Hoppa yfir valmynd
2.12.2014

Ný greining á nothæfistíma og nothæfisstuðli Reykjavíkurflugvallar

 

Verkfræðistofan EFLA hefur unnið tvær skýrslur um nothæfistíma og nothæfisstuðul Reykjavíkurflugvallar. Samgöngustofa kallaði eftir frekari gögnum við drög að áhættumatsskýrslu Isavia í tengslum við fyrirhugaða lokun flugbrautar á Reykjavíkurflugvelli. Nothæfistími Reykjavíkurflugvallar fyrir áætlunar- og sjúkraflug er 98,05 – 98,18%  án norðaustur-suðvesturflugbrautar (06/24). Nothæfisstuðull fyrir Reykjavíkurflugvöll er metinn 97,0% án norðaustur-suðvesturflugbrautar (06/24).

Verkfræðistofan EFLA hefur lokið við gerð tveggja skýrslna um Reykjavíkurflugvöll fyrir Isavia. Annars vegar um nothæfisstuðul á grundvelli tilmæla Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO) og hins vegar um áhrif flugbrautar 06/24 á nothæfistíma þar sem metnar eru aðstæður til lendinga sem henta þörfum áætlunar- og sjúkraflugs. Skýrslurnar eru unnar í kjölfar athugasemda Samgöngustofa við drög að áhættumati Isavia sem unnið var í kjölfar  óska innanríkisráðherra um að Isavia hæfi undirbúning að lokun flugbrautarinnar. Isavia brást við ósk Samgöngustofu um frekari gögn og leitaði til verkfræðistofunnar EFLU sem óháðs aðila til að vinna þessar tvær skýrslur.

Umfangsmeiri og nákvæmari skýrslur

Í fyrsta lagi vann EFLA skýrslu á grundvelli tilmæla ICAO sem fyrst og fremst eru hugsaðar sem viðmið við valkostagreiningu á nýjum flugvöllum.

Í öðru lagi var unnin skýrsla um nothæfistíma fyrir flugvélar af gerðinni Fokker 50 og Beechcraft King Air 200 sem notaðar eru í reglubundnu áætlunar- og sjúkraflugi á Reykjavíkurflugvelli.

Skýrslurnar eru þær umfangsmestu sem gerðar hafa verið um notkun Reykjavíkurflugvallar. Gögnin sem stuðst er við eru umfangsmeiri og nákvæmari en í fyrri skýrslum. Munar þar mestu um að fyrir 9 árum síðan var komið upp fjórum vindmælum við flugbrautirnar  sem eykur verulega nákvæmni mælinga auk þess sem vindhraði og stefna skráist á 15 sekúndna fresti.

Helstu niðurstöður

Niðurstöður EFLU eru að nothæfisstuðull Reykjavíkurflugvallar út frá viðmiðum ICAO verði 97,0% án flugbrautar 06/24. Viðmiðun ICAO er 95%. Sé miðað við nothæfistíma, sem er nákvæmari greining þar sem miðað er við lendingarskilyrði út frá vindi, ástandi flugbrauta, skyggni og skýjahæð, verður hlutfall þess tíma þegar aðstæður til lendinga henta þörfum áætlunarflugs á Fokker 50 98,05% en Beechcraft King Air 98,18% án brautarinnar, sbr. meðfylgjandi töflu.

Nothæfisstuðull ICAO fyrir Reykjavikurflugvöll

m.v. 2 og 3 flugbrautir

01/19 og 13/31

01/19, 13/31 og 06/24

Hliðarvindur

97,0%

99,4%

Nothæfistími fyrir tilteknar flugvélagerðir

 

 

Fokker 50 (hliðarvindur, brautarástand, skyggni og skýjahæð)

98,05%

98,25%

Beechcraft King Air 200 (sömu skilyrði)

98,18%

98,48%

Greiningar sem EFLA byggir skýrslur sínar á sýna hærri gildi en fyrri skýrslur um sama efni. Meginástæða þessa er að skýrslur EFLU byggja á nákvæmari gögnum og mælingum eins og fram kemur hér að ofan. Skoðaðar voru allar lendingar Fokker 50 og Beechcraft King Air 200 á Reykjavíkurflugvelli á tveggja og hálfs árs tímabili frá 1. mars 2012 til 1. september 2014. Lendingar Fokker 50 voru samtals 11.538 en af þeim voru 70 á flugbraut 06/24 eða 0,61%. Lendingar Beechcraft King Air 200 voru samtals 1.659 en af þeim voru 23 á braut 06/24 eða 1,39%.

Flugbraut

Fokker 50

Beechcraft

Fjöldi lendinga alls

11.538

1.659

Lendingar á braut 06/24

70

23

Hlutfall lendinga á brautir 06/24

0,61%

1,39%

Greining EFLU leiðir í ljós að í flestum tilvikum var hliðarvindur lægri á flugbraut 06/24 þegar lent var á henni en á öðrum brautum. Sama greining sýnir einnig að þrátt fyrir það hefði í öllum tilvikum verið unnt að lenda á öðrum brautum ef hemlunarskilyrði hefðu verið með besta hætti, þ.e. samkvæmt mæligildinu „gott/þurrt“. Með mótvægisaðgerðum væri því hægt að halda flugvellinum opnum í mörgum þeim tilfellum þar sem hliðarvindur er hærri á öðrum flugbrautum en 06/24.