Vilt þú verða hluti af góðu ferðalagi?

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims og leggur því grunn að öflugum flugsamgöngum á Íslandi. Hjá Isavia og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.200 manns, að því að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra 30 milljón farþega sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði. Stefna okkar er að bjóða upp á gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi, öfluga fræðslu og þjálfun og við leggjum áherslu á jákvæðan starfsanda innan fyrirtækisins.

Framtíðarsýn okkar er að Ísland verði miðstöð flugs milli þriggja heimsálfa; Norður-Ameríku, Evrópu og Asíu. Þannig stuðlum við að því að Ísland sé áhugaverður áfangastaður. 
 
Leiðarljós okkar eru samvinna, öryggi og þjónusta. Íslendingar eru þekktir fyrir gestrisni og hlýlegar móttökur og við leggjum metnað okkar í að veita þjónustu í hæsta gæðaflokki þegar við tökum á móti okkar gestum.
 
 

Auglýst störf:

Almenn umsókn Isavia

Meðferð umsókna

 

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Almennum umsóknum er ekki svarað sérstaklega, en ef reynsla og hæfni umsækjenda nýtist í þau störf sem verið er að ráða í, verður haft samband við viðkomandi. Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði frá því að þær berast og biðjum við þig um að tilkynna ef þú vilt að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.

 

 

 

Flugvallarstarfsmenn á Keflavíkurflugvöll

Flugvallarstarfsmenn á Keflavíkurflugvöll

 

Leitað er að starfsmönnum sem hafa lipra og þægilega framkomu, eiga auðvelt með að vinna undir álagi, sýna af sér frumkvæði í starfi, eru skipulagðir í verkum sínum og áhugasamir.

 

Helstu verkefni:

 • Björgunar- og slökkviþjónusta
 • Umsjón og framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna
 • Eftirlit með flugbrautum og flugvallarmannvirkjum
 • Viðhald flugvallar og  umhverfi hans
 • Viðhald á vélbúnaði og tækjum
 • Ýmiskonar tækjavinna
 • Önnur störf tengd rekstri  flugvallarins

 

Hæfniskröfur:

 • Aukin ökuréttindi
 • Stóra vinnuvélaprófið er kostur
 • Reynsla af snjóruðningi og hálkuvörnum er æskileg
 • Reynsla af slökkvistörfum er kostur
 • Iðnmenntun (bifvélavirki/vélvirki eða önnur iðnmenntun) sem nýtist í starfi  er kostur
 • Góð tök á íslenskri og enskri tungu, ásamt grunn tölvukunnáttu

 

Umsækjendur munu hefja störf í dagvinnu en fara síðar á vaktir eftir atvikum og þurfa að standast læknisskoðun og gangast undir þolpróf áður en til ráðninga kemur.

 

Isavia mun sjá umsækjendum fyrir þeirri þjálfun sem nauðsynleg er vegna starfsins.

 

 

 

 

 

Bifvélavirki / vélvirki

Bifvélavirki / vélvirki á Keflavíkurflugvöll

 

Leitað er að starfsmanni sem hefur lipra og þægilega framkomu, á auðvelt með að vinna undir álagi, sýnir af sér frumkvæði í starfi og er skipulagður í verki sínu og áhugasamur.

 

Verkefni:

 • Viðgerðir og viðhald á öllum tækjum og bifreiðum Keflavíkurflugvallar
 • Einnig nýsmíði í málmi
 • Rennismíði
 • Suðuvinna og viðgerðir á gömlu efni
 • Viðkomandi tekur þátt í snjóruðningi, ísingarvörnum og öðrum verkefnum flugvallaþjónustu eftir þörfum

 

Hæfniskröfur:

 • Meirapróf er skilyrði
 • Vinnuvélapróf er kostur
 • Sveinspróf í bifvélavirkjun/ vélvirkjun er æskilegt
 • Starfsreynsla í faginu og reynsla af  rafmagns-, glussa- og tölvukerfum í bílum og tækjum
 • Góð tök á íslenskri og enskri tungu, ásamt grunn tölvukunnáttu

 

 

 

 

 

Hönnuður/ tækniteiknari á Keflavíkurflugvelli

Isavia óskar eftir því að ráða hönnuð, t.d. tækniteiknara eða arkitekt í spennandi og fjölbreytt starf á Keflavíkurflugvelli. Starfsmaðurinn kemur til með að starfa við CAD teikningar, landupplýsingakerfi, uppsetningu og ýmsa teiknivinnu sem og viðhald gagna sem tengjast gerð þróunaráætlunar, hönnun og framkvæmdum á Keflavíkurflugvelli.

 

Hæfniskröfur

 • Tækniteiknun, arkitektúr eða viðeigandi menntun sem nýtist í starfi
 • Haldgóð þekking á helstu teikniforritum
 • Þekking á BIM aðferðafræðinni er kostur
 • Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
 • Öguð vinnubrögð

 

Umsóknarfrestur er til og með 30. apríl.

