Vilt þú verða hluti af góðu ferðalagi?

Isavia rekur öflugt net flugvalla á Íslandi og flugleiðsöguþjónustu á einu stærsta flugstjórnarsvæði heims og leggur því grunn að öflugum flugsamgöngum á Íslandi. Hjá Isavia og dótturfélögum vinnur samhentur hópur sem telur um 1.200 manns, að því að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra 30 milljón farþega sem fara um flugvelli okkar og flugstjórnarsvæði. Stefna okkar er að bjóða upp á gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi, öfluga fræðslu og þjálfun og við leggjum áherslu á jákvæðan starfsanda innan fyrirtækisins.

Framtíðarsýn okkar er að Ísland verði miðstöð flugs milli þriggja heimsálfa; Norður-Ameríku, Evrópu og Asíu. Þannig stuðlum við að því að Ísland sé áhugaverður áfangastaður. 
 
Leiðarljós okkar eru samvinna, öryggi og þjónusta. Íslendingar eru þekktir fyrir gestrisni og hlýlegar móttökur og við leggjum metnað okkar í að veita þjónustu í hæsta gæðaflokki þegar við tökum á móti okkar gestum.
 
 

Auglýst störf:

Sumarstörf í farþegaþjónustu

Við leitum að glaðlyndum og sérstaklega þjónustulunduðum einstaklingum með góða samskiptahæfileika til starfa í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Farþegaþjónustan veitir farþegum bestu þjónustu sem mögulegt er með því að vera þeim innan handar, veita upplýsingar og greiða fyrir för þeirra með réttum úrræðum.

Helstu verkefni eru flæðisstýring, þjónusta við farþega, umsjón og eftirlit með þjónustuborðum, eftirlit með búnaði sem farþegar nota og önnur tilfallandi verkefni. Unnið er á dag- og næturvöktum.

 

Hæfniskröfur:

 • Aldurstakmark 18 ár
 • Sjálfstæð vinnubrögð og lipurð í samskiptum
 • Framúrskarandi þjónustulund og jákvæðni
 • Góð kunnátta í ensku og íslensku - þriðja tungumál er kostur

 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst.

 

Umsóknarfrestur er til og með 21. mars.

 

Nánari upplýsingar veitir Silvía Jónsdóttir á netfangið, silvia.jonsdottir@isavia.is

 

 

Sumarstörf í bílastæðaþjónustu

Isavia leitar að þjónustulunduðum, kraftmiklum og hraustum einstaklingum í sumarstörf í bílastæðaþjónustu Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar.

Helstu verkefni eru umsjón með farangurskerrum í og við flugstöðina, almenn þjónusta og aðstoð við viðskiptavini á bílastæðum flugstöðvarinnar, tilfærslur á ökutækjum og sótthreinsun á veiðibúnaði. Unnið er á dag- og næturvöktum.

 

Hæfniskröfur:

 • Aldurstakmark 18 ár
 • Góð kunnátta í íslensku og ensku
 • Bílpróf æskilegt

 

Umsækjendur þurfa að geta hafið störf í maí og unnið út ágúst.

 

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Ingi Hafsteinsson, þjónustustjóri, gunnar.hafsteinsson@isavia.is

 

Umsóknarfrestur er til og með 18. mars

 

 

Sumarstarf á Egilsstaðaflugvelli

Sumarstarf í flugvallaþjónustu Egilsstaðaflugvallar

 

Isavia leitar að starfsfólki til sumarafleysinga við flugvallarþjónustu og á vélaverkstæði Egilsstaðaflugvallar.

 

Umsækjendur þurfa að vera heilsuhraustir og kröfur eru gerðar til líkamlegs atgervis.

 

Helstu verkefni:

 • Björgunar- og slökkviþjónusta
 • Viðhald flugvallar og umhverfis hans
 • Viðhald á tækjum Egilsstaðaflugvallar
 • Önnur störf tengd flugvallarrekstri

 

 

Hæfniskröfur:

 • Aukin ökuréttindi eru skilyrði
 • Reynsla af slökkvistörfum er kostur
 • Iðnmenntun (bifvélavirki, vélvirki eða svipað) sem nýtist í starfi sem og vinnuvélapróf eru einnig kostir Hafa gott vald á íslenskri og enskri tungu

 

 

Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.

