Vilt þú verða hluti af góðu ferðalagi?

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims og leggur því grunn að öflugum flugsamgöngum á Íslandi. Hjá Isavia og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.200 manns, að því að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra 30 milljón farþega sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði. Stefna okkar er að bjóða upp á gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi, öfluga fræðslu og þjálfun og við leggjum áherslu á jákvæðan starfsanda innan fyrirtækisins.

Framtíðarsýn okkar er að Ísland verði miðstöð flugs milli þriggja heimsálfa; Norður-Ameríku, Evrópu og Asíu. Þannig stuðlum við að því að Ísland sé áhugaverður áfangastaður. 
 
Leiðarljós okkar eru samvinna, öryggi og þjónusta. Íslendingar eru þekktir fyrir gestrisni og hlýlegar móttökur og við leggjum metnað okkar í að veita þjónustu í hæsta gæðaflokki þegar við tökum á móti okkar gestum.
 
 

Auglýst störf:

Framtíðarstörf í farþegaakstri á Keflavíkurflugvelli

Við leitum að einstaklega þjónustulunduðum, glaðlyndum, snyrtilegum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, lipra og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi. Um framtíðarstarf er að ræða í vaktavinnu.

 

Helstu verkefni

 • Rútuakstur með flugfarþega til og frá flugstæðum að Flugstöð Leifs Eiríkssonar
 • Umhirða rútu og bíla

 

Hæfniskröfur

 • Próf á hópferðabifreið er skilyrði
 • Fullnaðarskírteini fyrir B réttindaflokk í ökuskírteini
 • Vandvirkni og skipulag nauðsynlegt
 • Góða færni í íslensku og ensku

  

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Guðbergsson hópstjóri, olafur.gudbergsson@isavia.is

Umsóknarfrestur er til og með 31. janúar.

 

 

 

 

Sumarstörf í flugverndardeild Keflavíkurflugvallar

Spennandi sumarstörf í flugverndardeild Keflavíkurflugvallar

Við leitum að einstaklega þjónustulunduðum, glaðlyndum, snyrtilegum og reyklausum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, lipra og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi. Óskað er eftir starfsfólki bæði í hluta- og heilsdagsstörf en um er að ræða vaktavinnu.

Helstu verkefni:

 • Starfið felst m.a. í vopna- og öryggisleit og við eftirlit í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og á flughlöðum á Keflavíkurflugvelli.

 

Hæfniskröfur:

 • Aldurstakmark 18 ár
 • Hafa gott vald á íslenskri og enskri tungu bæði rituðu og mæltu máli
 • Hafa rétta litaskynjun
 • Lágmark 2 ára framhaldsnám eða sambærilegt nám í menntaskóla
 • Þjónustulyndi

 

Allir umsækjendur þurfa að geta sótt undirbúningsnámskeið áður en þeir hefja störf og standast próf í lok námskeiðs.

 

Nánari upplýsingar fást á netfanginu radningar@isavia.is 

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

 

 

Sérfræðingur á innkaupadeild

SÉRFRÆÐINGUR Á INNKAUPADEILD

 

Starfið felst í umsjón með innflutningi, útflutningi og innanlandsflutningi. Viðkomandi mun starfa sem tengiliður við flutningsaðila, bera ábyrgð á tollskýrslugerð, birgðaskráningu og greiningarvinnu við gerð samninga ásamt umsjón með innkaupapöntunum og verkefni tengd verðfyrirspurnum og útboðum.  

 

Hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af sambærilegum störfum og góð þekking á alþjóðlegu flutningsskilmálum Incoterms®
 • Reynsla af störfum við opinber innkaup er kostur
 • Mjög góð færni í íslensku og ensku, bæði í töluðu og rituðu máli
 • Vönduð og nákvæm vinnubrögð
 • Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 • Jákvæðni, þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum   
 • Góð almenn tölvukunnátta  
 • Stundvísi og heiðarleiki

 

Umsóknarfrestur er til og með 21/01/2018.

 

Nánari upplýsingar veitir Kristín Gestsdóttir, deildarstjóri innkaupadeildar, á netfangið kristin.gestsdottir@isavia.is

 

 

 

Sérfræðingur í hagdeild

Starfið felst í umsýslu fjárhagsgagna,árangursmælikvarða og umbótaverkefna ásamt þátttöku í áætlana- og skýrslugerð.

Helstu verkefni eru þátttaka í þróun PowerBI skýrslna, umbótaverkefni innan fjármálasviðs og annara rekstrareininga, þarfagreining og skýrslugerð, þátttaka í þróun ferla tengdum áætlanagerð og önnur verkefni tengd fjármálum og viðskiptagreind.

 

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Reynsla af úrvinnslu gagna

• Reynsla af skýrslu- og áætlanagerð

er kostur

• Þekkning á MS Dynamics NAV kostur

• Þekking á PowerBI, Powerpivot

og gagnagrunnum er kostur

 

Starfsstöð: Reykjavík

 

Umsóknarfrestur er til 21. janúar.