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð

 

 

 

 

Verkefnastjóri raforku

Isavia óskar eftir að ráða verkefnastjóra raforku í spennandi og fjölbreytt starf á Keflavíkurflugvöll. Helstu verkefni er umsjón og ábyrgð á raforku framkvæmdaverkefna frá hönnun til reksturs, ásamt uppbyggingu dreifikerfa. Samræming rafhönnunar og samþykki útboða. Sér um  öflun, móttöku  og yfirferð tilboða og samningagerð við verktaka. Áhættustjórn verklegra framkvæmda og fl.

 

Kröfur um menntun og/eða reynslu/hæfni

 • Rafmagnsverk- eða tæknifræði
 • Víðtæk reynsla af verkefnastjórnun í mannvirkjagerð
 • Reynsla eða menntun í fjármálum framkvæmda
 • Reynsla af verkefnum með hátt flækjustig
 • Samskiptahæfni og ögun í vinnubrögðum
 • Góð íslensku-og enskukunnátta í ræðu og riti

 

Umsóknarfrestur er til og með 7. maí. Upplýsingar um starfið veitir pall.s.palsson@isavia.is

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð

 

 

 

 

 

 

Verkefnastjóri framkvæmda- og fjárfestingaverkefna

Isavia leitar að metnaðarfullum og öflugum verkefnastjóra til að taka þátt í þeim öra vexti sem er framundan á Keflavíkurflugvelli. Verkefnastjórinn mun hafa verkstjórn og eftirlit með framkvæmda- og fjárfestingarverkefnum, sjá um gerð verk-, kostnaðar- og framkvæmdaáætlana, umsjón með verkbókhaldi tengt framkvæmdum og greining á fjárfestingaverkefnum, sem og skýrslugerð, gagnasöfnun og úrvinnsla á sviði framkvæmda.

 

Hæfniskröfur

 • Verk- eða tæknifræðimenntun er skilyrði
 • Góð þekking á Autocad, Revit og Microsoft Project
 • Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli

 

Umsóknarfrestur er til og með 7.maí 2017

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Páll Svavar Pálsson forstöðumaður, pall.s.palsson@isavia.is

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð

 

 

 

Matreiðslumaður

Isavia leitar að matreiðslumanni sem mun bera ábyrgð á rekstri mötuneytis félagsins í Reykjavík. Áhersla er lögð á að bjóða upp á fjölbreyttan og hollan mat sem eldaður er á staðnum.

 

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Umsjón með rekstri mötuneytis
 • Gerð matseðla
 • Matseld og framreiðsla matar
 • Ábyrgð á frágangi og þjónustu í fundarherbergjum í húsinu, í samvinnu við starfsmenn mötuneytis
 • Umsjón með veislum og stærri fundum á vegum fyrirtækisins í húsnæði Isavia í Reykjavík

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Sveinspróf í matreiðslu skilyrði
 • Reynsla af rekstri mötuneytis er skilyrði
 • Hugmyndaauðgi og áhugi á hollustu og næringu
 • Þjónustulund og snyrtimennska
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Boðið er upp á morgunmat og hádegismat og veitingar vegna funda í húsnæði Isavia við Reykjavíkurflugvöll. Mötuneytið er í nýju húsnæði, sem tekið var í notkun í október 2016.

 

Upplýsingar um starfið veitir Hafdís Viggósdóttir, verkefnastjóri, í netfanginu hafdis.viggosdottir@isavia.is.

 

Umsóknarfrestur er til og með 2. maí nk.

 

 

 

Viðskiptastjórar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Ef þú ert með puttann á púlsinum á því sem virkar hverju sinni í verslun og/eða veitingum og hefur vit og vilja til að tryggja Íslendingum á ferðalagi og erlendum ferðamönnum um Keflavíkurflugvöll sem besta þjónustu þá erum við að leita af þér.

 

Leitað er að tveimur metnaðarfullum og snjöllum viðskiptastjórum með háskólapróf sem nýtist í starfi og framúrskarandi samskiptahæfileika. Gerð er krafa um þekkingu á gerð rekstraráætlana og reynslu af störfum sem krefjast rýni og samantekt gagna. Í boði eru tvö spennandi framtíðarstörf hjá fyrirtæki í miklum vexti fyrir aðila sem hafa áhuga á verslun annarsvegar og veitingum og þjónustuþáttum hinsvegar.

 

 

Starfs- og ábyrgðasvið

 

 • Stuðningur og dagleg samskipti við rekstraraðila
 • Eftirlit og greiningar á rekstrarárangri
 • Eftirlit með þjónustuárangri
 • Samstarf við markaðsdeild um innleiðingu söluhvetjandi verkefna
 • Sala og utanumhald með viðbótarþjónustu

 

 

Hæfniskröfur

 • Háskólapróf sem nýtist í starfi
 • Framúrskarandi samskiptahæfileikar
 • Reynsla af gerð áætlana og úrvinnslu gagna
 • Vönduð og sjálfstæð vinnubrögð og lausnaúrræði
 • Reynsla við vinnu á sviði verslunarreksturs er kostur

 

 

Umsóknarfrestur er til og með 14. maí.  Upplýsingar um starfið er hægt að nálgast hjá deildarstjóra viðskiptasviðs á netfanginu:  gunnhildur.vilbergsdottir@isavia.is

 

 

 

Námsbrautarstjóri

Isavia leitar eftir kraftmikilum einstaklingi í starf námsbrautarstjóra Flugstöðvarbrautar.