 

Nánari upplýsingar veitir Jörundur Ragnarsson, umdæmisstjóri Egilsstöðum, á netfangið jorundur.ragnarsson@isavia.is

 

Umsóknarfrestur hefur verið framlengdur til og með 25. mars.

Starfsstöð: Egilsstaðaflugvöllur

 

 

 

 

Framtíðarstörf í farþegaakstri á Keflavíkurflugvelli

Við leitum að einstaklega þjónustulunduðum, glaðlyndum, snyrtilegum einstaklingum sem hafa góða samskiptahæfileika, lipra og þægilega framkomu, eru sveigjanlegir og geta unnið undir álagi. Um framtíðarstarf er að ræða í vaktavinnu.

 

Helstu verkefni

 • Rútuakstur með flugfarþega til og frá flugstæðum að Flugstöð Leifs Eiríkssonar
 • Umhirða rútu og bíla

 

Hæfniskröfur

 • Próf á hópferðabifreið er skilyrði
 • Fullnaðarskírteini fyrir B réttindaflokk í ökuskírteini
 • Vandvirkni og skipulag nauðsynlegt
 • Góða færni í íslensku og ensku

 

Nánari upplýsingar veitir Ólafur Guðbergsson hópstjóri, olafur.gudbergsson@isavia.is

 

Umsóknarfrestur er til og með 25.mars.

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

 

 

 

 

Bifvélavirki / vélvirki á Egilsstaðaflugvelli

Leitað er að kraftmiklum starfsmanni til þess að sinna fjölbreyttum störfum sem tengjast rekstri flugvallar, s.s. daglegu eftirliti og viðhaldi tækja, flugvernd, björgunar og slökkviþjónustu, umsjón og framkvæmd snjóruðnings og hálkuvarna.

 

Hæfniskröfur:

 • Próf í bifvélavirkjun/vélvirkjun
 • Reynsla af slökkvistörfum er kostur
 • Aukin ökuréttindi eru skilyrði
 • Góð tök á íslenskri og enskri tungu
 • Góð tölvukunnátta

 

Nánari upplýsingar veitir Jörundur Ragnarsson, umdæmisstjóri

Egilsstöðum, jorundur.ragnarsson@isavia.is.

Umsóknarfrestur er til 25. mars.

 

 

Sumarstarf í Kerfisþjónustu Isavia á Keflavíkurflugvelli

Isavia óskar eftir fulltrúa í notendaþjónustu við tölvukerfi Isavia á Keflavíkurflugvelli.

 

Kerfisþjónusta Isavia er 19 manna teymi sem sér um rekstur á tölvu- og netkerfi Isavia og dótturfyrirtækja:

 • Kerfisþjónustan rekur eitt stærsta tölvu- og netkerfi á Íslandi.
 • Gríðarleg áhersla lögð á uppitíma kerfa.
 • Lögð áhersla á að nota nýjustu tækni við að leysa flókin vandamál.

 

Það sem við getum boðið er:

 • Öll tæki og tól sem þú þarft til vinnu.
 • Gott vinnuumhverfi.
 • Reynslu- og þekkingar mikinn samstarfshóp.
 • Krefjandi starf með mikla möguleika.

 

Um er að ræða sumarstarf maí-sept 2018.


Helstu verkefni:

 • Notendaþjónusta.
 • Uppsetningar og viðhald á tölvum.
 • Aðstoðar kerfisstjóra við uppsetningu á vél-og hugbúnaði.
 • Önnur tilfallandi verkefni í samráði við stjórnendur.

 

 

Hæfniskröfur:

 • Góð þekking á Microsoft lausnum.
 • Þjónustulund og hæfni til að vinna sjálfstætt.
 • Þekking á IP og netkerfum kostur.
 • Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli.
 • Kostur að hafa lokið CompTIA A+ gráðunni.

