Hoppa yfir valmynd
8.10.2015
Viðhaldsframkvæmdir á innanlandsflugvöllum frá árinu 2008

Viðhaldsframkvæmdir á innanlandsflugvöllum frá árinu 2008

Vegna umfjöllunar í fjölmiðlum undanfarið hefur Isavia tekið saman þær viðhaldsframkvæmdir sem gerðar hafa verið á flugvöllum í innanlandsflugvallakerfi Íslands síðan árið 2008. Auk þess eru í samantektinni upplýsingar um framlag ríkisins til viðhaldsframkvæmda ár hvert. 

Innanlandsflugvallakerfið er í eigu ríkisins og Isavia sér um daglegan rekstur þess í samræmi við þjónustusamning við innanríkisráðuneytið. Í samningnum er ákvarðað þjónustustig á flugvöllum, hvaða flugvöllum skal halda opnum, fjármagn til rekstrar og fjármagn til viðhalds. Árleg viðhaldsþörf á þessum samgönguinnviðum er um það bil 600 milljónir króna.

Upplýsingum um kostnað við viðhald og endurbætur á flugvöllum í innanlandskerfi frá árinu 2008 er að finna í árlegum skýrslum innanríkisráðherra um framkvæmd samgönguáætlunar en þeim er dreift á Alþingi á hverju ári. Eftirfarandi er samantekt úr þeim skýrslum.

Stofnkostnaður og viðhaldsframkvæmdir

Raunkostnaður, verðlag hvers árs í milljónum króna. 

      

Staður

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 áætl.

Reykjavík

34,9

17,6

43,4

65,2

62,5

67,2

51,5

50,3

Akureyri

1.170,6

661,8

33,9

34,7

88,7

10,6

4,0

91,1

Egilsstaðir

100,7

68,1

114,8

60,6

184,9

52,4

26,4

30,3

Bíldudalur

11,3

9,9

2,4

0,8

 

0,6

 

2,8

Ísafjörður

40,8

35,4

11,4

2,9

4,4

61,0

 

0,9

Þingeyri

24,7

21,3

0,2

0,5

 

 

 

9,1

Gjögur

0,0

1,9

 

0,5

0,8

43,8

2,6

155,1

Sauðárkrókur

0,0

3,8

0,7

0,5

 

 

 

1,9

Grímsey

0,0

1,0

1,4

4,0

 

1,5

26,0

3,1

Þórshöfn

0,1

1,2

14,5

3,0

 

27,0

1,6

 

Vopnafjörður

0,7

3,0

0,9

1,3

 

0,7

 

114,9

Hornafjörður

0,0

5,0

3,4

 

3,1

0,8

53,1

12,5

Vestmannaeyjar

49,3

2,7

55,2

62,5

2,1

10,9

4,7

17,2

Húsavík

0,0

 

 

 

 

2,8

 

28,2

Lendingarstaðir

60,4

31,0

13,7

16,8

 

9,5

1,3

4,3

Önnur flugmálaverkefni

86,3

98,2

91,8

107,6

57,1

42,6

10,4

24,5

Samtals

1.579,8

961,9

387,7

360,9

403,6

331,4

181,6

546,2

 

Til frekari samanburðar á framkvæmdakostnaði milli ára er taflan hér að ofan færð til verðlags í mars 2015:

Stofnkostnaður og viðhaldsframkvæmdir

Raunkostnaður, verðlag mars 2015, í milljónum króna

      

Staður

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 áætl.

Reykjavík

55,8

22,1

53,0

79,1

68,1

69,7

53,4

50,3

Akureyri

1.871,7

829,4

41,4

42,1

96,7

11,0

4,1

91,1

Egilsstaðir

161,0

85,3

140,3

73,5

201,6

54,4

27,4

30,3

Bíldudalur

18,1

12,4

2,9

1,0

0,0

0,6

0,0

2,8

Ísafjörður

65,2

44,4

13,9

3,5

4,8

63,3

0,0

0,9

Þingeyri

39,5

26,7

0,2

0,6

0,0

0,0

0,0

9,1

Gjögur

0,0

2,4

0,0

0,6

0,9

45,4

2,7

155,1

Sauðárkrókur

0,0

4,8

0,9

0,6

0,0

0,0

0,0

1,9

Grímsey

0,0

1,3

1,7

4,9

0,0

1,6

26,9

3,1

Þórshöfn

0,2

1,5

17,7

3,6

0,0

28,0

1,7

0,0

Vopnafjörður

1,1

3,8

1,1

1,6

0,0

0,7

0,0

114,9

Hornafjörður

0,0

6,3

4,2

0,0

3,4

0,8

55,0

12,5

Vestmannaeyjar

78,8

3,4

67,5

75,8

2,3

11,3

4,9

17,2

Húsavík

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,9

0,0

28,2

Lendingarstaðir

96,6

38,8

16,7

20,4

0,0

9,9

1,3

4,3

Önnur flugmálaverkefni

138,0

123,1

112,2

130,5

62,2

44,2

10,8

24,5

Samtals núvirt

2.526,0

1.205,5

473,7

437,6

440,0

343,8

188,2

546,2

Eftirfarandi mynd sýnir núvirt fjárframlög ríkisins til framkvæmda á flugvöllum í innanlandskerfi á árunum 1988 til 2015. Árið 2008 sker sig nokkuð úr en þá var fé veitt  til flugbrautarlengingar og nýs aðflugsbúnaðar á Akureyrarflugvelli. Myndin endurspeglar í raun þann vanda sem við er að etja á innanlandsflugvöllum, þ.e. hve dregið hefur úr fjárveitingum til viðhalds þeirra. Viðhaldsþörf flugvallakerfisins í heild er um 600 m.kr. í venjulegu árferði. Við þá fjárhæð bætast nýframkvæmdir, svo sem lenging flugbrauta, stækkun flughlaða, nýr flugleiðsögubúnaður og fleira.

Núvirt fjárframlög ríkisins til framkvæmda á flugvöllum í innanlandskerfi á árunum 1988 til 2015.

 

Samhliða umtalsverðum niðurskurði á fjárveitingum til viðhalds hefur framlag ríkisins til reksturs flugvalla í innanlandskerfinu einnig dregist saman um 30% að raunvirði. Hefur því verið mætt með hagræðingu á öllum flugvöllum og hækkun notendagjalda á Reykjavíkurflugvelli jafnframt því sem gengið hefur verið á eigið fé Isavia. Eftirfarandi mynd sýnir þróun fjárveitinga til rekstrar, annars vegar rauntölur á verðlagi hvers árs og hins vegar hverjar þær hefðu þurft að vera til þess að haldast í hendur við fjárveitingar ársins 2008 að raungildi.

Þróun fjárveitinga til rekstrar. 

 

Ónýttar fjárveitingar til framkvæmda og viðhalds eru samkvæmt ákvæði þjónustusamnings innanríkisráðuneytis við Isavia færðar milli ára, enda eru þær í öllum tilfellum ætlaðar tilgreindum verkefnum á flugvöllum ríkisins. Algengt er að heimildir til framkvæmda fáist ekki fyrr en langt er liðið á árið og þá næst þá oft ekki að ljúka við framkvæmdir á því ári. Sem dæmi má nefna að samningur um framkvæmdir og viðhald ársins 2015 var undirritaður í júní 2015 og gátu þá útboð vegna verkefnanna  fyrst hafist. Eftirfarandi tafla sýnir færslur á fjármagni milli ára. Þær eru eingöngu vegna framkvæmdaverkefna, ekki reksturs.

Færslur á viðhaldsfjármagni á milli ára.