 

Námbrautastjóri heldur utan um faglegt skipulag  þjálfunar á Flugstöðvarbraut í samstarfi við stjórnendur deilda og fræðslustjóra. Sér um þróun og uppfærslu hæfnisviðmiða, námsefnis, kennsluleiðbeininga og hæfnismats. Gerir þjálfunardagatal og er með yfirumsjón og eftirlit með framkvæmd þjálfunar. Námsbrautastjóri er hluti af fræðsluteymi á Mannauðssviði og tekur þátt í samstarfi þess.

 

Hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi t.d kennaramenntun er skilyrði
 • Reynsla af kennslu og gerð námsefnis er nauðsynleg
 • Reynsla að skipulagningu þjálfunar innan fyrirtækja er kostur
 • Reynsla að skipulagningu fjarnáms og utanumhalds í fjarnámskerfi (Moodle) er kostur
 • Reynsla af verkefnastjórnun er kostur

 

Umsóknarfrestur er til og með 14.maí.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gerður Pétursdóttir fræðslustjóri, gerdur.petursdottir@isavia.is

 

 

 

 

Sumarstarf í mötuneyti Isavia í Reykjavík

Við leitum að duglegum og glaðlyndum sumarstarfskrafti í mötuneyti Isavia í Reykjavík. Vinnutími er frá 07:30 - 15:00 virka daga. Viðkomandi þarf að geta hafið störf í maí.

 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið

 • Umsjón og þrif í mötuneyti
 • Þátttaka í mótun matseðils
 • Matreiðsla og framreiðsla hádegisverðar

 

Hæfniskröfur

 • Stundvísi
 • Góð þjónustulund
 • Áhugi á matargerð

 

Umsóknarfrestur er til og með 8. maí nk. Nánari upplýsingar veitir Hafdís Viggósdóttir, verkefnastjóri á mannauðssviði, hafdis.viggosdottir@isavia.is.

 

 

 

 

 

Kynningarmyndbönd

 

 

 

 

Vissir þú að;

 • Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1200 manns af samhentum hópi kraftmikils og metnaðarfulls starfsfólks 
 • Við leggjum mikla áherslu á að taka vel á móti nýjum starfsmönnum og veitum þeim tækifæri til aðlögunar og starfsþjálfunar. 
 • Isavia leggur áherslu á góða starfsanda sem er forsenda þess að líða vel í starfi og veita viðskiptavinum okkar fyrsta flokks þjónustu.
 • Aðstæður á vinnustað hafa áhrif á heilsu starfsmanna því viljum við búa þeim öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi. Isavia hvetur og styrkir starfsmenn sína til að stunda reglubundna líkamsrækt og lifa heilbrigðu lífi.
 • Isavia er með öflugan innri vef sem er upplýsingaveita starfsfólks á hverjum tíma. Við vitum hve mikilvægt er að starfsmenn séu vel upplýstir til að geta sinnt störfum sínum vel.
 • Isavia leggur mikla áherslu á þjálfun og fræðslu starfsmanna sinna til að efla þá í að ná meiri árangri í starfi.
 • Jafnréttisáætlun Isavia tryggir að konur og karlar hafa jafna möguleika og sömu réttindi í starfi en Isavia hefur hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC. Sjá jafnréttisáætlun Isavia.
 • Hjá Isavia er starfsrækt öflugt starfsmannafélag sem stendur fyrir ýmsum viðburðum fyrir félagsmenn og fjölskyldur þeirra í samstarfi við félagið. Þar má nefna viðburði eins og fjölskyldudag, árshátíð, gönguferðir, bíó og leikhúsferðir og m.fl.
 • Framtíðarsýn fyrirtækisins er sú að Ísland verði miðstöð flugs í norður Atlantshafi og hlutverk þess að vera þjónustufyrirtæki sem leggur grunn að flugsamgöngum á Íslandi. Þannig viljum við vera hluti af góðu ferðalagi. Leiðarljós okkar eru öryggi, samvinna og þjónusta. 

 

 

Lentirðu í vandræðum með umsóknina?

Ef vandræði komu upp þegar þú sóttir um vinsamlegast sendu okkur póst á radningar@isavia.is
 

Meðferð starfsumsókna hjá Isavia

 • Allar umsóknir um störf hjá Isavia skulu fara í gegnum ráðningarvef Isavia.
 • Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir um störf sem trúnaðarmál.
 • Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar búið er að ráða í starfið. Umsóknarferlið tekur að jafnaði 4-8 vikur frá því að laust starf er auglýst.
 • Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði. Vinsamlegast látið okkur vita ef þið viljið að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.
 • Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.  
Fyrirmyndarfyrirtæki í stjórnarháttum Isavia gullmerki PWC Tern Systems Fríhöfnin