 

Nánari upplýsingar veitir Guðfinnur

Jóhannsson, gudfinnur.johansson@isavia.is.

 

 

 

Bókari

Helstu verkefni felast í skráningu, merkingu og bókun reikninga, afstemmingu lánadrottna og öðrum tilfallandi verkefnum.

 

Hæfniskröfur:

 • Viðurkenndur bókari eða menntun sem nýtist í starfi er kostur
 • Reynsla af bókhaldi er skilyrði
 • Þekking og reynsla af vinnu við Navision bókhaldskerfið er kostur
 • Kunnátta í öllum helstu tölvuforritum
 • Skipulögð og öguð vinnubrögð

 

Starfsstöð: Keflavík

Umsóknarfrestur er til 21. janúar.

 

Nánari upplýsingar veitir Helga Erla Albertsdóttir, deildarstjóri reikningshalds, helga.albertsdottir@isavia.is.

 

 

 

Sumarstörf í rekstrarstjórnstöð

Isavia leitar að ábyrgum, skipulögðum og úrræðagóðum einstaklingum með sjálfstæð vinnubrögð til að sinna úthlutun á flugvélastæðum og eftirliti á kerfum rekstrarstjórnstöðvar Keflavíkurflugvallar í sumar.

Helstu verkefni eru vöktun kerfa í flugstöðinni og skráning gagna, samskipti við viðskiptavini og starfsmenn, úthlutun innritunarborða, loftfarastæða og brottfararhliðum, eftirlit og stýring umferðar í farangurssal flugstöðvarinnar og önnur tilfallandi verkefni.

 

Hæfniskröfur:

• Stúdentspróf eða sambærileg menntun

• Aldurstakmark 20 ár

• Góð kunnátta í ensku og íslensku

• Góð tölvukunnátta skilyrði

• Reynsla af upplýsingakerfum er kostur

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarni Freyr Borgarsson, hópstjóri rekstrarstjórnstöðvar, bjarni.borgarsson@isavia.is.

 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í apríl/maí 2018

 

Umsóknarfrestur til og með 4. febrúar 2018.

 

 

Sumarstörf í farþegaþjónustu

Við leitum að glaðlyndum og sérstaklega þjónustulunduðum einstaklingum með góða samskiptahæfileika til starfa í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Farþegaþjónustan veitir farþegum bestu þjónustu sem mögulegt er með því að vera þeim innan handar, veita upplýsingar og greiða fyrir för þeirra með réttum úrræðum.

Helstu verkefni eru flæðisstýring, þjónusta við farþega, umsjón og eftirlit með þjónustuborðum, eftirlit með búnaði sem farþegar nota og önnur tilfallandi verkefni. Unnið er á dag- og næturvöktum.

 

Hæfniskröfur:

 • Aldurstakmark 18 ár
 • Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð í samskiptum
 • Framúrskarandi þjónustulund og jákvæðni
 • Góð kunnátta í ensku og íslensku - þriðja tungumál er kostur

 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst.

 

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar.

 

Nánari upplýsingar veitir Silvía Jónsdóttir á netfangið, silvia.jonsdottir@isavia.is

 

 

Sumarstörf í bílastæðaþjónustu

Isavia leitar að þjónustulunduðum, kraftmiklum og hraustum einstaklingum í sumarstörf í bílastæðaþjónustu Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar.

Helstu verkefni eru umsjón með farangurskerrum í og við flugstöðina, almenn þjónusta og aðstoð við viðskiptavini á bílastæðum flugstöðvarinnar, tilfærslur á ökutækjum og sótthreinsun á veiðibúnaði. Unnið er á dag- og næturvöktum.

 

Hæfniskröfur:

 • Aldurstakmark 18 ár
 • Góð kunnátta í íslensku og ensku
 • Bílpróf æskilegt

 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst.

 

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Ingi Hafsteinsson, þjónustustjóri, gunnar.hafsteinsson@isavia.is

 

Umsóknarfrestur er til og með 4. febrúar

 

 

Umsjónarmaður PRM þjónustu

Isavia óskar eftir að ráða umsjónarmann PRM þjónustu. Helstu verkefni umsjónarmanns eru að bera ábyrgð á rekstri þjónustusamnings PRM þjónustu á Keflavíkurflugvelli, auk þess sem að vera tengiliður flugvallarins við umboðsaðila og framleiðendur vegna búnaðar þjónustunnar og er tengiliður við aðra flugvelli í öllu því sem tengist PRM þjónustunni auk fleiri verkefna.

Hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi eða sambærileg reynsla
 • Reynsla eða þekking á gæðakerfum
 • Þekking á innkaupum
 • Góða skipulagshæfileika
 • Hæfni til að vinna sjálfstætt og hafa frumkvæði
 • Hæfni til að geta tekið erfiðar ákvarðanir
 • Hæfni til að geta unnið undir álagi
 • Góð tölvukunnátta
 • Hæfni í íslenskri og ensku textagerð og framsetningu efnis
 • Góða tungumálakunnáttu í töluðu og rituðu máli (enska og eitt norðurlandatungumál er skilyrði).

