Hoppa yfir valmynd

Bílastæðaskilmálar

AIRPORT PARKING BÓKUN Á NETINU - SKILMÁLAR

 1. Samningsaðilar
 2. Bókun
 3. Greiðsla
 4. Þjónustan
 5. Afhent/sótt
 6. Verð
 7. Breytingar á bókun
 8. Tafir
 9. Kvartanir
 10. Vanefndir
 11. Ábyrgð
 12. FORCE MAJEURE
 13. Persónuupplýsingar
 14. Kvartanir
 15. Lög og lögsaga
 16. Endurskoðun/breyting skilmála

1. Samningsaðilar
1.1. Þegar þú bókar bílastæði á https://www.kefairport.is/ kemst á bindandi samningur milli þín og Isavia ohf. kt. 550210-0370 og þessir skilmálar gilda.

1.2. Þegar bókun hefur verið staðfest mun Isavia taka frá bílastæði fyrir þig í þann tíma og á því svæði sem bókað hefur verið. Bílastæði eru ekki númeruð.

1.3. Hægt er að hafa samband við bílastæðaþjónustu Isavia í síma 425-6400 eða með tölvupósti á póstfangið parking@isavia.is , heimasíða Isavia er https://www.isavia.is/

2. Bókun
2.1. Hægt er að bóka bílastæði á https://www.kefairport.is/. Einungis er hægt að bóka eitt bílastæði hverju sinni og bókun verður að vera yfir óslitið tímabil. Yfirgefir þú bílastæði og keyrir inn á það aftur á tímabili bókunar er litið á það sem ný viðskipti sem þú þarft að greiða fyrir samkvæmt gildandi gjaldskrá.

2.3. Bóka verður bílastæði a.m.k. 4 tímum fyrir innkeyrslu á bílastæðið.

2.4. Hámarkstími bókunar á bílastæðum eru 14 vikur yfir óslitið tímabil.

2.5. Ef bókað er í styttri tíma en 14 vikur er hægt að lengja bókun upp í 14 vikur að hámarki á https://www.kefairport.is/.

2.6. Bókun bílastæða samkvæmt 2.4 og 2.5 er háð því að bílastæði séu til reiðu yfir allt það tímabil sem þú vilt bóka.

2.7. Að lokinni bókun er bókunarstaðfesting send á tölvupóstfangið þitt, í bókunarstaðfestingu má finna bókunarnúmer og kvittun. Isavia geymir afrit af þessari bókunarstaðfestingu og má nálgast það með því að hafa samband við Isavia.

3. Greiðsla
3.1. Gjald fyrir bílastæði á Keflavíkurflugvelli er háð því hvaða bílastæði er valið og fjölda daga sem bílastæði er bókað.

3.2. Gjald er greitt fyrir bílastæði um leið og bókað er, sjá grein 2.7.

3.3. Þegar bílastæði er bókað er mögulegt að greiða með Visa, Mastercard og American Express.

3.4. Þegar greitt er þarft þú að slá inn kortanúmer, gildistíma korts og öryggiskóða á bakhlið korts.

3.5. Akir þú bifreið út út af bílastæðum áður en bókunartími er útrunninn átt þú ekki rétt á endurgreiðslu þess tímabils sem bílastæði var ekki notað.

3.6. Ef, af einhverri ástæðu, þú sækir ekki bifreið áður en bókunartími rennur út verður almennt dagsgjald þess bílastæðis sem bifreið er lagt á rukkað frá því tímabili sem bókun endar og þangað til bifreið er sótt. Greiða verður gjaldið áður en bifreið er ekið út af bílastæðinu.

4. Þjónustan
4.1. Til þess að komast inn á bílastæðin þarft þú að nota QR kóða (e. Quick Response Code) sem þú færð í bókunarstaðfestingu. QR kóðinn er borinn upp að skynjara í hliði. Til þess að komast út af bílastæðum þarft þú að nota sama QR kóða í úthliði.

4.2. Tímabil bókunar bílastæðis er tilgreint í bókun. Keyrir þú inn á bílastæði fyrr en tilgreint er í bókun gildir sá tími. Keyrir þú seinna af bílastæðum en tilgreint er í bókun, gildir sá tími. Fyrir tíma utan bókunar skal greiða almennt daggjald þess bílastæðis sem bíl er lagt á.

