Vilt þú verða hluti af góðu ferðalagi?

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims og leggur því grunn að öflugum flugsamgöngum á Íslandi. Hjá Isavia og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.200 manns, að því að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra 30 milljón farþega sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði. Stefna okkar er að bjóða upp á gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi, öfluga fræðslu og þjálfun og við leggjum áherslu á jákvæðan starfsanda innan fyrirtækisins.

Framtíðarsýn okkar er að Ísland verði miðstöð flugs milli þriggja heimsálfa; Norður-Ameríku, Evrópu og Asíu. Þannig stuðlum við að því að Ísland sé áhugaverður áfangastaður. 
 
Leiðarljós okkar eru samvinna, öryggi og þjónusta. Íslendingar eru þekktir fyrir gestrisni og hlýlegar móttökur og við leggjum metnað okkar í að veita þjónustu í hæsta gæðaflokki þegar við tökum á móti okkar gestum.
 
 

Auglýst störf:

Almenn umsókn Isavia

Meðferð umsókna

 

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega, en ef reynsla og hæfni umsækjenda nýtist í þau störf sem verið er að ráða í, verður haft samband við viðkomandi. Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði frá því að þær berast og biðjum við þig um að tilkynna ef þú vilt að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.

 

 

 

Framtíðarstarf í farþegaþjónustu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Spennandi og fjölbreytt framtíðarstarf í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Isavia leitar að glaðlyndum, snyrtilegum og sérstaklega þjónustulunduðum  einstaklingum í farþegaþjónustu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og veita farþegum þá bestu þjónustu sem mögulegt er.

 

Helstu verkefni

 • Flæðis stjórnun og stjórna raðamyndun
 • Þjónusta við farþega í Flugstöð Leifs Eiríkssonar
 • Umsjón og eftirlit á þjónustuborðum
 • Eftirlit með búnaði sem farþegar nota
 • Önnur tilfallandi verkefni í samráði við vaktstjóra
 • Unnið verður á dag- og næturvöktum

 
Hæfniskröfur

 • Aldurstakmark 18 ára
 • Góð kunnátta í ensku og íslensku, bæði í rituðu og mæltu máli. Þriðja tungumál er kostur.

 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst. Nánari upplýsingar um starfið veitir Silvía Jónsdóttir, þjónustustjóri farþegaþjónustu, silvia.jonsdottir@isavia.is.

 

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

 

Kennsluráðgjafi á Mannauðssvið

Isavia óskar eftir öflugum einstaklingi í starf kennsluráðgjafa á Mannauðssviði Isavia.

 

Starfssvið:

Kennsluráðgjafi sér um gerð og þróun kennsluefnis, hæfnismats, kennsluleiðbeininga og aðstoðar leiðbeinendur við kennslu. Kennsluráðgjafi starfar með námsbrautarstjóra við útfærslu og samræmingu þjálfunarmála öllum flugvöllum Isavia. Starfsstöð er á Keflavíkurflugvelli.

 

Umsækjendur þurfa að hafa góða þekkingu á öllum helstu tölvuforritum og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku.

 

Hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði t.d kennaramenntun
 • Reynsla af kennslu/fullorðinsfræðslu og gerð námsefnis er nauðsynleg
 • Reynsla að skipulagningu þjálfunar innan fyrirtækja er kostur
 • Reynsla að skipulagningu fjarnáms og utanumhalds í fjarnámskerfi (Moodle) er kostur

 

Nánari upplýsingar veitir Gerður Pétursdóttir, fræðslustjóri, á netfangið gerdur.petursdottir@isavia.is

 

 

 

Viðskiptastjóri veitinga- og viðbótarþjónustu

Viðskiptadeild Isavia á Keflavíkurflugvelli leitar að framsæknum einstaklingi til framtíðarstarfa í krefjandi, breytilegu og ört stækkandi alþjóðlegu umhverfi.

 

Viðskiptastjóri veitinga- og viðbótarþjónustu vinnur með veitinga- og þjónustuaðilum að því að tryggja Íslendingum á ferðalagi og erlendum ferðamönnum um Keflavíkurflugvöll sem besta upplifun og þjónustu.

 

Helstu verkefni eru:

 • stuðningur og dagleg samskipti við veitingaaðila
 • eftirlit og greiningar á rekstrar- og þjónustuárangri
 • þátttaka í þróun á veitingaframboði
 • utanumhald viðbótarþjónustu

 

 

Hæfniskröfur:

 • Háskólanám sem nýtist í starfi
 • Framúrskarandi samskiptahæfileikar
 • Góð þekking og reynsla í meðhöndlun gagna, tölfræði og útfærslu árangursmælikvarða
 • Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

 

 Umsóknarfrestur er til 19. nóvember.

Nánari upplýsingar veitir Gunnhildur Vilbergsdóttir, deildarstjóri viðskipta, á netfangið gunnhildur.vilbergsdottir@isavia.is

 

 

 

 

Skjalastjóri

Skjalastjóri leiðir þróun og umsjón skjalavörslu félagsins. Hann ber ábyrgð á skjalastefnu og verklagi við skjalastjórnun og sér um daglega móttöku, skráningu og miðlun skjala. Skjalastjóri mun hafa umsjón með að innleiða og framfylgja vörslureglum Þjóðaskjalasafns Íslands.