 

Nánari upplýsingar veitir Axel Einarsson, deildarstjóri Kerfisþjónustu í síma 424-4531 eða í tölvupósti á axel.einarsson@isavia.is.

Umsóknarfrestur er til og með 02. Apríl 2018.

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

 

Kerfisstjóri Isavia á Keflavíkurflugvelli

Isavia óskar eftir kerfisstjóra í notendaþjónustu við tölvukerfi Isavia á Keflavíkurflugvelli.

 

Kerfisþjónusta Isavia er 19 manna teymi sem sér um rekstur á tölvu- og netkerfi Isavia og dótturfyrirtækja:

 • Kerfisþjónustan rekur eitt stærsta tölvu- og netkerfi á Íslandi.
 • Gríðarleg áhersla lögð á uppitíma kerfa.
 • Lögð áhersla á að nota nýjustu tækni við að leysa flókin vandamál.

 

Það sem við getum boðið er:

 • Öll tæki og tól sem þú þarft til vinnu.
 • Gott vinnuumhverfi.
 • Reynslu- og þekkingar mikinn samstarfshóp.
 • Krefjandi starf með mikla möguleika.

 

Um er að ræða framtíðarstarf.


Helstu verkefni:

 • Notendaþjónusta.
 • Uppsetningar og viðhald á tölvum.
 • Pantanir, skráningar og samskipti við birgja.

 

Hæfniskröfur:

 • Kostur að hafa lokið Microsoft prófgráðu eins og MCSA eða MCITP.
 • Kostur að hafa lokið kerfisstjóranámi.
 • Kostur að hafa lokið CompTIA A+ gráðu.
 • Skilningur og þekking á Microsoft Windows umhverfi.
 • Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.
 • Reynsla af notendaþjónustu.
 • Áhugi og frumkvæði.
 • Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð.
 • Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli.

 

 

 

Nánari upplýsingar veitir Axel Einarsson, deildarstjóri Kerfisþjónustu í síma 424-4531 eða í tölvupósti á axel.einarsson@isavia.is.

Umsóknarfrestur er til og með 02. Apríl 2018.

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

 

Kerfisstjóri Net og símamála á Keflavíkurflugvelli

Isavia óskar eftir kerfisstjóra í nethóp Kerfisþjónustunnar við netkerfi Isavia á Keflavíkurflugvelli.

 

Kerfisþjónusta Isavia er 19 manna teymi sem sér um rekstur á tölvu- og netkerfi Isavia og dótturfyrirtækja:

 • Kerfisþjónustan rekur eitt stærsta tölvu- og netkerfi á Íslandi.
 • Gríðarleg áhersla lögð á uppitíma kerfa.
 • Lögð áhersla á að nota nýjustu tækni við að leysa flókin vandamál.

 

Það sem við getum boðið er:

 • Öll tæki og tól sem þú þarft til vinnu.
 • Gott vinnuumhverfi.
 • Reynslu- og þekkingar mikinn samstarfshóp.
 • Krefjandi starf með mikla möguleika.

 

Um er að ræða framtíðarstarf.

 

Helstu verkefni:

 • Viðhald og þjónusta á net og símkerfi Isavia.

 

Hæfniskröfur:

 • Cisco CCNA gráða er kostur. (R&S, Voice eða  Wireless)
 • Þekking á búnaði frá Cisco og Palo Alto er kostur.
 • Þekking á Cisco símaumhverfi er kostur (CUCM, UCCX, CUPS).
 • Þekking á Cisco WiFi er kostur.
 • Almenn þekking á IP, Layer 2 og Layer 3 samskiptum æskileg.
 • Þekking á Linux, Python er kostur en ekki nauðsynleg.
 • Þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.
 • Áhugi og frumkvæði.
 • Fagleg og sjálfstæð vinnubrögð.
 • Góð enskukunnátta í töluðu og rituðu máli.

 

 

Nánari upplýsingar veitir Axel Einarsson, deildarstjóri Kerfisþjónustu í síma 424-4531 eða í tölvupósti á axel.einarsson@isavia.is.

Umsóknarfrestur er til og með 02. apríl 2018.