5. Afhent/sótt
5.1. Ef þú kaupir „Afhent/sótt“ þjónustu gildir grein 5 auk annarra ákvæða skilmála þessara um þig.

5.2. Þegar þú mætir á Keflavíkurflugvöll skalt þú leggja á skammtímastæði P1, brottfararmegin, og skila lyklum í þar til gert hólf í brottfarasal Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar (flugstöðvarinnar). Starfsmenn Isavia taka myndir af bifreið og keyra svo út á bílastæði fjær flugstöðinni. Við heimkomu sækir þú lykla í afgreiðslu bílastæðaþjónustu Isavia. Til þess að fá lykla afhenta þarft þú að sýna bókunarstaðfestingu. Bifreið verður tilbúin fyrir þig á P2 skammtímastæðum, komumegin. Nánari leiðbeiningar eru að finna í bókunarstaðfestingunni sem þú færð þegar þú bókar.

Skilir þú ekki lyklum í þar til gert lyklabox skaltu greiða dagsgjald þess bílastæðis sem bifreið er lagt á. Dagsgjald miðast ekki við bókunarverð, heldur verð í hliðum viðkomandi stæðis, sjá hér. Gjaldið sem þú greiddir fyrir bókun á afhent/sótt þjónustunni dregst frá dagsgjaldinu.

5.3. Ætlir þú að sækja bíl fyrr en gefið var upp í bókun verður þú að láta bílastæðaþjónustu Isavia vita ekki seinna en tveimur tímum fyrir áætlaðan tíma útkeyrslu í síma 425-6400, svo að bíll verði tilbúinn. Látir þú ekki vita, eða láti vita of seint, gætir þú þurft að bíða á meðan bíllinn þinn verður sóttur.

5.4. Ætlir þú þér að afhenda bíl meira en tveimur tímum fyrr en áætlað var í bókun verður þú að láta bílastæðaþjónustu Isavia vita. Þú munt þurfa að greiða fyrir þann tíma sem leggst við upphaflega bókun.

5.5. Þú átt ekki rétt á endurgreiðslu bílastæðisgjalds þó tíminn sem bílnum er lagt sé af einhverri ástæðu styttri en gert var ráð fyrir í bókun. Þetta á einnig við ef flugi er aflýst.

5.6. Isavia ber ábyrgð á lyklum bifreiða sem fyrirtækið hefur í umsjá sinni. Isavia ber ábyrgð á bifreið við flutning hennar til og frá bílastæðunum þar sem hún er geymd. Verði bifreiðin fyrir skemmdum á meðan hún stendur á bílastæðum, sjá 14. grein um ábyrgð.

5.7. Það er á þinni ábyrgð að kanna ástand bifreiðar þegar hún er sótt og áður en henni er keyrt út af svæði Keflavíkurflugvallar. Teljir þú að skemmdir séu til komnar vegna meðhöndlunar Isavia verður þú að koma því á framfæri með kvörtun áður en þú ekur út af bílastæði.

6. Verð
6.1. Verð er gefið upp í íslenskum krónum (ISK)

6.2. Isavia ber ekki ábyrgð á prent- og innsláttarvillum, þ.m.t. villu í verðum, verðbreytingum og uppfærslu á verðum.


7. Breytingar á bókun
7.1. Mögulegt er fyrir þig að breyta bókun fram að 4 klst. fyrir bókaðan tíma innkeyrslu í gegnum bókunarkerfi https://www.kefairport.is/, hægt er að að breyta dagsetningu og tíma innkeyrslu og útkeyrslu af bílastæði.

8. Tafir
8.1. Tími innkeyrslu er staðfestur í bókunarstaðfestingu sem þú færð í tölvupósti við bókun.

8.2. Isavia skal tryggja að bókað stæði sé til reiðu þremur tímum fyrir bókaðan tíma innkeyrslu.

9. Kvartanir
9.1. Allar kvartanir skulu berast beint til Isavia, sjá grein 1.3.

9.2. Kvartanir um ófullnægjandi þjónustu og/eða vöru skulu berast eins fljótt og þú verður þess var, og eigi síður en 5 dögum eftir að þú hefur keyrt út af bílastæðum.

10. Vanefndir
10.1. Isavia skal tryggja að bílastæði sé til reiðu fyrir þig það tímabil sem bókað hefur verið. Bílastæði inni á svæðinu sem bókað hefur verið er ónúmerað. Ekki verður litið á uppfærslu í sambærilegt eða dýrara stæði sem brot á samkomulagi Isavia við þig sem skapast við bókun.

10.2. Ef Isavia getur ekki veitt sambærilegt stæði en það sem bókað var, sjá grein 13.1, átt þú rétt á bótum vegna brostins samkomulags, þ.m.t. endurgreiðslu bílastæðagjalds.

10.3. Isavia áskilur sér rétt til þess að láta fjarlægja bifreiðar sem er ólöglega lagt. Þú þarft að leysa út bifreið á eigin kostnað.