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Reynsla af skjalastjórn
 • Háskólapróf í bókasafns- og upplýsingafræði eða annað próf sem nýtist í starfi
 • Reynsla af innleiðingu skjalastýringarkerfis er kostur
 • Góð almenn tölvukunnátta er skilyrði. Þekking á OneSystems er kostur
 • Góð tungumálakunnátta í ræðu og riti á íslensku og ensku
 • Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Færni og lipurð í mannlegum samskiptum

 

Starfsstöð er í Reykjavík.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún Þorsteinsdóttir mannauðsráðgjafi, gudrun.thorsteinsdottir@isavia.is.

 

Umsóknarfrestur er til og með 26.nóvember 2017.

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð

 

 

Hlutastörf í vopna- og öryggisleit á Akureyrarflugvelli

Helstu verkefni eru vopna- og öryggisleit ásamt eftirliti á Akureyrarflugvelli. Umsækjendur þurfa að geta setið vikulangt námskeið sem haldið verður í desember á Akureyrarflugvelli. Um er að ræða að mestu næturvinna en einnig dag- og kvöldvinna.

 

Hæfniskröfur

 • Aldurstakmark 18 ára
 • Gott vald á íslenskri og enskri tungu
 • Rétt litaskynjun
 • Þjónustulund og metnaður í starfi

 

Umsóknarfrestur er til og með 26.nóvember

 

Upplýsingar um störfin veitir Hjördís Þórhallsdóttir, umdæmisstjóri, í netfanginu hjordis.thorhallsdottir@isavia.is

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð

 

 

 

 

Framtíðarstörf í farþegaakstri á Keflavíkurflugvelli

Við leitum að einstaklega þjónustulunduðum, glaðlyndum, snyrtilegum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, lipra og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi. Um framtíðarstarf er að ræða í vaktavinnu.

 

Helstu verkefni

 • Rútuakstur með flugfarþega til og frá flugstæðum að Flugstöð Leifs Eiríkssonar
 • Umhirða rútu og bíla

 

Hæfniskröfur

 • Próf á hópferðabifreið er skilyrði
 • Fullnaðarskírteini fyrir B réttindaflokk í ökuskírteini
 • Vandvirkni og skipulag nauðsynlegt
 • Góða færni í íslensku og ensku

  

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

 

 

 

 

Vissir þú að;

 • Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1200 manns af samhentum hópi kraftmikils og metnaðarfulls starfsfólks 
 • Við leggjum mikla áherslu á að taka vel á móti nýjum starfsmönnum og veitum þeim tækifæri til aðlögunar og starfsþjálfunar. 
 • Isavia leggur áherslu á góða starfsanda sem er forsenda þess að líða vel í starfi og veita viðskiptavinum okkar fyrsta flokks þjónustu.
 • Aðstæður á vinnustað hafa áhrif á heilsu starfsmanna því viljum við búa þeim öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi. Isavia hvetur og styrkir starfsmenn sína til að stunda reglubundna líkamsrækt og lifa heilbrigðu lífi.
 • Isavia er með öflugan innri vef sem er upplýsingaveita starfsfólks á hverjum tíma. Við vitum hve mikilvægt er að starfsmenn séu vel upplýstir til að geta sinnt störfum sínum vel.
 • Isavia leggur mikla áherslu á þjálfun og fræðslu starfsmanna sinna til að efla þá í að ná meiri árangri í starfi.
 • Jafnréttisáætlun Isavia tryggir að konur og karlar hafa jafna möguleika og sömu réttindi í starfi en Isavia hefur hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC. Sjá jafnréttisáætlun Isavia.
 • Hjá Isavia er starfsrækt öflugt starfsmannafélag sem stendur fyrir ýmsum viðburðum fyrir félagsmenn og fjölskyldur þeirra í samstarfi við félagið. Þar má nefna viðburði eins og fjölskyldudag, árshátíð, gönguferðir, bíó og leikhúsferðir og m.fl.
 • Framtíðarsýn fyrirtækisins er sú að Ísland verði miðstöð flugs í norður Atlantshafi og hlutverk þess að vera þjónustufyrirtæki sem leggur grunn að flugsamgöngum á Íslandi. Þannig viljum við vera hluti af góðu ferðalagi. Leiðarljós okkar eru öryggi, samvinna og þjónusta. 

 

 

Lentirðu í vandræðum með umsóknina?

Ef vandræði komu upp þegar þú sóttir um vinsamlegast sendu okkur póst á radningar@isavia.is
 

Meðferð starfsumsókna hjá Isavia

 • Allar umsóknir um störf hjá Isavia skulu fara í gegnum ráðningarvef Isavia.
 • Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir um störf sem trúnaðarmál.
 • Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar búið er að ráða í starfið. Umsóknarferlið tekur að jafnaði 4-8 vikur frá því að laust starf er auglýst.
 • Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði. Vinsamlegast látið okkur vita ef þið viljið að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.
 • Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.  
Fyrirmyndarfyrirtæki í stjórnarháttum Isavia gullmerki PWC Tern Systems Fríhöfnin