 

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þá þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna bakgrunnsskoðunar lögreglu, nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni og þurfa allir umsækjendur að vera með hreint sakavottorð.

 

 

 

Framtíðarstörf Húsvarða

Við leitum að ábyrgum og úrræðagóðum einstaklingum með sjálfstæð vinnubrögð til að sinna störfum húsvarða í Flugstöð Leifs Eiríkssonar.

Um framtíðarstörf er að ræða í krefjandi umhverfi. Unnið er á dag og næturvöktum.

 

 

Hæfniskröfur:

 • Aldurstakmark 20 ár
 • Nám í iðnmenntun eða önnur sambærileg menntun/reynsla
 • Góð kunnátta í ensku og íslensku
 • Góð tölvukunnátta er skilyrði

 

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Freyr Borgarsson, hópstjóri rekstrarstjórnstöðvar, bjarni.borgarsson@isavia.is.

Umsóknarfrestur er til 2. apríl.

 

 

 

 

 

Vissir þú að;

 • Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1200 manns af samhentum hópi kraftmikils og metnaðarfulls starfsfólks 
 • Við leggjum mikla áherslu á að taka vel á móti nýjum starfsmönnum og veitum þeim tækifæri til aðlögunar og starfsþjálfunar. 
 • Isavia leggur áherslu á góða starfsanda sem er forsenda þess að líða vel í starfi og veita viðskiptavinum okkar fyrsta flokks þjónustu.
 • Aðstæður á vinnustað hafa áhrif á heilsu starfsmanna því viljum við búa þeim öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi. Isavia hvetur og styrkir starfsmenn sína til að stunda reglubundna líkamsrækt og lifa heilbrigðu lífi.
 • Isavia er með öflugan innri vef sem er upplýsingaveita starfsfólks á hverjum tíma. Við vitum hve mikilvægt er að starfsmenn séu vel upplýstir til að geta sinnt störfum sínum vel.
 • Isavia leggur mikla áherslu á þjálfun og fræðslu starfsmanna sinna til að efla þá í að ná meiri árangri í starfi.
 • Jafnréttisáætlun Isavia tryggir að konur og karlar hafa jafna möguleika og sömu réttindi í starfi en Isavia hefur hlotið gullmerki jafnlaunaúttektar PwC. Sjá jafnréttisáætlun Isavia.
 • Hjá Isavia er starfsrækt öflugt starfsmannafélag sem stendur fyrir ýmsum viðburðum fyrir félagsmenn og fjölskyldur þeirra í samstarfi við félagið. Þar má nefna viðburði eins og fjölskyldudag, árshátíð, gönguferðir, bíó og leikhúsferðir og m.fl.
 • Framtíðarsýn fyrirtækisins er sú að Ísland verði miðstöð flugs í norður Atlantshafi og hlutverk þess að vera þjónustufyrirtæki sem leggur grunn að flugsamgöngum á Íslandi. Þannig viljum við vera hluti af góðu ferðalagi. Leiðarljós okkar eru öryggi, samvinna og þjónusta. 

 

 

Lentirðu í vandræðum með umsóknina?

Ef vandræði komu upp þegar þú sóttir um vinsamlegast sendu okkur póst á radningar@isavia.is
 

Meðferð starfsumsókna hjá Isavia

 • Allar umsóknir um störf hjá Isavia skulu fara í gegnum ráðningarvef Isavia.
 • Farið er með allar umsóknir og fyrirspurnir um störf sem trúnaðarmál.
 • Öllum umsóknum um auglýst störf er svarað þegar búið er að ráða í starfið. Umsóknarferlið tekur að jafnaði 4-8 vikur frá því að laust starf er auglýst.
 • Umsóknir eru geymdar í 6 mánuði. Vinsamlegast látið okkur vita ef þið viljið að gögnum um þig sé eytt fyrir þann tíma.
 • Umsækjandi þarf að standast bakgrunnsskoðun ríkislögreglustjóra vegna aðgangs að haftasvæði flugverndar.  
Fyrirmyndarfyrirtæki í stjórnarháttum Isavia gullmerki PWC Tern Systems Fríhöfnin