 

Nánari upplýsgingar veitir Áslaug Guðjónsdóttir, aðstoðarmaður framvkæmdastjóra, á netfangið aslaug.gudjonsdottir@isavia.is

Umsóknarfrestur er til 4. febrúar nk.

 

 

 

Leiðbeinandi í þjálfunarteymi flugverndardeildar

Leiðbeinandi í þjálfunarteymi flugverndardeildar

Helstu verkefni eru að leiðbeina á námskeiðum, gerð og þróun kennsluefnis, hæfnismats og kennsluleiðbeininga.

 

Hæfniskröfur:

 • Reynsla af kennslu/fullorðinsfræðslu æskileg
 • Geta sett fram flókið viðfangsefni á árangursríkan hátt
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
 • Hæfni í íslenskri textagerð og framsetningu efnis
 • Reynsla af skipulagningu þjálfunar og gerð námsefnis æskileg
 • Þekking á öllum helstu tölvuforritum
 • Kennaramenntun eða sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi æskileg

 

Starfsstöð: Keflavíkurflugvöllur
Umsóknarfrestur er til 4. febrúar nk.
Nánari upplýsingar veitir Lóa Gestsdóttir námsbrautarstjóri, á netfangið loa.gestsdottir@isavia.is

 

 

 

Sérfræðingur öryggismála

Sérfræðingur öryggismála vinnur að gæða- og öryggismálum Keflavíkurflugvallar ásamt því að sinna eftirliti með flugafgreiðslufyrirtækjum og orsakagreiningu atvika. Sérfræðingur öryggismála hefur meðal annars umsjón með flugafgreiðsluþjónustu á Keflavíkurflugvelli og öryggis- og þjónustuviðmiðum þeirra.

 

Kröfur um menntun og/eða reynslu/hæfni

 

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Þekking á öryggis- og gæðastjórnunarkerfum
 • Mjög góð íslensku og enskukunnátta
 • Menntun eða reynsla á sviði flugtengdrar starfsemi er kostur

 

Starfsstöð er á Keflavíkurflugvelli.

 

Umsóknarfrestur er til 4. Febrúar.

 

Nánari upplýsingar veitir Áslaug Guðjóndsdóttir, aðstoðarmaður framkvæmdastjóra, á netfangið aslaug.gudjonsdottir@isavia.is

 

 

 

 

 

Vissir þú að;

 • Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1200 manns af samhentum hópi kraftmikils og metnaðarfulls starfsfólks 
 • Við leggjum mikla áherslu á að taka vel á móti nýjum starfsmönnum og veitum þeim tækifæri til aðlögunar og starfsþjálfunar. 
 • Isavia leggur áherslu á góða starfsanda sem er forsenda þess að líða vel í starfi og veita viðskiptavinum okkar fyrsta flokks þjónustu.
 • Aðstæður á vinnustað hafa áhrif á heilsu starfsmanna því viljum við búa þeim öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi. Isavia hvetur og styrkir starfsmenn sína til að stunda reglubundna líkamsrækt og lifa heilbrigðu lífi.
 • Isavia er með öflugan innri vef sem er upplýsingaveita starfsfólks á hverjum tíma. Við vitum hve mikilvægt er að starfsmenn séu vel upplýstir til að geta sinnt störfum sínum vel.
 • Isavia leggur mikla áherslu á þjálfun og fræðslu starfsmanna sinna til að efla þá í að ná meiri árangri í starfi.
 • Jafnréttisáætlun Isavia tryggir að konur og karlar hafa jafna möguleika og sömu réttindi í starfi en Isavia hefur hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC. Sjá jafnréttisáætlun Isavia.
 • Hjá Isavia er starfsrækt öflugt starfsmannafélag sem stendur fyrir ýmsum viðburðum fyrir félagsmenn og fjölskyldur þeirra í samstarfi við félagið. Þar má nefna viðburði eins og fjölskyldudag, árshátíð, gönguferðir, bíó og leikhúsferðir og m.fl.
 • Framtíðarsýn fyrirtækisins er sú að Ísland verði miðstöð flugs í norður Atlantshafi og hlutverk þess að vera þjónustufyrirtæki sem leggur grunn að flugsamgöngum á Íslandi. Þannig viljum við vera hluti af góðu ferðalagi. Leiðarljós okkar eru öryggi, samvinna og þjónusta. 

 

 

Lentirðu í vandræðum með umsóknina?

Ef vandræði komu upp þegar þú sóttir um vinsamlegast sendu okkur póst á radningar@isavia.is
 

Meðferð starfsumsókna hjá Isavia

 • Allar umsóknir um störf hjá Isavia skulu fara í gegnum ráðningarvef Isavia.
 • Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir um störf sem trúnaðarmál.
 • Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar búið er að ráða í starfið. Umsóknarferlið tekur að jafnaði 4-8 vikur frá því að laust starf er auglýst.
 • Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði. Vinsamlegast látið okkur vita ef þið viljið að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.
 • Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.  
Fyrirmyndarfyrirtæki í stjórnarháttum Isavia gullmerki PWC Tern Systems Fríhöfnin