11. Ábyrgð
11.1. Ákvæði um ábyrgð sem talin eru upp hér gilda ekki umfram það sem kveðið er á um í íslenskum lögum.

11.2. Isavia ber ekki ábyrgð á slysum, þjófnaði, slysum á fólki, skemmdum á bílum, búnaði á eða í bíl, en sjá grein 5.6.

11.3. Isavia ber ekki ábyrgð á óbeinu eða afleiddu tapi.

12. FORCE MAJEURE
12.1. Sé ekki hægt að veita vöru og/eða þjónustu að einhverju eða öllu leyti vegna óviðráðanlegra aðstæðna, aðstæðna sem Isavia hefur enga stjórn á, þ.m.t. en ekki bundið við, stríð, hryðjuverk eða hryðjuverkaógn, eldsvoða, verkföll, sniðgöngu, lokun flugvallar og náttúruvá, þá frestast afhending á vöru og/eða þjónustu um þann fjölda daga sem óviðráðanlegar aðstæður valda.

12.2. Í tilfelli Force Majeure ber Isavia enga ábyrgð.

13. Persónuupplýsingar
13.1. Gögn frá notendum eru meðhöndluð í samræmi við gildandi lög og reglugerðir um persónuvernd og vörslu gagna.

13.2. Til þess að bóka og greiða fyrir bílastæði verður þú að gefa upp nafn, símanúmer, tölvupóstfang og bílnúmer. Þessar upplýsingar eru nauðsynlegar til þess að geta veitt umbeðna þjónustu.

13.3. Þú getur hætt við bókun áður en þú staðfestir viljirðu ekki veita umbeðnar upplýsingar.

13.4. Upplýsingar sem þú veitir verða einungis notaðar við vinnslu bókunar og verða ekki afhentar þriðja aðila.

13.5. Þegar greiðslu er lokið verða greiðsluupplýsingar þínar vistaðar í þann tíma sem það tekur færsluna að skila sér til Isavia. Greiðsluupplýsingar eru vistaðar í samræmi við PCI (Payment Card Industry – Data Security Standard) staðla. Kjósir þú að vista kreditkortanúmer er það einnig geymt í samræmi við PCI staðla.

13.6. Gögnum sem safnað er fyrir afhent/sótt þjónustuna, og eru umfram þau gögn sem getið er á um í greinum 13.1 – 13.5 eru einungis safnað í þeim tilgangi að geta varist lagalegum kröfum.

13.7. Isavia safnar ekki persónuupplýsingum, þ.e. Isavia safnar ekki upplýsingum sem hægt er að rekja niður á einstaka persónur, í lengri tíma en tilgangur söfnunar krefst og lög og/eða reglugerðir segja til um.

13.8. Þú getur alltaf nálgast gögn sem Isavia hefur safnað um þigvegna veittrar þjónustu. Isavia skal bregðast við beiðni þinni um að að eyða gögnum sem geta verið röng eða misvísandi, eða ekki unnin í samræmi við gildandi lög og/eða reglugerðir. Þú hefur rétt til þess að mótmæla söfnun gagna og getur lagt inn kvörtun hjá Persónuvernd. Eyðublað fyrir kvörtun má finna inni á https://www.personuvernd.is.

13.9. Þegar þú ferð inn á vefsfæði https://book.kefairport.is/book/KEF/Parking , er gögnum, í formi kaka (e. cookies) safnað um notkun þína.

13.10. Beindu vinsamlegast öllum spurningum varðandi gagnasöfnun til Isavia.

14. Kvartanir
14.1. Vinsamlegast hafðu samband við Isavia ef þú vilt koma kvörtun á framfæri. Hægt er að hafa samband við bílastæðaþjónustu Isavia í síma 425-6400 eða í tölvupóstfangi parking@isavia.is

14.2. Ef þú nærð ekki samkomulagi við Isavia er varðar kvörtun geturðu komið kvörtun á framfæri við Neytendastofu með því að senda póst á postur@neytendastofa.is.

15. Lög og lögsaga
15.1. Um skilmála þessa og samninga milli Isavia og viðskiptavina á grundvelli þeirra fer samkvæmt íslenskum lögum. Rísi ágreiningur um skilmálana, samninga byggða á þeim eða annað er lítur að leigu bílastæða á Keflavíkurflugvelli verða mál vegna slíks ágreinings rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

16. Endurskoðun/breyting skilmála
16.1. Isavia getur hvenær sem er breytt skilmálum þessum með því að uppfæra þessa vefsíðu.