaukningin verður. Þó er ljóst að fyrsti áfanginn verður stór vegna mikillar uppsafnaðar þarfar til afkastaaukningar. Ekki er gert ráð fyrir að íslenska ríkið sem eigandi Isavia þurfi að leggja fjármuni til framkvæmdanna, þar sem möguleikar Isavia til fjármögnunar eru góðir og einnig eru til staðar tækifæri sem tengjast aðkomu annarra að Isavia.

Nánari upplýsingar er að finna hér