Hoppa yfir valmynd

Notendaskilmálar

Síðast uppfært 18.10.2023

SAMNINGUR MILLI FRAMLEIÐANDA OG NOTANDA vefforrits (EULA - END-USER LICENSE AGREEMENT)

Vinsamlegast lestu eftirfarandi EULA-samning (hér eftir samningurinn) vandlega áður en þú notar vefforritið AIP Iceland (hér eftir vefforritið).

Með því að nota vefforritið, samþykkir þú skilmála þessa samnings.

Tilgangur vefforrits

Vefforritið er gefið út af Isavia ANS, (hér eftir ANS) í þeim tilgangi að auðvelda aðgang að Flugmálahandbók Íslands (AIP Iceland). Flugmálahandbók Íslands er gefin út rafrænt á netinu, sjá https://eaip.isavia.is/. Ef misræmi er milli vefforritsins og vefútgáfu, þá gildir vefútgáfan. 

Uppfærsla

Í kjölfar uppfærslu á Flugmálahandbókinni (AIP) mun vefforritið skipta út útgáfu Flugmálahandbókar. Tilkynning kemur í vefforitið ef útgáfa er útrunnin. Notandinn ber ábyrgð á því að fylgast með að um rétta útgáfu Flugmálahandbókar sé að ræða. Upplýsingar um það sjást neðst á skjá við notkun.

NOTAM skeyti eru uppfærð á 30 mínútna fresti, að því gefnu að tækið sé tengt internetinu. Notandinn getur séð í vefforriti hvenær síðasta NOTAM-uppfærsla átti sér stað og þar með fengið upplýsingar um á hvaða tímapunkti skeytin voru uppfærð. Notandinn er ávallt ábyrgur fyrir því að fullvissa sig um að NOTAM hafi uppfærst á síðasta hálftíma.

Leyfi

ANS veitir þér afturkallanlegt leyfi til að setja upp og nota vefforritið í eigin þágu í samræma við skilmála þessa.

Hugverkaréttindi – Takmarkanir á framsali

Vefforit þetta, og öll hugverkaréttindi sem því tengjast, er eign Isavia ANS. Óheimilt er að framselja vefforritið með nokkrum hætti í hagnaðarskyni, svo sem leigja, dreifa eða afhenda hana þriðja aðila gegn gjaldi.

Breytingar á vefforriti

Isavia ANS áskilur sér einhliða rétt til að breyta eða loka vefforitinu eða þjónustu sem því tengist, tímabundið eða varanlega, án sérstaks fyrirvara og án ábyrgðar gagnvart þér.

Gildistími og slit samnings

Samningur þessi gildir þar til honum er sagt upp af þér eða ANS.

ANS getur án frekari útskýringa, hvenær sem er, sagt upp eða slitið samningnum tafarlaust án uppsagnarfrests.

Ef þú brýtur skilmála samningsins mun ANS rifta samningnum tafarlaust án undanfarandi tilkynningar. Þér er einnig heimilt að segja upp samningnum hvenær sem er með því að fjarlægja vefforrit og gögn þess úr tæki þínu.

Persónuupplýsingar

Engin meðhöndlun persónuupplýsinga á sér stað vegna þessa kerfis umfram það sem nauðsynlegt er, en til frekari upplýsinga er vísað til almennra skilmála Isavia: https://www.isavia.is/fyrirtaekid/um-isavia/fyrirtaekid/stefna-isavia/medferd-personuupplysinga-hja-isavia 

Fyrirvarar/Ábyrgðartakmarkanir

ANS og samstarfsaðilar, umboðsaðilar eða aðrir sem koma fram fyrir hönd félagsins ábyrgjast ekki eiginleika og innihald vefforritsins, s.s. hentugleika, áreiðanleika, framboð, öryggi eða nákvæmni þess né að það henti til tiltekinna nota. Það kann að vera að vefforritið sé ekki alltaf aðgengilegt og að svo miklu leyti sem lög leyfa, er þjónustan veitt eins og hún er án ábyrgðar eða skilyrða af nokkru tagi.

Að svo miklu leyti sem lög leyfa, skal ANS ekki undir nokkrum kringumstæðum vera ábyrgt fyrir beinu, óbeinu eða afleiddu tjóni, þar með talið vegna hagnaðarmissis eða glataðra viðskiptatækifæra.

Engin ábyrgð er veitt í tengslum við vörur þriðja aðila sem þú notar.

Þú skilur og samþykkir að það sé forsenda fyrir því að þér sé veittur aðgangur að vefforritinu að þú skiljir og samþykkir þessar ábyrgðartakmarkanir.

Lög og lögsaga

Um samning þennan fer samkvæmt íslenskum lögum. Rísi ágreiningur eða kröfur vegna samningsins eða í tengslum við hann fer um hann samkvæmt íslenskum lögum. Mál vegna samnings þessa verða rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Breytingar á samningnum

ANS áskilur sér einhliða rétt til að breyta samningsskilmálum þessum að hluta eða öllu leyti hvenær sem er. Komi til þess að einhver hluti þessa samnings verði dæmdur ógildur af þar til bærum dómstóli skulu önnur ákvæði hans halda gildi sínu.

Netfang

Ef þú hefur einhverjar spurningar fram að færa er varða samninginn vinsamlega sendu tölvupóst á netfangið ais@isavia.is