Hoppa yfir valmynd
24.7.2018
Niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins vísað til áfrýjunarnefndar samkeppnismála

Niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins vísað til áfrýjunarnefndar samkeppnismála

Isavia hefur ákveðið að kæra bráðabirgðaákvörðun Samkeppniseftirlitsins frá 17. júlí síðastliðnum til áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Bráðbirgðaákvörðunin felst í því að stofnunin gerir Isavia að stöðva tímabundið gjaldtöku á ytri hópbifreiðastæðum á Keflavíkurflugvelli. Isavia er ósammála niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins og telur það óeðlilegt að Samkeppniseftirlitið stöðvi gjaldtöku fyrir einn af þjónustuþáttum á Keflavíkurflugvelli. Með því að ákveðinn hluti þeirra aðila sem starfa við hópferðaakstur til og frá flugvellinum greiði fyrir aðstöðu á vellinum og annar hluti greiði ekki, telur félagið að samkeppnisstaða aðila á markaðinum sé skekkt.

Keflavíkurflugvöllur er fjármagnaður með gjöldum fyrir aðstöðu og þjónustu

Rekstur og uppbygging Keflavíkurflugvallar er fjármögnuð með notendagjöldum og gjöldum fyrir aðstöðu á flugvellinum. Þeirri gjaldtöku hefur Isavia hagað í samræmi við bæði íslensk lög og alþjóðlegar skuldbindingar Íslands og leiðbeiningar alþjóðastofnana. Þetta fyrirkomulag er í samræmi við hvernig rekstri og uppbyggingu samkeppnisflugvalla Keflavíkurflugvallar í Evrópu er háttað.

Innheimta gjalda hefur verið stöðvuð

Í samræmi við bráðabirgðaákvörðunina hefur innheimta gjalda verið stöðvuð meðan bráðabirgðaákvörðunin er í gildi en verði ákvörðuninni hnekkt í kærumeðferð eða fyrir dómstólum mun gjaldið verða innheimt fyrir tímabilið sem stöðvunin nær til. Ef endanleg niðurstaða í málinu verður sú að gjaldtaka á fjarstæðum hafi verið óheimil, mun Isavia endurgreiða þau gjöld sem innheimt hafa verið frá því innheimta hófst.